LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Göran Gustavsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Välen, Gbg 2012-01-01
Sångsvan Välen, Gbg 2012-01-01
Spetsbergsgås Billdalsvallen 2012-01-06
Grågås Välen, Gbg 2012-01-01
Kanadagås Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Vitkindad gås Välen, Gbg 2012-03-12
Gravand Torslandaviken 2012-03-17
Bläsand Torslandaviken 2012-04-11
Snatterand Torslandaviken 2012-03-31
Kricka Välen, Gbg 2012-02-25
Gräsand Välen, Gbg 2012-01-01
Stjärtand Slottsskogen, Gbg 2012-02-15
Årta Hökälla, Hisingen 2012-04-22
Skedand Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Brunand Torslandaviken 2012-01-05
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Bergand Torslandaviken 2012-10-13
Ejder Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Alfågel Kråkudden, Hönö 2012-03-31
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Svärta Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Knipa Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Salskrake Torslandaviken 2012-01-05
Småskrake Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Storskrake Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Tjäder Knipeflågsbergen, Partille 2012-03-23
Fasan Kallhed 2012-02-05
Smålom Kråkudden, Hönö 2012-04-12
Storlom Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Smådopping Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Skäggdopping Askims fjord 2012-01-22
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Mindre lira Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Klykstjärtad stormsvala Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Havssula Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Storskarv Välen, Gbg 2012-01-01
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Rördrom Syrhåladammen 2012-02-12
Gråhäger Säveåns mynning, Gbg 2012-01-15
Bivråk Balltorps våtmark 2012-06-23
Havsörn Kippholmen, Björlanda 2012-02-05
Brun kärrhök Torslandaviken 2012-05-05
Blå kärrhök Torslandaviken 2012-01-24
Duvhök Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-06
Sparvhök Berglärkan, Gbg 2012-01-06
Ormvråk Järnbrott, Västra Frölunda 2012-01-06
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve 2012-01-26
Fiskgjuse Hills Golfbana 2012-04-10
Tornfalk Eklanda, Mölndal 2012-01-06
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2012-04-12
Pilgrimsfalk Gullbergsvass, Gbg 2012-01-15
Vattenrall Välen, Gbg 2012-02-16
Rörhöna Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Sothöna Torslandaviken 2012-01-05
Trana Hårssjön 2012-06-21
Strandskata Bredviken, Hönö 2012-03-17
Mindre strandpipare Torslandaviken 2012-03-31
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2012-03-31
Ljungpipare Välen, Gbg 2012-03-25
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-01
Tofsvipa Välen, Gbg 2012-02-26
Kustsnäppa Stora Amundö 2012-05-14
Sandlöpare Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Småsnäppa Välen, Gbg 2012-09-02
Spovsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-08-01
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Kärrsnäppa Kråkudden, Hönö 2012-07-31
Brushane Torslandaviken 2012-04-25
Dvärgbeckasin Syrhåladammen 2012-02-04
Enkelbeckasin Välen, Gbg 2012-01-01
Dubbelbeckasin Välen, Gbg 2012-10-04
Morkulla Oxsjön, Askim 2012-06-08
Myrspov Bredviken, Hönö 2012-03-17
Småspov Torslandaviken 2012-04-25
Storspov Torslandaviken 2012-04-10
Svartsnäppa Stora Amundö 2012-08-02
Rödbena Välen, Gbg 2012-04-10
Gluttsnäppa Torslandaviken 2012-04-25
Skogssnäppa Hills Golfbana 2012-04-10
Grönbena Välen, Gbg 2012-05-10
Drillsnäppa Välen, Gbg 2012-04-26
Roskarl Kråkudden, Hönö 2012-09-08
Kustlabb Kråkudden, Hönö 2012-04-12
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2012-09-08
Storlabb Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Skrattmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Fiskmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Silltrut Välen, Gbg 2012-04-01
Gråtrut Berglärkan, Gbg 2012-01-01
Vitvingad trut Göta älv, Gbg 2012-01-15
Havstrut Säveåns mynning, Gbg 2012-01-01
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Kentsk tärna Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-31
Fisktärna Torslandaviken 2012-04-11
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Tordmule Kråkudden, Hönö 2012-01-04
