FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (70)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (346)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
För att göra inlägg i forumet måste du logga in. Eftersom forumet drivs i samarbete med Kustobsar, är det Kustobsars användaruppgifter som gäller.
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

» Ny användare
     Övrigt 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Övrigt


Till
översikten
SMS-larm i Göteborg

Pär Lydmark     Efter att ha sneglat lite på våra grannar i Halland som använder ett sms-baserat system för lokala fågellarm har vi dragit igång ett likadant system här i Göteborgsområdet (twittrandet föll ju inte så himla väl ut...). Sms-gruppen heter GBG300, dvs samma som vår Facebook-grupp. Vill du vara med skickar du ett mail till Nils Abrahamsson på nils.abrahamsson@gof.nu och uppger namn och mobilnummer så lägger han in dig i systemet.

I korthet fungerar det så här:
- Ser man någon lokal subraritet som man tror att andra vill få nys om skickar man ett sms till gruppens sms-nummer. Sms:et kostar inte mer än ett vanligt sms men går ut till samtliga medlemmar i gruppen. Inga andra avgifter tillkommer. (Det går också att MMS:a bilder för normal MMS-taxa.)
- Vilket nummer man sms:ar till beror på vilken operatör man har, denna info får man i ett sms strax efter att man blivit tillagd i smsgruppen. Då sparar man bara gruppens nummer under förslagsvis GBG300 i telefonboken, och sen är det bara att sms:a som till vem som helst.
- Vill man tillfälligt sluta ta emot sms från gruppen skickar man texten "/tyst" till numret. Vill man avsluta kontot helt skickar man "/stopp".
- Vill man som utomstående följa meddelandeflödet kan man göra det på adressen http://smsgrupp.se/grupp/gbg300 (funkar inte än), så denna sida bör vi lämpligen länka in på Kustobsar på något lämpligt sätt.

Det hela verkar mycket enkelt med andra ord. För utomstående går det också att följa meddelandena på Twitter genom att följa kontot @gbg300 (dit alla meddelanden kommer att vidarebefordras).

2013-01-22 22:08:22


Kristian Thisted     Kanon!

2013-01-28 08:41:01


Fredrik Kronhamn     Twitterflödet tycks ha stannat den 11:e juni. Sedan Pärs inlägg har det dock blivit möjligt att läsa publika sms-flöden på smsgrupp.se:

http://smsgrupp.se/grupp/gbg300#meddelanden

Där syns bilder och hela meddelanden (Twitter kapar vid 140 tecken).

2013-06-27 11:07:10


Mattias Pozsgai     Varför larmas inte en taigasångare på BAS/BMS längre? Jag antar att svaret är sms-larmen i Göteborg. Naturligtvis står det var och en fritt att gå med i detta system samt även att det står var och en fritt att larma på BAS/BMS. Om man som jag bor några mil från staden så känns det som om jag inte är intresserad av alla subrariteter som dyker upp och därför har jag valt att inte gå med i sms-larmen, men tex en taigasångare som är knappt årlig i rapportområdet kan vara intressant. Det händer ju även att utsocknes skådare befinner sig i Gbg och kanske skulle vara intresserade av ett larm. Det känns som om larmfrekvensen överlag har minskat från Gbg och det tycker jag är en tråkig utveckling. Tycker man att det blir för många larm finns det ju goda möjligheter att sortera bort de man inte vill ha.

Skåda mer och rota fram något häftigt. Ha det/ Mattias

2013-10-07 21:42:27


Roger Eskilsson     Håller med föregående talare!
Bor själv i Göteborg och är inte med i sms-gruppen. Det är inte första gången detta händer. Riktigt tråkigt när man ser rara arter på Svalan först på kvällen.
/Roger

2013-10-07 23:03:30


Jon Håkansson     När det gäller en art som taigasångare så skall självklart ett larm på BA/BMS pipas ut också. Glömde helt sonika av det idag men bra att du påpekar detta Mattias.

2013-10-08 03:16:12


Christer Fält     Förslag på hur man kan agera vid upptäckt av sällsynta och sparsamt förekommande fågelarter inom Göteborgs rapportområde.

Meddela fyndet till en skådare som är ansluten till BAS/BMS eller den lokala sms gruppen GBG300. Turordningen BAS/BMS och sedan GBG300 är irrelevant, viktigt är att informationen når dessa informationskanaler snabbt. När det gäller underrättelse till sms subgrupper såsom Välen och Öckerö kommun har dessa mycket låg prioritet.

Det är, exempelvis, inte eftersträvansvärt att den större piplärkan vid Ryds kile på Björkö endast larmades ut den aktuella fynddagen till sms gruppen Öckerö kommun. Naturligtvis får man agera som man vill, men å andra sidan är det ju poänglöst med larmsystem som konkurrerar med varandra.

