FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (331)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
För att göra inlägg i forumet måste du logga in. Eftersom forumet drivs i samarbete med Kustobsar, är det Kustobsars användaruppgifter som gäller.
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

» Ny användare
     Torslandaviken 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Torslandaviken


Till
översikten
Mudderdammen, samrådsmötet

Nils Abrahamsson     Ett kort referat från det samrådsmöte som hölls den 13 juni.
Det var alltså Gbg Hamn AB som kallat till samrådsmötet. Förutom Hamnen var vi några från GOF och Föreningen Torslandaviken, samt Park o Natur och Stadsdelsnämnden i Torslanda/Biskopsgården. Plus en privatperson och en del konsulter som varit inblandade.

Anledningen till samrådet är den plan till efterbehandling som skall anmälas till Miljödomstolen, MD, nu i september, för beslut i MD under 2014. Det som skall prövas är bl a påverkan på Natura2000-området, vattenverksamhet mm enligt Miljöbalken.

Planen som tagits fram innebär först ngn sorts isolerduk för att isolera de befintliga muddermassorna som innehåller bl a PCB o kvicksilver. Därefter skall ett lerlager och överst en yttäckning göras. Området är ca 18 ha och det är fråga om 250 tusen kbm, som skall tas från det planerade tunnelbygget under älven.
Man kommer alltså att höja mudderdammen en del från idag och sedan skall vattenytan kunna regleras, över året, via vattenintag och utsläpp mha pumpsystem. Utsläppet blir till Norra bassängen, men om intaget skall vara där eller från havet var nog inte klart. Vi framförde att intag från havet skulle öka möjligheten att hålla kontroll på salthalten. Denna är i Norra bassängen 0,3 – 0,6 %
I ”nya mudderdammen” skall anläggas några häckningsöar och runt vattenytan skall anläggas gräs- och sten/grusstränder. Vilket täckningsmaterial som skall användas, typ matjord eller sand, är inte bestämt. Här ombeds vi komma med synpunkter. ”Vilka arter vill vi ha”, typ ;-)

Jag har en skiss på hur det är tänkt att se ut och skall se om jag kan lägga ut den på GOFs hemsida
Jag återkommer när jag fått protokollet ifall jag missat ngt väsentligt.
En mer utförlig beskrivning över vad som är på gång i Torslandaviken har gjorts av Kåre och kommer i FpV, förhoppningsvis redan nästa nummer.
Synpunkter kan lämnas till Hamnen fram till 1 augusti. Skickas till Anna Edman mailto:anna.edman@ramboll.se Eller också kan ni meddela mig så skickar vi in det gemensamt från GOF.


2013-06-15 09:46:02Svara på
detta inlägg