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2012-03-31
Tamduva Slottsskogen, Gbg 2012-01-01
Skogsduva Hökälla, Hisingen 2012-04-22
Ringduva Berglärkan, Gbg 2012-01-01
Turkduva Älvsborgsgatan 2012-01-15
Gök Ragnhildsholmen 2012-05-25
Berguv Torslandaviken 2012-02-12
Sparvuggla Välen, Gbg 2012-01-01
Kattuggla Välen, Gbg 2012-01-29
Lappuggla Ugglemossen, Partille 2012-04-02
Hornuggla Hönö kyrkogård 2012-03-17
Jorduggla Torslandaviken 2012-05-26
Nattskärra Oxsjön, Askim 2012-06-08
Tornseglare Berglärkan, Gbg 2012-05-25
Kungsfiskare Välen, Gbg 2012-09-08
Göktyta Hills Golfbana 2012-06-06
Gröngöling Välen, Gbg 2012-01-14
Spillkråka Knipeflågsbergen, Partille 2012-03-23
Större hackspett Välen, Gbg 2012-01-14
Mindre hackspett Torslandaviken 2012-01-24
Trädlärka Tumlehed 2012-01-26
Sånglärka Torslandaviken 2012-02-25
Berglärka Torslandaviken 2012-11-24
Backsvala Torslandaviken 2012-04-25
Ladusvala Torslandaviken 2012-04-25
Hussvala Torslandaviken 2012-04-25
Trädpiplärka Torslandaviken 2012-05-05
Ängspiplärka Välen, Gbg 2012-03-22
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2012-03-31
Gulärla Torslandaviken 2012-05-05
Forsärla Fässberg, Mölndal 2012-02-04
Sädesärla Välen, Gbg 2012-03-26
Sidensvans Berglärkan, Gbg 2012-01-14
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2012-01-06
Gärdsmyg Fässberg, Mölndal 2012-01-01
Järnsparv Mudderdammen, Torslandaviken 2012-01-28
Rödhake Välen, Gbg 2012-01-01
Näktergal Välen, Gbg 2012-05-12
Rödstjärt Berglärkan, Gbg 2012-05-01
Buskskvätta Torslandaviken 2012-05-05
Svarthakad buskskvätta Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta Välen, Gbg 2012-05-01
Ringtrast Välen, Gbg 2012-04-11
Koltrast Berglärkan, Gbg 2012-01-01
Björktrast Välen, Gbg 2012-01-01
Taltrast Partille golfbana 2012-03-23
Rödvingetrast Partille golfbana 2012-03-23
Dubbeltrast Hårssjön 2012-06-21
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen 2012-05-25
Vassångare Nolviks kile, Björlanda 2012-06-21
Sävsångare Ragnhildsholmen 2012-06-23
Kärrsångare Bärby, Säve 2012-05-25
Rörsångare Torslandaviken 2012-05-05
Ärtsångare Berglärkan, Gbg 2012-05-06
Törnsångare Torslandaviken 2012-05-05
Trädgårdssångare Torslandaviken 2012-05-26
Svarthätta Torslandaviken 2012-04-22
Grönsångare Hills Golfbana 2012-05-03
Gransångare Välen, Gbg 2012-03-25
Lövsångare Berglärkan, Gbg 2012-04-21
Kungsfågel Hönö kyrkogård 2012-03-17
Grå flugsnappare Torslandaviken 2012-05-05
Svartvit flugsnappare Välen, Gbg 2012-05-06
Skäggmes Välen, Gbg 2012-01-01
Stjärtmes Balltorps våtmark 2012-03-25
Entita Göteborgs botaniska trädgård 2012-01-28
Talltita Berglärkan, Gbg 2012-01-24
Tofsmes Smithska udden, Gbg 2012-12-02
Svartmes Berglärkan, Gbg 2012-01-05
Blåmes Berglärkan, Gbg 2012-01-01
Talgoxe Berglärkan, Gbg 2012-01-01
Nötväcka Berglärkan, Gbg 2012-01-06
Trädkrypare Gunnebo, Mölndal 2012-03-25
Törnskata Välen, Gbg 2012-08-02
Svartpannad törnskata Välen, Gbg 2012-08-22
Varfågel Välen, Gbg 2012-01-14
Nötskrika Berglärkan, Gbg 2012-01-24
Skata Berglärkan, Gbg 2012-01-01
Kaja Välen, Gbg 2012-01-01
Råka Välen, Gbg 2012-03-25
Kråka Välen, Gbg 2012-01-01
Korp Torslandaviken 2012-01-04
Stare Välen, Gbg 2012-01-01
Gråsparv Stora Amundö 2012-01-08
Pilfink Stora Amundö 2012-01-08
Bofink Berglärkan, Gbg 2012-02-11
Bergfink Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-06
Grönfink Välen, Gbg 2012-01-01
Steglits Välen, Gbg 2012-01-01
Grönsiska Välen, Gbg 2012-01-14
Hämpling Torslandaviken 2012-03-31
Vinterhämpling Torslandaviken 2012-10-20
Gråsiska Mudderdammen, Torslandaviken 2012-01-28
Bändelkorsnäbb Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-06
Rosenfink Ragnhildsholmen 2012-06-23
Domherre Lillhagen, Säve, Hisingen 2012-01-05
Stenknäck Stora Amundö 2012-03-22
Gulsparv Välen, Gbg 2012-01-29
Sävsparv Torslandaviken 2012-03-17Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Orre 4/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Balearisk lira 3/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Mosnäppa 31/59
Myrsnäppa 11/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Hökuggla 23/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Vattenpiplärka 14/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Sommargylling 1/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59