FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (326)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
För att göra inlägg i forumet måste du logga in. Eftersom forumet drivs i samarbete med Kustobsar, är det Kustobsars användaruppgifter som gäller.
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

» Ny användare
     Övrigt 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Övrigt


Till
översikten
Efterlysning av vinterkungsfiskare

Uno Unger     För andra vintern i rad föreligger beklagligtsvis inga säkra observationer av kungsfiskare i Torslandaviken. Hittills i vinter har inga fåglar rapporterats till Kustobsar eller Svalan gällande Göteborgsområdet, men längs Västkusten i övrigt finns obsar på vardera 3 olika lokaler i Bohuslän resp. Halland sedan årsskiftet.

Eftersom det föreligger en rapport om en ev. häckning i somras vid Säveån i Jonsered (en familj sedd i augusti) och en obs gjordes i Säveån nära Aspens utlopp så sent som 13/11, så vore det inte orimligt att någon kungsfiskare faktiskt övervintrar längs Säveån mellan Aspen och utloppet vid Göta älv.

Förra vintern sågs en kungsfiskare regelbundet vid Säveåns utlopp i Göta älv (den 7/1 sågs faktiskt 2 ex), men tragiskt nog sågs ingen fågel efter den 22/1, då en fågel hittades fastfrusen på lokalen. En obs förelåg även vid Lärjeholm den 11/1 nära Lärjeåns mynning i Göta älv.

Det vore intressant att höra om någon har eftersökt arten innevarande vinter och i så fall var. Själv gjorde jag idag förgäves ett par stickprov längs Säveån vid Partille järnvägsstation, vid Kåhögsbron, vid Jonsereds fabriker och vid Aspens utlopp.

Du som ev. gått sträckor längs Säveån eller Lärjeån i vinter hör gärna av dig till detta Forum och berätta om dina eftersöksansträngningar, så blir det lättare att bedöma var ytterligare eftersök bör prioriteras.

2005-02-15 18:12:53


Kristoffer Nilsson     Hej,

Jag har gått lite vid Säveåns mynning och upp mot tippen vid två tillfällen utan att se någon kungsfiskare. Jag har även gått utmed Säveån i Jonsered, nedanför Kåhög på mototvägssidan, och bort till Partille Centrum vid några tillfällen under januari - februari. Ingen kungsfiskare är observerad. Tyvärr. De flesta gånger jag har gått i Partille kommun har det varit ganska hög vattennivå i ån vilket förmodligen även har missgynnat strömstaren som jag har sett i lägre antal denna vinter än tidigare. Må väl!

2005-02-15 18:20:58


Uno Unger     Kristoffer, vilken tipp menar du?

Åfåran förbi Jonsereds fabriker hader idealiskt vattenstånd igår, vilket två strömstarar och en forsärla på en 100 m lång sträcka visade. Fortsatt kyla kan förmodligen minska vattenföringen en del, vilket säkert kan gynna både strömstarar, fågeskådare och förhoppningsvis kungsfiskare.

2005-02-16 08:25:08


Kristoffer Nilsson     Jag tror att den heter Marieholm.

2005-02-16 09:13:42


Uno Unger     Jaha, du har alltså gått längs Göta älv mellan Säveåns och Lärjeåns mynningar. I norra delen nästan framme vid Lärjeåns mynning kommer först en avfallsanläggning för byggnadsavfall m.m. och därefter kommer Renovas anläggning för rötslam och liknande. Detta område N om Marieholm kallas för Skräppekärr.

Jag har aldrig gått den sträckan utefter Göta älv. Går det att ta sig fram längs älvkanten den sträckan? Jag trodde att det var omöjligt att passera alla industrier och firmor som verkar ha sina tomter med staket ända ner till älvkanten.

2005-02-16 09:29:42


Peter Strandvik     Hej!

Peter Keil har sett en fågel vid Lärjeholm 9 jan, jag har eftersökt arten där 14 jan o 11 feb utan fynd.

Vidare har jag kollat Kåhög o Jonsereds fabriker 11 feb
utan andra fynd än 6 olika strömstarar, varav 2 sjungande!