Slutligen bör man också uppdatera sitt fynd varje kvart via BAS/BMS och GBG300 ifall det rör sig om en mycket ovanligt fågelart. Eventuellt kan man också uppdatera fyndet till subgrupperna men det har som sagt mycket låg prioritet.

Om man tycker att förslaget ovan är ”finemang” som Thor Modéen skulle ha uttryckt det så kanske undertecknad med flera undviker agera poliskonstapel såsom Modéen i den utmärkta filmen ”Sten Stensson Stéen från Eslöv på nya äventyr” (1932).

Vilka arter bör larmas? Ibland kan det vara vanskligt att avgöra vilka arter som är ovanliga eller sparsamt förekommande inom Göteborgs rapportområde. Oavsett bör vi ha tålamod och överseende med larm gällande vanliga arter. Sinom tid kommer den typen av larm upphöra.

Däremot är det inte bra, oavsett aktivitet, om man inte larmar arter som berglärka, bläsgås, skärfläcka, rödspov, blåhake et cetera. Har man skådat någorlunda aktivt inom Göteborgs området så vet man att dessa arter är sällsynta gäster som många skådare vill ha chans att se eller få snabb information om.

Larm bygger som sagt på frivillighet men också på att det är roligt och spännande att förmedla information och upplevelser till andra skådare. Att se och känna glädjen inom sig själv är lika stor och rik som att se glädjen hos andra.

/Finemang på er!

Hälsar

Konstapel Fält från Sandvik

2013-10-22 13:11:11


Christer Fält     Grattis till en fin dag (torsdagen den 24 oktober) på Kråkudden!

Men var är GBG300 larmen? Jag tror att många anslutna önskat få spännande och medryckande information om till exempel brednäbbad simsnäppa, fjällabb, lunnefågel och grålira.

Vad är poängen med att vara med i GBG300?
2013-10-24 23:25:04


Magnus Rahm     Hej Christer!
För mig är poängen med att vara med i GBG300 att
1) Få snabb information om ovanliga fåglar i Göteborgsområdet som jag har en rimlig chans att få se,
och
2) Få information i realtid om spännande lägen med avseende på t.ex. sträckande havsfåglar eller rastande tättingar.

Eftersom det kan vara ganska påfrestande med en ständigt pipande mobil ser jag dessutom gärna att antalet larm hålls lågt.

Utifrån dessa kriterier anser jag att det ibland är bra om man larmar arter som berglärka, bläsgås, skärfläcka etc., medan det ibland kan vara ganska meningslöst. Exempelvis har jag själv låtit bli att larma de båda förstnämnda, eftersom obsarna har rört sydsträckande fåglar vid Vrångö. Chansen att någon annan skulle få se dessa fåglar tack vare ett larm bedömer jag som minimal, och de uppfyller därför inte kriterium 1. Skulle man kunna tänka sig att larm på dessa arter uppfyller kriterium 2? Kanske, men inte utan tilläggsinformation om hur läget är i övrigt (det kan ju vara både helkass eller årets bästa dag).

När det gäller gårdagens blåsdag är jag ärligt talat ganska tacksam att jag slapp sms om varenda lira, islom och skojig alka. Sådana larm hade möjligen kunnat uppfylla kriterium 1, men bara med nöd och näppe. Däremot hade jag gärna sett ett sammanfattande kriterium 2-larm, med info om hur sträcket är, och vilka de roligaste obsarna varit. Om man hade varit lyckligt lottad hade man ju då kunnat åka ut på eftermiddagen.

Som jag förstår dig, Christer, skulle du vilja lägga till ett tredje kriterium, med spännande och medryckande larm om ovanliga arter. För mig skulle det strida mot min önskan om ett lågt antal larm, och jag tar hellre del av dessa roliga obsar via Kustobsar på kvällen. Men eftersom det, vad jag vet, inte finns några riktlinjer får vi ju tillsammans komma fram till hur vi ska göra.

När det gäller BMS, subgrupper och glädjen i att dela med sig är vi däremot helt överens.

/Magnus

2013-10-25 16:49:50


Leif Andersson     Jag instämmer med emfas i Magnus Rahms inlägg!

/Leif

2013-10-25 17:15:44


Christer Fält     Magnus, tolkar jag dig felaktigt med följande frågor:

996. Bör endast BMS anslutna ges möjlighet att ta emot information i realtid gällande exempelvis grålira, lunnefågel, brednäbbad simsnäppa och fjällabb?

997. Är det inte påfrestande med ständiga larm från BMS?

998. Är det alltid meningsfullt att BMS larma eftersom BMS anslutna skådare alltid bör få en rimlig chans att få se exempelvis brednäbbad simsnäppa eller fjällabb?

999. Är det alltid bra om BMS anslutna skådare får snabb information om spännande fågellägen?

