LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Ola Wennberg

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan
Mindre sångsvan 4 ex Rörö 2012-03-13
Sångsvan
Sädgås 42 ex Rörö 2012-03-06
Spetsbergsgås 1 ex Billdal 2012-01-08
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås 15 ex Rörö 2012-04-12
Prutgås 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-17
Nilgås 6 ex Fotö, Gbg:s norra skärgård 2012-04-21
Gravand 2 ex Brännö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-26
Bläsand 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-20
Snatterand 4 ex Torslandaviken 2012-04-23
Kricka 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-03-06
Gräsand
Stjärtand 2 ex Rörö 2012-02-07
Årta 2 ex Hökälla, Hisingen 2012-04-17
Skedand 3 ex Torslandaviken 2012-05-01
Brunand haga kile 2012-01-02
Vigg 1 ex Billdals skärgård 2012-01-08
Bergand 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Ejder
Alförrädare 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-11
Alfågel 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-03-06
Sjöorre
Svärta
Knipa
Salskrake Askims fjord 2012-01-02
Småskrake
Storskrake
Fasan 1 ex Haga kile, Askim 2012-01-31
Smålom
Storlom 1 ex Rörö 2012-03-13
Smådopping
Skäggdopping
Gråhakedopping 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-13
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Svarthakedopping 2 ex Torslandaviken 2012-04-28
Stormfågel
Grålira 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-10-07
Mindre lira 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-27
Havssula
Storskarv
Toppskarv
Rördrom 1 ex Torslandaviken 2012-02-12
Gråhäger
Bivråk 1 ex Älvsborgsbron, Gbg 2012-08-04
Havsörn 1 ex Hönö 2012-01-15
Brun kärrhök 2 ex Torslandaviken 2012-05-07
Blå kärrhök 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-17
Duvhök
Sparvhök
Ormvråk 1 ex Volvo Torslanda, Hisingen 2012-01-06
Fjällvråk 1 ex Risö 2012-03-06
Fiskgjuse 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-19
Tornfalk 1 ex Rörö 2012-01-06
Stenfalk 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-19
Pilgrimsfalk 1 ex Säve 2012-01-24
Vattenrall
Rörhöna 1 ex Sudda Hönö 2012-03-24
Sothöna Askims fjord 2012-01-02
Strandskata 1 ex Hönö 2012-01-15
Mindre strandpipare 3 ex Torslandaviken 2012-04-23
Större strandpipare 14 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Ljungpipare 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-13
Kustpipare 30 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Tofsvipa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-03-03
Kustsnäppa 85 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Sandlöpare 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-31
Småsnäppa 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Mosnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-05-20
Spovsnäppa 3 ex Kråkudden, Hönö 2012-07-16
Skärsnäppa
Kärrsnäppa 1 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-03-10
Brushane 2 ex Torslandaviken 2012-04-23
Dvärgbeckasin 1 ex Syrhåladammen 2012-02-04
Enkelbeckasin 3 ex Hökälla, Hisingen 2012-01-24
Morkulla 1 ex Rörö 2012-04-12
Myrspov 1 ex Torslandaviken 2012-07-02
Småspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-27
Storspov 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-20
Rödbena 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-15
Gluttsnäppa 1 ex Bredviken, Hönö 2012-04-11
Skogssnäppa 2 ex Dannekroken, Hönö 2012-04-11
Grönbena 3 ex Torslandaviken 2012-05-07
Drillsnäppa 1 ex Torslandaviken 2012-04-28
Roskarl 6 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-07
Kustlabb 1 ex Fotö, Gbg:s norra skärgård 2012-04-21
Fjällabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-08-23
Storlabb
Svarthuvad mås 1 ex Torslandaviken 2012-05-20
Dvärgmås
Tärnmås 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-20
Skrattmås
Fiskmås
Silltrut 7 ex Kråkudden, Hönö 2012-03-20
Gråtrut
Vitvingad trut 1 ex Fiskhamnen 2012-01-22
Havstrut
Tretåig mås
Kentsk tärna 6 ex Lammholmsviken, Öckerö 2012-04-01
Fisktärna 1 ex Lilla Varholmen 2012-04-12
Silvertärna 10 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-24
Sillgrissla
Tordmule
Tobisgrissla
Alkekung 30 ex Kråkudden, Hönö 2012-10-31
Lunnefågel 1 ex Kråkudden, Hönö
Tamduva
