LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012

» Totalt 259 arter inlagda.

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

Art Datum Kryssad av
Knölsvan 2012-01-01 57/59
Mindre sångsvan 2012-03-11 18/59
Sångsvan 2012-01-01 58/59
Sädgås 2012-01-05 27/59
Spetsbergsgås 2012-01-06 35/59
Bläsgås 2012-03-12 3/59
Grågås 2012-01-01 57/59
Kanadagås 2012-01-01 58/59
Vitkindad gås 2012-03-03 47/59
Prutgås 2012-03-09 19/59
Nilgås 2012-04-21 7/59
Gravand 2012-02-22 50/59
Bläsand 2012-02-26 45/59
Snatterand 2012-01-07 42/59
Kricka 2012-01-02 55/59
Gräsand 2012-01-01 58/59
Stjärtand 2012-01-05 39/59
Årta 2012-04-15 41/59
Skedand 2012-01-01 47/59
Brunand 2012-01-02 52/59
Vigg 2012-01-01 58/59
Bergand 2012-01-16 35/59
Ejder 2012-01-01 56/59
Praktejder 2012-03-28 1/59
Alförrädare 2012-07-11 6/59
Alfågel 2012-01-03 33/59
Sjöorre 2012-01-02 47/59
Svärta 2012-01-03 38/59
Knipa 2012-01-01 58/59
Salskrake 2012-01-02 49/59
Småskrake 2012-01-01 55/59
Storskrake 2012-01-01 58/59
Orre 2012-03-17 4/59
Tjäder 2012-01-20 33/59
Fasan 2012-01-02 53/59
Smålom 2012-01-02 44/59
Storlom 2012-01-04 45/59
Svartnäbbad islom 2012-01-14 1/59
Vitnäbbad islom 2012-10-21 1/59
Smådopping 2012-01-01 53/59
Skäggdopping 2012-01-02 55/59
Gråhakedopping 2012-01-15 23/59
Svarthalsad dopping 2012-04-28 17/59
Svarthakedopping 2012-01-13 24/59
Stormfågel 2012-01-02 29/59
Gulnäbbad lira 2012-07-13 2/59
Grålira 2012-09-03 13/59
Mindre lira 2012-04-27 17/59
Balearisk lira 2012-09-17 3/59
Klykstjärtad stormsvala 2012-01-04 4/59
Havssula 2012-01-03 39/59
Storskarv 2012-01-01 57/59
Toppskarv 2012-01-03 41/59
Rördrom 2012-02-12 41/59
Gråhäger 2012-01-01 57/59
Bivråk 2012-05-12 37/59
Brun glada 2012-08-14 1/59
Röd glada 2012-03-22 9/59
Havsörn 2012-01-03 40/59
Gåsgam 2012-06-13 2/59
Brun kärrhök 2012-03-21 49/59
Blå kärrhök 2012-01-22 42/59
Stäpphök 2012-04-30 3/59
Duvhök 2012-01-01 53/59
Sparvhök 2012-01-01 54/59
Ormvråk 2012-01-01 56/59
Fjällvråk 2012-01-02 42/59
Kejsarörn 2012-07-24 1/59
Kungsörn 2012-03-13 2/59
Fiskgjuse 2012-03-29 44/59
Tornfalk 2012-01-01 56/59
Stenfalk 2012-03-28 36/59
Lärkfalk 2012-04-22 16/59
Pilgrimsfalk 2012-01-02 52/59
Vattenrall 2012-01-02 40/59
Småfläckig sumphöna 2012-09-09 13/59
Kornknarr 2012-05-27 15/59
Rörhöna 2012-01-01 51/59
Sothöna 2012-01-02 55/59
Trana 2012-03-17 38/59
Strandskata 2012-01-11 53/59
Skärfläcka 2012-03-21 21/59
Mindre strandpipare 2012-03-25 47/59
Större strandpipare 2012-02-25 49/59
Fjällpipare 2012-05-14 1/59
Ljungpipare 2012-03-24 38/59
Kustpipare 2012-05-19 28/59
Tofsvipa 2012-01-13 54/59
Kustsnäppa 2012-05-14 29/59
Sandlöpare 2012-07-31 18/59
Småsnäppa 2012-07-15 27/59
Mosnäppa 2012-05-01 31/59
Spovsnäppa 2012-07-11 27/59
Skärsnäppa 2012-01-03 40/59
Kärrsnäppa 2012-02-25 39/59
Myrsnäppa 2012-06-03 11/59
Brushane 2012-04-19 43/59
Dvärgbeckasin 2012-01-01 38/59
Enkelbeckasin 2012-01-01 48/59
Dubbelbeckasin 2012-05-01 15/59
Morkulla 2012-01-25 43/59
Myrspov 2012-03-16 37/59
Småspov 2012-04-15 25/59
Storspov 2012-03-09 44/59
Svartsnäppa 2012-04-26 34/59
Rödbena 2012-03-30 51/59
Gluttsnäppa 2012-04-11 47/59
Skogssnäppa 2012-03-24 46/59
Grönbena 2012-04-26 42/59
Drillsnäppa 2012-04-14 48/59
Roskarl 2012-05-12 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 2012-06-03 12/59
Brednäbbad simsnäppa 2012-11-12 4/59
Bredstjärtad labb 2012-01-04 8/59
Kustlabb 2012-04-11 26/59
Fjällabb 2012-08-23 17/59
Storlabb 2012-01-03 28/59
Svarthuvad mås 2012-04-29 7/59
Dvärgmås 2012-01-03 33/59
Tärnmås 2012-09-12 5/59
Skrattmås 2012-01-01 57/59
Fiskmås 2012-01-01 58/59
Silltrut 2012-03-10 51/59
Gråtrut 2012-01-01 58/59
Vitvingad trut 2012-01-15 52/59
Vittrut 2012-03-13 13/59
Havstrut 2012-01-01 58/59
Tretåig mås 2012-01-01 45/59