Tusenkronorsfrågan: Hur skall vi beräkna det positiva och negativa värdet av frågorna för dem som endast är GBG300 anslutna?

Angående ”ett tredje kriterium” så vill jag inte lägga till detta. Orsaken eller snarare beskrivningen var endast med litterär ”emfas” (för att låna Leifs språkbruk) avseende vad som kan synas i BMS eller GBG300 larmen.

Nej, Magnus (och Leif), jag tror det handlar om ansvar. Kanske den amerikanske filosofen Robert Nozick kan hjälpa oss. Återigen Magnus (och Leif) föreställ er nu att Konstapel Fält från Sandvik håller två gröna vattenhinkar i vardera handen. Vi kan om vi vill hälla vatten i båda men vi kan också fylla den ena hinken medan den andra är tom. Vi kan också fylla den andra hinken och den förra blir tom. Eller så kan vi fylla dem båda till hälften. Så är det med vattenhinkar men inte med moraliskt ansvar. Vi kan fylla båda hinkarna, då talar vi om ansvar.

Är man med i GBG300 så är man också fullt ut ansvarig att larma samma larm som på BMS. Allt annat är undanflykter.

/Christer


2013-10-25 20:22:41


Leif Andersson     "Är man med i GBG300 så är man också fullt ut ansvarig att larma samma larm som på BMS. Allt annat är undanflykter" enligt CF:s tolkning av regelverket för gbg300.
"Ser man någon lokal subraritet som man tror att andra vill få nys om skickar man ett sms till gruppens SMS-nummer" anger Pär L i presentationen av gruppen. Ingenting om skyldigheter och ansvar där inte.
Helt öppet för tolkning med andra ord och det är väl det som utgör grundproblemet här.
Personligen anser jag det vara tämligen onödigt att använda gbg300 för att ange att det passerar något ovanligt på Kråkudden. Hur många medlemmar i gruppen, som inte redan befinner sig på plats, skulle ha möjlighet att själva se fågeln? Däremot bör en sådan obs naturligtvis larmas på BMS.
Att man som ansluten till gbg300 skulle ha "ansvar" att lägga ut obsarna enligt BMS riktlinjer anser jag vara helt absurt och skulle få mig att omedelbart lämna gruppen.

Leif

2013-10-26 08:34:35


Johan Ennerfelt     Jag tycker det är roligt när det plingar i mobilen. Det är spännande när ma fiskar upp mobilen och kollar vad som har setts.
Tänk om det är något jag kan dra på efter skolan? Eller är något som jag kan glädja mig åt att någon annan har sett? Om man inte tycker som jag så kan man väl stänga av ljudet...

Jag håller med Christer om att det är på tok för få kul obsar som larmas på GBG300. Igår sågs t ex större kors, bändel, kungsfiskare, storlabb och bläsgås utan att larmas. Jag hade inte kunnat åka och titta på någon av fåglarna, men jag hade ändå velat få larmen. Det är nästan så att man borde införa någon miniminivå, kanske alla arter med två röda fält i Kustobsars fyndstatus?

Mvh Johan


2013-10-26 09:06:21


Christer Fält     Visst är det så Leif att mycket är öppet för tolkning och det är ett skäl bland flera varför jag lägger min blommiga näsa i blöt.

Oavsett, Leif och Magnus, kanske är det så att jag förväntar mig för mycket av GBG300, att vi som är anslutna i systemet förväntas agera som om vi vore BMS anslutna. Jag har nog, när allt kommer kring, misstagit mig grovt på den punkten. Hoppas ni är förlåtande.

Hur som helst, jag kommer att vänta någon vecka, sker ingen märkbar larmförändring, så kliver jag av GBG300, då försvinner i alla fall mina triviala fågellarm men också min privata och innerliga önskan om att vi alla bör hälla vatten i båda vattenhinkar.

/Christer


2013-10-26 14:00:23


Johan Ennerfelt     Det står att man ska larma lokala subrarrisar som man vill att andra ska få nys om. Jag är rädd att allt för många istället låter bli att larma av rädsla för att någon ska bli irriterad över ett "onödigt" larm. Det har i a f hänt mig någon gång. Eller så har jag lägre krav på vad som är en intressant obs.

2013-10-26 18:53:33


Markus Lagerqvist     Christer, en kort reflektion angånde följande fråga ovan:

"Bör endast BMS anslutna ges möjlighet att ta emot information i realtid gällande exempelvis grålira, lunnefågel, brednäbbad simsnäppa och fjällabb? Är det inte påfrestande med ständiga larm från BMS?"

Ser en stor skillnad mellan GBG300 och BMS, nämligen att det går att flitrerar BMS, t.ex. ställa in att jag bara vill ha larm på sällsyntare arter. Den möjligheten finns ju inte för GBG300, varför det kan vara bra att vara lite restriktiv.

