FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (67)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (331)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
För att göra inlägg i forumet måste du logga in. Eftersom forumet drivs i samarbete med Kustobsar, är det Kustobsars användaruppgifter som gäller.
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

» Ny användare
     Övrigt 


Direkt till
senaste svaret


Visa fler trådar
under Övrigt


Till
översikten
Vingklippta fåglar i slottskogen

Magnus Eriksson     Undrar lite om någon känner till huruvida diverse exemplar är vingklippta eller inte, dvs om man ska rapportera dem eller inte.
Misstänkt Nr1. De två vitkindade gässen i den lilla dammen vid plikta, läste någonstanns att dom skulle vara vingklippta är det så? Och i sådana fall var de 4-6 (minns inte hur många det var) gässen som var där förra sommaren också vingklippta eller vad de "naturliga"?

Misstänkt Nr2. Knipparet i den lilla dammen vid plikta?

Misstänkt Nr3. Knölsvanen vid dammen uppe hos hästarna (där de svarta svanarna brukar vara. Tyckte själv att den såg vingklippt ut. Men den stod och sov så den rörde sig inte mycket.

2007-05-26 22:11:41


Uno Unger     Hej Magnus!

De vitkindade gässen är vingklippta och bör inte rapporteras.

Kniporna i Lilla dammen är vilda och kan rapporteras.

Vet ej säkert om den knölsvan du nämnde är vingklippt. Den har dock inte kommit till Slottsskogen av egen fri vilja. Troligen rör det sig om en tillvaratagen skadad fågel och bör ej rapporteras.

Mer information kan du finna på tråden "Observationer" under rubriken "Vilda och tama ankor i Slottsskogen" som jag skrev 1 april 2006. Vidare har jag under tråden "Lokaler" i februari 2007 beskrivit vilka arter som är vingklippta i öviga dammar i Slottsskogen.

2007-05-27 04:54:20


Magnus Eriksson     Tack för ditt/dina svar.

Passar på och fråga en sak till i sammanhanget. Är det någon som minns Mandarinanden som vistades i Lilla dammen under några dagar runt 20050917? Jag inser att det är en rymling men är det någon som vet varifrån den kom och var den vingklippt också och vad hände med den?

2007-05-28 23:49:06


Johan Svedholm     Det låg en mandarinandshane i Lilla dammen åtminstone 20-25/9 2005. Detta var en friflygande fågel, den härstammade alltså ej från Slottsskogens stäckta bestånd av mandarinänder.

2007-05-29 23:40:26


Magnus Eriksson     Jaså!
Jaha så ska man rapportera den då? (Även om det nu är en rymling eller inplanterad fågel eller vad man nu kallar det?)

För vad är klacifiseringsskillanden på
Kanadagås
Nilgås
Turkduva
och nu denna Mandarinand?

Hur benämner man dem och är det någon skillnad (att antalet och etablering skiljer inser jag men finns det några generalla regeler kring detta)?

2007-05-30 14:07:55


Johan Svedholm     Detta med klassificering av spontanitet och dylikt kan te sig tämligen förvirrande, men om man benar upp det hela så finns det faktiskt logiska resonemang bakom detta.

För det första: rapportera bör man alltid göra. Detta gäller även uppenbara rymlingar som fåglar med mer oklart ursprung. Detta för att få en fullständig faunistisk bild av deras förekomst eftersom förrymda arter snabbt kan etablera frihäckande populationer.

Den svenska fågellistan indelas enligt AERC:s (Association of European Rarities Committees) i fem kategorier:

A: Spontant uppträdande arter som påträffats sedan 1950.
B: Spontant uppträdande arter som endast påträffats före 1950.
C: Inplanterade eller förrymda arter som etablerat frihäckande, självreproducerande populationer (oavsett om de häckar i Sverige eller om svenska fynd kan tänkas härröra från sådan population utomlands).
D: Arter som kan tänkas uppträda spontant, men där det bedöms som troligast att det rör sig om rymlingar.
E: Arter som med säkerhet eller största sannolikhet är förrymda.

Av dessa räknas kategorierna A, B och C som ”kryssbara” enligt exempelvis Club 300:s listregler.

Av arterna du nämner ovan placeras således kanadagås i kategori C, eftersom dess europeiska population härrör från inplanteringar. Det skulle dock inte vara helt omöjligt att genuina vagranter från Nordamerika skulle kunna uppträda här. Skulle en sådan fågel påträffas, som exempelvis skulle visa sig vara ringmärkt i Nordamerika, skulle den därmed föras till kategori A.
Nilgåsens europeiska bestånd härrör från inplanteringar och förrymda individer, arten häckar regelbundet i England, Nederländerna, Belgien (och kanske fler nordvästeuropeiska länder?). Dessa populationer expanderar starkt och arten har nu också häckat ett par gånger i Skåne. Eftersom arten är på uppgång och kan röra sig över stora områden räknas de svenska fynden till kategori C.
Turkduvan har i första hand invandrat till Europa och Sverige för egen maskin och förs därmed till kategori A.
Mandarinanden har ett ganska starkt frihäckande bestånd i Storbritannien och i flera andra europeiska länder. Dock är arten mycket stationär och obenägen att röra sig över längre sträckor, varför de svenska fynden hittills har förts till kategori E. Mandarinanden häckar dock numera så gott som årligen i landet (t ex förra året i Lärjeåns dalgång), och det är väl inte helt omöjligt att arten någon gång i framtiden kommer att omplaceras till kategori C.

Pust! Hoppas det blev lite mer begripligt i alla fall...


2007-05-30 18:41:29


Johan Svedholm     Ett litet tillägg till denna ändlösa litania...:
Däremot skall man givetvis INTE rapportera de tama fåglar som förekommer i fågelparker såsom exempelvis de vingklippta ankorna i Slottskogen.

2007-05-30 18:45:16

 
Magnus Eriksson     Jag tackar allra ödmjukast för det intressanta svaret. Det klargjorde en hel del tycker jag.
Jag rapporterar den med andra ord och får väl vara lycklig över krysset tills jag ska gå med i Club 300 =)
Dessutom är det alltid kul att se olika fåglar i sin "hemma lokal" oavsett hur de kommit dit (såvida de inte är vingklippta då)

2007-05-30 22:57:56Svara på
detta inlägg