Skräntärna 2012-08-05 2/59
Kentsk tärna 2012-03-22 43/59
Fisktärna 2012-04-11 50/59
Silvertärna 2012-04-22 34/59
Småtärna 2012-05-15 1/59
Svarttärna 2012-06-21 1/59
Sillgrissla 2012-01-02 49/59
Tordmule 2012-01-03 50/59
Tobisgrissla 2012-01-03 40/59
Alkekung 2012-01-04 26/59
Lunnefågel 2012-01-19 14/59
Tamduva 2012-01-01 57/59
Skogsduva 2012-01-23 47/59
Ringduva 2012-01-01 58/59
Turkduva 2012-01-01 51/59
Gök 2012-05-05 46/59
Berguv 2012-01-06 43/59
Hökuggla 2012-10-05 23/59
Sparvuggla 2012-01-01 40/59
Kattuggla 2012-01-01 54/59
Lappuggla 2012-04-02 30/59
Hornuggla 2012-01-15 43/59
Jorduggla 2012-03-01 26/59
Nattskärra 2012-04-30 34/59
Tornseglare 2012-05-06 49/59
Kungsfiskare 2012-02-11 19/59
Härfågel 2012-10-10 2/59
Göktyta 2012-04-24 40/59
Gröngöling 2012-01-02 57/59
Spillkråka 2012-01-03 49/59
Större hackspett 2012-01-01 58/59
Mindre hackspett 2012-01-03 47/59
Trädlärka 2012-01-24 38/59
Sånglärka 2012-01-23 53/59
Berglärka 2012-01-24 31/59
Backsvala 2012-04-18 49/59
Ladusvala 2012-04-12 52/59
Hussvala 2012-04-16 52/59
Större piplärka 2012-10-04 4/59
Trädpiplärka 2012-04-20 43/59
Ängspiplärka 2012-01-05 53/59
Rödstrupig piplärka 2012-08-27 16/59
Skärpiplärka 2012-01-02 45/59
Vattenpiplärka 2012-11-28 14/59
Gulärla 2012-04-22 48/59
Forsärla 2012-01-06 46/59
Sädesärla 2012-03-15 53/59
Sidensvans 2012-01-01 54/59
Strömstare 2012-01-01 47/59
Gärdsmyg 2012-01-01 57/59
Järnsparv 2012-01-01 51/59
Rödhake 2012-01-01 58/59
Näktergal 2012-05-02 45/59
Sydnäktergal 2012-04-29 9/59
Blåhake 2012-04-30 12/59
Svart rödstjärt 2012-01-26 31/59
Rödstjärt 2012-04-17 46/59
Buskskvätta 2012-04-13 48/59
Svarthakad buskskvätta 2012-04-12 36/59
Stenskvätta 2012-04-11 50/59
Ringtrast 2012-04-06 37/59
Koltrast 2012-01-01 58/59
Björktrast 2012-01-01 58/59
Taltrast 2012-01-15 51/59
Rödvingetrast 2012-01-02 48/59
Dubbeltrast 2012-02-17 46/59
Gräshoppsångare 2012-05-02 37/59
Vassångare 2012-06-13 21/59
Sävsångare 2012-04-30 36/59
Kärrsångare 2012-05-13 42/59
Rörsångare 2012-04-21 48/59
Härmsångare 2012-05-12 36/59
Höksångare 2012-08-27 1/59
Ärtsångare 2012-04-21 44/59
Törnsångare 2012-04-30 51/59
Trädgårdssångare 2012-05-06 44/59
Svarthätta 2012-01-17 51/59
Lundsångare 2012-05-29 1/59
Grönsångare 2012-04-24 42/59
Gransångare 2012-01-09 54/59
Lövsångare 2012-04-18 52/59
Kungsfågel 2012-01-01 56/59
Grå flugsnappare 2012-05-02 41/59
Mindre flugsnappare 2012-05-19 15/59
Svartvit flugsnappare 2012-04-23 47/59
Skäggmes 2012-01-01 44/59
Stjärtmes 2012-01-01 45/59
Entita 2012-01-01 54/59
Talltita 2012-01-01 41/59
Tofsmes 2012-01-05 46/59
Svartmes 2012-01-01 50/59
Blåmes 2012-01-01 58/59
Talgoxe 2012-01-01 58/59
Nötväcka 2012-01-01 58/59
Trädkrypare 2012-01-01 55/59
Sommargylling 2012-06-11 1/59
Törnskata 2012-05-07 40/59
Svartpannad törnskata 2012-08-22 29/59
Varfågel 2012-01-02 54/59
Nötskrika 2012-01-02 58/59
Skata 2012-01-01 58/59
Nötkråka 2012-01-13 23/59
Kaja 2012-01-01 58/59
Råka 2012-02-19 35/59
Kråka 2012-01-01 58/59
Korp 2012-01-01 58/59
Stare 2012-01-01 56/59
Gråsparv 2012-01-01 58/59
Pilfink 2012-01-01 58/59
Bofink 2012-01-01 56/59
Bergfink 2012-01-02 48/59
Gulhämpling 2012-05-19 1/59
Grönfink 2012-01-01 58/59
Steglits 2012-01-01 50/59
Grönsiska 2012-01-01 58/59
Hämpling 2012-03-14 51/59
Vinterhämpling 2012-01-06 39/59
Gråsiska 2012-01-01 56/59
Snösiska 2012-01-10 17/59
Bändelkorsnäbb 2012-01-01 41/59
Mindre korsnäbb 2012-01-06 34/59
Större korsnäbb 2012-01-02 6/59
Rosenfink 2012-05-19 33/59
Tallbit 2012-11-04 4/59
Domherre 2012-01-01 56/59
Stenknäck 2012-01-02 48/59
Lappsparv 2012-03-31 8/59
Snösparv 2012-01-10 32/59
Gulsparv 2012-01-01 57/59
Ortolansparv 2012-05-09 7/59
Sävsparv 2012-01-05 55/59
Jämförelse mot Göteborgsjakten 2002