Håller med dig om att det ibland larmas för snålt på GBG300, men samtidigt tycker jag Magnus Rahm har rätt i sina två huvudregler, ingen poäng att skicka ut sms på sydsträckande bläsgås på Vrångö, eller varenda grålira etc. som drar söder Hönö under en blåsdag.


2013-10-27 11:09:14


Christer Fält     Markus, att kunna filtrera på BMS är en viktig skillnad, men det sker redan ju på GBG300 eftersom praktiskt taget ingenting larmas ut! Det återhållsamma filtret har ju segrat. Är det då önskvärt? Nej, enligt mig.

Har det någonsin inträffat att exempelvis en grålira, fjällabb eller brednäbbad simsnäppa blivit olarmad även om det fanns några BMS anslutna skådare närvarande vid obstillfället? Finns det verkligen i denna sinnevärld BMS anslutna skådare som tänker – ”Det är ju meningslöst att larma grålira och brednäbbad simsnäppa eftersom man kan ju inte larma varenda grålira och brednäbbad simsnäppa som passerar Kråkudden.”

Fåglar är ju som bekant nyckfulla, det vill säga sydsträckande bläsgäss på Vrångö kan mycket väl utom synhåll ändra riktning och plötsligt befinna sig över till exempel Stora Amundön.

Att inte larma bläsgås eller berglärka i Göteborgsområdet är och kommer alltid att vara obegripligt för mig, men det får väl amatörskådare som undertecknad acceptera.

Hur som helst. Jag kommer fortsätta att larma arter som exempelvis mindre sångsvan, göktyta, blåhake, bläsgås, skärfläcka, grålira och intressanta fenologifynd et cetera. Ni som inte gillar det och går i taket av ilska får helt enkelt stänga av era mobiler eller kasta ut mig ur systemet, vilket jag själv inte längre kommer att göra.

/Christer


2013-10-27 14:33:11


Martin Oomen     Bra ifall du bestämt dig för att stanna kvar i sms-systemet Christer! Desto bättre ju fler som är med enligt mitt tycke!
Jag kan hålla med om det har varit för dåligt med larm på subrarrisar men med tiden blir förhoppningsvis bättre.

Jag tillhör nog den del av gruppen som inte förespråkar larm på tex varje grålira/bredlabb på Hönö eller kanske sydsträckande bläsgäss på Vrångö för att ta några exempel. Däremot så skulle jag inte tveka en sekund att under vårsträcket larma insträckande bläsgäss längs kusten, då fler skådare kan ha ganska god chans att faktiskt se dessa, detsamma gäller förstås blåhakar, berglärkor, dubbelbeckasiner mm.
När det gäller Hönö och havsfåglar så skulle jag uppskatta att få en lägesrapport via sms under fm där det kanske står följande "nu har hitills 3 gråliror passerat, i övrigt bra tryck med stormfåglar/sulor samt även en hel del dvärgmås"
Men detta är vad jag tycker, andra tycker säkert annolunda!
Skåda hårt gott folk!

2013-10-27 15:32:18


Christer Fält     Martin, så är det med mig, förnuft och oförnuft är ofta känslomässigt osams. Men å andra sidan är det ingen belastning eftersom jag delar den fina egenskapen med många personer som jag djupt beundrar, till exempel Morrissey, Pia Tafdrup och Woody Allen.

Utmärkt förslag om en lägesrapport via sms, något liknande presenterade Magnus Rahm i sitt tidigare inlägg. Kanske är det en bra medelväg som uppmuntrar och inte är inskränkande. Varför väljer inte fler BMS anslutna som också är med i GBG300 den vägen?

Slutligen, vem eller vilka som kommer ha chans att få se utlarmade fåglar är i de flesta fall mycket svårbedömt, varför det är bättre att larma än inte alls. Någon annan synpunkt kan jag inte ha, allt annat vore oförnuftigt som Pia Tafdrup skulle ha sagt .-)

/Christer


2013-10-27 16:30:26

 
Magnus Rahm     Bra att du väljer att stanna, Christer. För mig handlar detta om vilken nivå vi ska lägga i GBG300. Jag varken går i taket av ilska eller betraktar någon annan som amatörskådare för att denne lägger sig på en annan nivå än jag. För mig är det heller inte viktigt hur det resoneras kring BMSande eftersom jag inte är ansluten till det systemet.

Den senaste månaden har ca 50 sms skickats. Det är inte helt orimligt i min värld, men jag kan hålla med om att det skulle kunna larmas mer. Tills vidare tänker jag dock fortsätta låta bli att larma fåglar som jag tror att ingen har chans att få se. Jag kommer inte att klandra någon som gör tvärtom.

2013-10-27 16:47:16Svara på
detta inlägg