FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (313)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
För att göra inlägg i forumet måste du logga in. Eftersom forumet drivs i samarbete med Kustobsar, är det Kustobsars användaruppgifter som gäller.
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

» Ny användare
     Övrigt 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Övrigt


Till
översikten
Minkjakt

Nils Abrahamsson     Hej
För rätt länge sen, 15-20 år?, var det skottpengar på mink. Jag minns inte om det var riksomfattande eller bara gällde Bohuslän. Rätt många skärgårdsbor jagade då mink och fick, om jag minns rätt, en femtilapp för ett dödat djur.
Sen skottpengen togs bort är det bara ett fåtal som besvärar sig.
Tyvärr, tycker jag.
Jag tror att denna jakt gjorde stor nytta för att hålla ned minkstammen, och således hjälpa vitfågel, ejder mm att slippa undan denna främmande "fågel".

Jag har själv bara erfarenhet från norra Bohuslän, mest Kosterskärgården och där fanns förr, på 70-talet, en hel del häckande tobisgrissla vilken nu är helt borta som häckfågel utom på Segelskären dit minken inte lyckats ta sig. Kan det ha samband?
Även fiskmås, tärna och ejder har troligen problem med minken. Enligt ortsbefolkning jag pratat med så tar minken ejderhonorna på redet under natten. Jag vet inte om det stämmer. Någon som vet om det finns något dokumenterat angående minkens framfart?
Nu till mitt ärende.
Är det alltför kontroversiellt att exvis GOF börjar jobba för att återinföra skottpengen på minken? Dom är ju så gulliga...

/nisse

2005-06-19 23:41:29


Björn Dellming     Rent spontant tycker jag det känns lite väl kontroversiellt att GOF ska driva en sådan fråga. Däremot kan ju alla fågelföreningar här i väst utöva lite påtryckning på jägareförbundet så att jakten kanske återupptas/intensifieras. Det borde vara av intresse för alla kustlandskap i Sverige egentligen att bli av med dem, då minken sprider sig lika fort som kustfåglarna försvinner... nästan iaf.

/B

2005-06-20 09:41:39


Stina Thelander     Ja, visst är minkarna gulliga! Skulle tro att det är rätt många som tycker mink är gulligare än skarv! Det finns ju till och med människor som tycker katter är gulliga! Katter är utmärkta som vägvisare för fågelbon och underlättar därmed ATLAS-inventeringen betydligt?

Har tillfrågat expertis om mink och skottpengar och fått följande svar:
”Skottpengar tillhör en förgången tid och skulle knappast bidraga till att öka jakttrycket på mink. Det finns inte skottpeng på något djur i Sverige idag och GOF skulle säkert få "badwill" från alla "naturknuttarna". När det gäller minkens framfart, stammens storlek, jaktformer, avskjutning mm rekommenderar jag en kontakt med det så kallade Kustjaktrådet som samverkar över Bohuslän/Halland och även har kontakter med övriga kustlän i Sverige. En trevlig person att tala med är Erik Rödström, Kungshamn. Man kan också kika på nätet www.jagareforbundet.se (länsföreningarnas hemsidor_Jägareförbundet Göteborg och Bohuslän_Kustjaktrådet)”.

Jag slog upp sidan. Där finns en rapport om minkjakt, som ni bredbandsförsedda kan läsa.
Det verkar som om Matti Åhlund har skrivit rapporten och minkbeståndet minskar.
{Dessutom finns det på jägarförbundets första sida två frågor om morkulla! (och en röstsedel)}


2005-06-20 15:25:44


Jörgen Grahn     Skottpengar må tillhöra en förgången tid, men det tillämpas
fortfarande. Länsstyrelsen i Västerbotten delar ut 300 spänn
per rödräv som dödas i fjällvärlden -- eftersom den är på
spridning där och konkurrerar med fjällräven.

Jag gissar att det finns andra exempel.

2005-07-03 14:25:30


Fredrik Kronhamn     Varför inte starta ett oberoende minkdödarprojekt och en insamlingsfond som kan finansiera samlade insatser mot mink? Se t ex hur framgångsrik tjuvåkarföreningen planka.nu blivit (http://www.planka.nu). Inte för att jag vill säga att kriminalitet lönar sig, men snarare att man kan åstadkomma något med förenade krafter.

