FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (329)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
För att göra inlägg i forumet måste du logga in. Eftersom forumet drivs i samarbete med Kustobsar, är det Kustobsars användaruppgifter som gäller.
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

» Ny användare
     Övrigt 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Övrigt


Till
översikten
Introducerade gäss.

L. Stefan Andersson     Sedan länge har vi accepterat kanadagåsen som fullvärdig medlem i den svenska faunan. Hur förhåller sig detta med andra gäss som från förvildade populationer expanderar eller gör tillfälliga besök i övriga Europa?

Senaste exemplet jag då tänker på är nilgåsen vid Nordre älv. Nilgåsen har vad jag förstår etablerat förvildade stammar i södra England och i Holland. Vissa individer är väl också parkrymlingar. Stripgåsen röner en liknande historia.

Hur går resonomanget kring dessa arter? Vilka kriterier skall uppfyllas för att de likt kanadagåsen kan tillföras våra artlistor?

2005-05-12 21:22:53


Christer Fält     Go fm L. Stefan Andersson!

I ett troskyldigt försök saxar jag – förhoppningsvis ger det ett delsvar - följande från Club 300 samt SOF:s hemsida:

”2. Sverigelistan.

2.1 Får endast omfatta arter eller individer som bedömts som spontana av SOFs raritetskommitté (Rk), dvs arter eller individer som tillhör artkategori A-C.

Icke-spontant uppträdande fågelarter har av Raritetskommittén delats in i tre kategorier:

* C. Inplanterade eller förrymda arter som etablerat en (av människan ej beroende) frihäckande population.

* D. Arter som kan vara spontant uppträdande, men där det bedöms troligast att de rymt ur fångenskap.

¤ E. Arter som med säkerhet är rymlingar.”


När det gäller nilgås så tillhör den kategori C och därmed har SOFs raritetskommitté (Rk) besvarat din fråga L. Stefan Andersson.

I fallet stripgås och andra arter vill inte jag gå händelserna i förväg med vilda spekulationer, Uno Unger kan med övertygelse besvara den frågan eftersom han är ledamot i SOFs raritetskommitté.

/Mvh2005-05-13 09:56:47


Andreas Nyström     Men C stämmer ju in på kanadagåsen, finns det ett tidsbegrepp inblandat någonstans?

-Andreas

2005-05-13 11:06:43


Magnus Unger     För att förtydliga Christers inlägg ingår alltså följande arter i kategori C på svenska listan:

Kanadagås
Nilgås
Amerikansk kopparand
Fasan
Tamduva

I andra länder som t.ex. Frankrike finns en del burfåglar som papegojor och olika små finkar/vävare i kategori C.

2005-05-13 12:03:17

 
Uno Unger     Det finns ett outtalat tidsbegrepp i meningen "som etablerat en (av människan ej beroende) frihäckande population" som avser att populationen har varit självreproducerande ett rimligt antal år och inte bara utgör en "dagslända". Det finns inget bestämt antal år, men minst 10 år kan utgöra en "ledstjärna" i sammanhanget.

Det finns två grupper av fåglar i kategori C. I Sverige ingår kanadagås, fasan och tamduva i den ena gruppen, medan den andra gruppen hyser amerikansk kopparand och nilgås.

I den sistnämda gruppen förs de arter, där de flesta eller alla fynd i landet anses tillhöra fåglar från etablerade populationer utanför Sverige.

När det gäller stripgås finns veterligt inga stabilt häckande populationer i Sverige. De fynd som görs i landet anses i huvudsak utgöras av förrymda eller utsläppta fåglar inom Skandinavien. De små populationer av frihäckande stripgäss på kontinenten är i huvudsak stationära och anses inte utgöra en källa till uppträdande fåglar i Sverige. Så tills vidare förs fynd i Sverige av stripgäss till kategori D eller E.

2005-05-13 12:59:21Svara på
detta inlägg