Men om det nu fryser till ytterligare ökar rimligtvis chansen att få se arten .

Peter

2005-02-16 09:53:01


Kristoffer Nilsson     Skräppekärr stämmer nog. Man kan inte gå utmed älven p g a industrierna, men däremot kan man gå ned på förvånansvärt många småvägar mellan industrierna och spana över älven. Sträckan visar sig innehålla förvånansvärt många utspridda änder. Bl a noterades 16 brunänder samt en smådopping den 29 januari i samband med Hamninventeringen. Må väl!

2005-02-16 10:06:09


Uno Unger     Vad är anledningen till att obsen i Lärjeholm inte kommit till offentlighetens kännedom förrän efter en dryg månad? Hade fler skådare vetat om denna obs hade vi kanske vetat mer om den fågelns ev. fortsatta uppträdande i området. Är min efterlysning ute i ogjort väder? Kanske man skall lägga locket på när det gäller vinterobsar av kungsfiskare. Kan det finnas en utbredd uppfattning om att kungsfiskaren är störningskänslig vintertid eller är det bara ett återfall i gammalt ornitologegoistiskt tänkande som var så vanligt förr? För inte kan man väl skylla på att det är jobbigt eller i vissa fall omöjligt att rapportera obsar på Svalan för det finns ju även möjlighet att ringa Västkustsvararen.

2005-02-16 11:48:58


Peter Strandvik     Det finns väl ändå inte några obligatoriska krav att rapportera sina obsar!!!
För vems skull skådar man???

En länk till "rapportarter", som Rrk önskar, har tidigare efterfrågats i detta forum!
Denna saknas fortfarande.

(Bohusläns Rrk:s rapportlista finns via Bohof;s hemsida, se länk.)

Peter

2005-02-16 12:27:30


Kristoffer Nilsson     Är kungsfiskaren särskilt störningskänslig? Då är det väl värre i så fall med skådare som avsiktligt går och stöter upp beckasiner och liknande vid mindre vattendrag när det är flera minusgrader ute och fåglarna förmodligen har det ganska svårt. Se ex-vis Fässbergsbäcken. Om vi nu ska diskutera etik, d v s... :o)

Jag tycker nog att man bör rapportera en kungsfiskare så fort som möjligt (möjligen med undantag för häckningsplats eller utsatt vinterrevir om nu arten är särskilt störningskänslig vilket min erfarenhet inte gör gällande) och om inte annat så kan man ju lägga in den som en andrahandsuppgift om man får kännedom om en sådan observation, eller? Och visst är Svalan lite krånglig, men inte så krånglig... :o) Må väl!

2005-02-16 13:52:44


Magnus Unger     Hej Peter

Du som är flitig användare av Svalan borde väl veta att det finns Rapportguider på Svalan för samtliga områden. Dessa går att komma åt från Dagens fågel eller genom följande länkar.

Hallands rapportområde

Göteborgs rapportområde

Bohusläns rapportområde

2005-02-17 10:03:09


Conny Palm     I söndags gick jag i snöfallet längs Säveån från Kviberg förbi Utby och Mellby fram till tågbron utan att se någon kungsfiskare.

Conny

2005-02-17 12:13:24

 
Uno Unger     Jag vill bara svara på Peter Strandviks inlägg där han skrev följande:

"Det finns väl ändå inte några obligatoriska krav att rapportera sina obsar!!!
För vems skull skådar man???"

Jag är den förste att betona att det inte finns några obligatoriska krav att rapportera fågelobsar, jag väljer ibland själv att inte rapportera. Men Peter, det finns alltid en (eller kanske flera) anledning(ar) till att man inte rapporterar, och det var det jag var nyfiken på.

Naturligtvis skådar man väl oftast för egen skull, men det är ju inget fel att dela med sig till offentligheten om det inte skadar fåglarna. Jag vet inte om Peter Keil läser detta, men det bästa vore väl om han tog till orda i frågan, men det bör betonas att detta är det inte heller något obligatoriskt krav på.

2005-02-17 12:57:07Svara på
detta inlägg