Följande 16 arter hade setts till och med 31 december 2002 men inte ännu i år.
Rödhuvad dykand
Vitnackad svärta
Rapphöna
Vaktel
Silkeshäger
Tjockfot
Rödspov
Dammsnäppa
Pärluggla
Korttålärka
Mongolpiplärka
Fältpiplärka
Busksångare
Taigasångare
Pungmes
Rosenstare


Och följande 21 arter har setts i år men hade inte setts till och med 31 december 2002.
Nilgås
Praktejder
Balearisk lira
Brun glada
Gåsgam
Kejsarörn
Myrsnäppa
Svarthuvad mås
Tärnmås
Skräntärna
Hökuggla
Lappuggla
Sydnäktergal
Svarthakad buskskvätta
Vassångare
Höksångare
Lundsångare
Mindre flugsnappare
Sommargylling
Svartpannad törnskata
Gulhämpling
Jämförelse mot Göteborgsjakten 2005


Följande 16 arter hade setts till och med 31 december 2005 men inte ännu i år.
Rapphöna
Vaktel
Stormsvala
Ägretthäger
Ängshök
Aftonfalk
Jaktfalk
Rödspov
Kaspisk trut
Medelhavstrut
Pärluggla
Tretåig hackspett
Rostgumpsvala
Taigasångare
Brandkronad kungsfågel
Rosenstare


Och följande 25 arter har setts i år men hade inte setts till och med 31 december 2005.
Bläsgås
Praktejder
Gulnäbbad lira
Balearisk lira
Brun glada
Gåsgam
Stäpphök
Kejsarörn
Fjällpipare
Tärnmås
Vittrut
Skräntärna
Småtärna
Hökuggla
Lappuggla
Härfågel
Sydnäktergal
Vassångare
Lundsångare
Mindre flugsnappare
Sommargylling
Svartpannad törnskata
Gulhämpling
Bändelkorsnäbb
Tallbit