I och för sig blir folk väldigt upprörda när man vill ha ihjäl djur med päls. Man kunde ju alternativt fånga djuren i fällor, söva och sterilisera dom. Det blir ju lite mer förfinat än att braka iväg en skur blyhagel.2005-07-04 08:47:04


Aimon Niklasson     Viltvården

Jaktlagen
4 § Viltet skall vårdas i syfte att
- bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet, och
- främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna.
I viltvården ingår att genom särskilda åtgärder sörja för att viltet får skydd och stöd och att anpassa jakten efter tillgången på vilt. För att åtgärderna utförs och anpassningen sker svarar markägaren och jakträttshavaren. Lag (1997:343).
Hittade detta när jag försökte hitta något om minken i lagboken. Det var i varjefall inte lätt att hitta något om denna art såvida inte lagvrängarna menar att den tillhör landets viltbestånd!?

Finns det något som hindrar att vi som ornitologisk föreningen kräver att denna lag efterföljs. Det passar utmärkt tycker jag in på att minken skall bort från skärgården. Om nu inte lagen är skriven för att juristerna skall tjäna pengar på den förståss!
Men i så fall kanske man kan fånga dom med bur och lämna dom till polisen som "kronans villebråd"?
Nåväl trevlig sommar i alla fall!2005-07-04 11:59:53


Nils Abrahamsson     Stina!
jag tittade på jägarförbundets rapport som du hittat. Jag hittade bara en kurva som visar att avskjutningen minskar, från ca 50 tusen om året i slutet av 80-talet till under 20 tusen nu, vilket möjligen bara indikerar att det är just så, att jakten minskat. Möjligen sammanfaller avskjutningskurvan kusligt väl med stoppet för skottpengar.

Fast vad gäller badwill så har du troligen, tyvärr, helt rätt...

Jag skall kolla med Matti.

2005-07-20 21:13:13


Stina Thelander     Nisse!
Det ska bli intressant att se vad Matti säger. Du kan ha rätt i att underlaget för kurvan om minkbeståndet mest kommer från uppgift om antal skjutna minkar. Men jag hittar text i en rapport (Minkrapport 2005) som man kan klicka fram till höger på web-sidan. Där står det att man gör midvinterinventering av mink med hund på öarna på Västkusten.

Har svårt att tro att det är skottpengar som driver jägarna. Överhuvudtaget är det svårt att förstå vad som driver folk att göra olika saker. Vad är det egentligen som får människor att åka ut till Hönö och ställa sig i eller utanför ett skjul när det är som allra sämst väder?


2005-07-21 08:18:47

 
Martin G. Erikson     Jag är både jägare och fågelskådare och sysslar därtill en del med fiskevård, och är därför med och ser till minkfällor vid en lax-å där jag också jagar. Vi har konstaterat en mycket stark nedgång i minkbeståndet, och när vi talade med Länsstyrelsen fick vi beskedet att det ansågs fastlagt att minkstammen slagits ut av samma virus som drabbade sälarna, och att minken inte fullt återhämtat sig. Detta gällde norra Halland. Jag har dålig koll på hur minkstammen ser ut på andra håll, men jag tycker att jag såg lite mer spår längs ån i våras än jag gjort tidigare år. Dags att sätta ut fällorna nu i alla fall.

Angående skottpengar tror jag inte dessa skulle ha någon praktisk betydelse. Jag tror att kunskaperna om minkens härjningar är så stora att motivationen att ta bort mink bara påverkas mycket marginellt av skottpengar.

När det gäller minkfångsten i skärgården finns det några entusiaster som lägger ner mycket tid på detta. Personligen misstänker jag dock att jaktrycket på minken var större för några år sedan, eftersom färre personer generellt jagar ute i skärgården idag.

Om jag inte har fel har Jägareförbundet en del projekt på gång för att effektivisera minkjakten, men möjligen gäller det främst Östkusten. Det är bland annat ett samarbete med Finland, där man är bättre på minkjakt än vi är i Sverige. Kustjaktrådet som redan nämnts är förvisso rätt forum för den som vill gå vidare men även den lokala jaktvårdskretsen kan vara värd att kontakta.

2005-08-08 13:13:51Svara på
detta inlägg