Skogsduva 2 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-20
Ringduva
Turkduva 3 ex Hönö 2012-01-15
Gök 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2012-05-08
Berguv 1 ex Torslandaviken 2012-06-11
Sparvuggla
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-02-21
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 2012-05-20
Nattskärra 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-30
Tornseglare 1 ex Torslandaviken 2012-05-07
Göktyta 1 ex Torslandaviken 2012-05-07
Gröngöling
Spillkråka 1 ex Torslandaviken 2012-10-27
Större hackspett
Mindre hackspett 1 ex Skansen kronan 2012-01-28
Trädlärka 9 ex Tumlehed 2012-01-24
Sånglärka 3 ex Säve 2012-01-24
Berglärka 4 ex Torslandaviken 2012-11-24
Backsvala 1 ex Torslandaviken 2012-04-26
Ladusvala 3 ex Torslandaviken 2012-04-23
Hussvala 1 ex Torslandaviken 2012-04-26
Trädpiplärka 1 ex Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2012-04-24
Ängspiplärka 3 ex Rörö 2012-03-13
Rödstrupig piplärka 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-09-20
Skärpiplärka
Gulärla 1 ex Torslandaviken 2012-04-26
Forsärla 1 ex Rörö 2012-10-04
Sädesärla 1 ex Kråkudden, Hönö 2012-04-01
Sidensvans
Gärdsmyg
Järnsparv Välen, Gbg 2012-01-02
Rödhake
Näktergal 1 ex Torslandaviken 2012-05-07
Svart rödstjärt 1 ex Järntorget 2012-05-26
Rödstjärt 1 ex Hönö 2012-04-17
Buskskvätta 2 ex Torslandaviken 2012-04-29
Svarthakad buskskvätta 1 ex Torslandaviken 2012-04-12
Stenskvätta 3 ex Rörö 2012-04-12
Ringtrast 1 ex Rörö 2012-04-19
Koltrast
Björktrast
Taltrast 2 ex Delsjöområdet, Gbg 2012-04-03
Rödvingetrast 1 ex Rörö 2012-02-07
Dubbeltrast 2 ex Rörö 2012-04-19
Kärrsångare 2 ex Torslandaviken 2012-05-26
Rörsångare 1 ex Torslandaviken 2012-05-07
Härmsångare 1 ex Torslandaviken 2012-05-20
Ärtsångare 1 ex Torslandaviken 2012-04-29
Törnsångare 3 ex Torslandaviken 2012-05-01
Trädgårdssångare 5 ex Torslandaviken 2012-05-20
Svarthätta 1 ex Rörö 2012-04-19
Grönsångare 1 ex Hönö kyrkogård 2012-05-05
Gransångare 2 ex Hönö kyrkogård 2012-04-01
Lövsångare 1 ex Rörö 2012-04-19
Kungsfågel 3 ex Hönö kyrkogård 2012-03-20
Grå flugsnappare 15 ex Rörö 2012-05-22
Svartvit flugsnappare 1 ex Rörö 2012-05-08
Skäggmes 2 ex Sudda Hönö 2012-02-07
Stjärtmes 1 ex Billdals park, Askim 2012-01-31
Entita 1 ex Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2012-03-20
Talltita Hönö kyrkogård 2012-01-03
Svartmes
Blåmes
Talgoxe
Nötväcka
Trädkrypare 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-20
Sommargylling 1 ex Torslandaviken 2012-06-11
Törnskata 1 ex Torslandaviken 2012-06-11
Varfågel
Nötskrika 1 ex Tumlehed 2012-01-24
Skata
Kaja
Råka 22 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-02-26
Kråka
Korp
Stare
Gråsparv
Pilfink Stuvö 2012-01-04
Bofink 3 ex Rörö 2012-01-06
Bergfink 4 ex Rörö 2012-04-12
Grönfink
Steglits 4 ex Hönö 2012-03-20
Grönsiska 10 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-01-22
Hämpling 6 ex Torslandaviken 2012-04-08
Vinterhämpling 1 ex Torslandaviken 2012-01-24
Gråsiska
Snösiska 1 ex Torslandaviken 2012-02-12
Bändelkorsnäbb 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-20
Mindre korsnäbb 3 ex Rörö 2012-10-04
Rosenfink 1 ex Rörö 2012-05-22
Domherre 10 ex Änggårdsbergen, Gbg 2012-01-22
Stenknäck
Snösparv
Gulsparv 150 ex Säve 2012-01-24
Sävsparv 3 ex Säve 2012-01-24Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Praktejder 1/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gulnäbbad lira 2/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Gåsgam 2/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Lärkfalk 16/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Trana 38/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Myrsnäppa 11/59
Dubbelbeckasin 15/59
Svartsnäppa 34/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Vittrut 13/59
Skräntärna 2/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Hökuggla 23/59
Kattuggla 54/59
Lappuggla 30/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Större piplärka 4/59
Vattenpiplärka 14/59
Strömstare 47/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Höksångare 1/59
Lundsångare 1/59
Mindre flugsnappare 15/59
Tofsmes 46/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Större korsnäbb 6/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59