LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Jesper Knape

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 15 ex Stora Amundö 2012-01-08
Mindre sångsvan Brudarebacken, Gbg 2012-03-11
Sångsvan 2 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-08
Sädgås Brudarebacken, Gbg 2012-03-11
Spetsbergsgås 1 ex Billdalsvallen 2012-01-08
Grågås 1 ex Fotö sund, Hönö 2012-03-03
Kanadagås Risholmen 2012-01-15
Vitkindad gås 15 ex Stora Amundö 2012-04-01
Gravand 1 ex Jungfruviken, Hönö 2012-03-03
Kricka 2 ex Stora Amundö 2012-04-01
Gräsand 3 ex Stora Amundö 2012-01-08
Brunand 2 ex Torslandaviken 2012-01-19
Vigg Säveåns mynning, Gbg 2012-01-09
Bergand 1 ex Torslandaviken 2012-01-19
Ejder 6 ex Stora Amundö 2012-01-08
Knipa 10 ex Stora Amundö 2012-01-08
Salskrake 2 ex Stora Amundö 2012-01-08
Småskrake 4 ex Stora Amundö 2012-01-08
Storskrake 1 ex Stora Amundö 2012-01-08
Fasan Muddret, Torslandaviken 2012-01-19
Storlom 3 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-16
Skäggdopping 1 ex Torslandaviken 2012-03-30
Storskarv 10 ex Stora Amundö 2012-01-08
Gråhäger Säveåns mynning 2012-01-15
Brun kärrhök 1 hane Brudarebacken, Gbg 2012-04-12
Duvhök 1 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-18
Sparvhök Muddret torslandaviken 2012-01-15
Ormvråk 1 ex Järnbrottsmotet, Västra Frölunda 2012-01-08
Fjällvråk Hökälla, Hisingen 2012-01-10
Tornfalk 1 ex Sisjöns industriområde 2012-01-08
Stenfalk 1 hane Brudarebacken, Gbg 2012-04-13
Pilgrimsfalk Gasklockan 2012-01-15
Sothöna Karholmsdammen 2012-01-15
Trana 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-24
Strandskata 1 ex Fotö sund, Hönö 2012-03-03
Större strandpipare 2 ex Stora Amundö 2012-04-01
Tofsvipa 10 ex Fässberg, Mölndal 2012-03-15
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2012-01-10
Enkelbeckasin 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-17
Morkulla 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2012-03-24
Storspov 20 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-17
Rödbena 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-17
Skrattmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-09
Fiskmås Säveåns mynning, Gbg 2012-01-09
Silltrut 3 ex Br udarebacken, Gbg 2012-03-24
Gråtrut 7 ex Stora Amundö 2012-01-08
Vitvingad trut Gullbergskajen 2012-01-15
Havstrut Säveåns mynning, Gbg 2012-01-09
Kentsk tärna 2 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-17
Tordmule 3 ex Stora Amundö 2012-01-08
Tamduva Kungsten 2012-01-09
Skogsduva Brudarebacken, Gbg 2012-03-11
Ringduva 20 ex Stora Amundö 2012-01-08
Turkduva 1 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-08
Berguv 1 ex Göteborgs kommun 2012-03-30
Sparvuggla 1 ex Vitsippsdalen 2012-01-27
Kattuggla 1 ex Renströmska 2012-02-05
Hornuggla 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-03
Gröngöling 1 ex Sudda, Hönö 2012-03-03
Spillkråka 1 ex Olof storp, Bergum 2012-02-18
Större hackspett Öxnäs, Säve 2012-01-10
Mindre hackspett 1 ex Vitsippsdalen 2012-03-22
Trädlärka 3 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-15
Sånglärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-06
Ängspiplärka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-10
Sädesärla 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-25
Sidensvans Munkebäcksmotet 2012-01-09
Strömstare 3 ex Grevedämmet, Mölndal 2012-03-06
Gärdsmyg 1 ex Välen, Gbg 2012-01-22
Rödhake 1 ex Stora Amundö 2012-01-08
Stenskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-04-13
Ringtrast 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-17
Koltrast 1 ex Stora Amundö 2012-01-08
Björktrast 3 ex Stora Amundö 2012-01-08
Taltrast 1 ex Svarttjärn, Delsjöområdet, Gbg 2012-03-24
Rödvingetrast 3 ex Långefjällsgatan 2012-04-09
Dubbeltrast 4 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-24
Gransångare 1 ex Botaniska Trädgården 2012-04-15
Kungsfågel 3 ex Apslätten, Delsjöområdet 2012-02-05
Skäggmes 2 ex Sudda, Hönö 2012-03-03
Stjärtmes 1 ex Apslätten, Delsjöområdet 2012-02-05
Tofsmes 2 ex Apslätten, Delsjöområdet 2012-02-05
Blåmes Kungsten 2012-01-09
Talgoxe 1 ex Stora Amundö 2012-01-08
Nötväcka Lillhagsparken 2012-01-10
Trädkrypare 1 ex Vitsippsdalen 2012-03-23
Varfågel Öxnäs, Säve 2012-01-10
Nötskrika 1 ex Vitsippsdalen 2012-03-22
Skata 1 ex Kålltorp, Gbg 2012-01-08
Kaja 1 ex Partille centrum 2012-01-04
Råka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-10
Kråka 1 ex Stora Amundö 2012-01-08
Korp Kungsten 2012-01-09
Stare Välen, Gbg 2012-01-10
Gråsparv 1 ex Stora Amundö 2012-01-08
Pilfink 1ex Olofstorp, Bergum 2012-02-18
Bofink 1 ex Hönö kyrkogård 2012-03-03
Bergfink 10 ex Geteryggsgatan, Göteborg 2012-02-18
Grönfink Kungsten 2012-01-09
Steglits 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-10
Grönsiska 2 ex Utby, G bg 2012-01-30
Hämpling 5 ex Ga lterö, Gbg:s södra skärgård 2012-04-17
Vinterhämpling Torslandaviken 2012-01-15
Gråsiska Öxnäs, Säve 2012-01-10
Bändelkorsnäbb Lillhagsparken 2012-01-10
Domherre Gamla Särövägen 2012-01-10
Stenknäck 1 ex Vitsippsdalen 2012-01-27
Snösparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-15
Gulsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-11
Sävsparv 1 ex Brudarebacken, Gbg 2012-03-10



Saknade arter på listan
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Bläsand 45/59
Snatterand 42/59
Stjärtand 39/59
Årta 41/59
Skedand 47/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Sjöorre 47/59
Svärta 38/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Smålom 44/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Smådopping 53/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Toppskarv 41/59
Rördrom 41/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Fiskgjuse 44/59
Lärkfalk 16/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Rörhöna 51/59
Skärfläcka 21/59
Mindre strandpipare 47/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Mosnäppa 31/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Brushane 43/59
Dubbelbeckasin 15/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Svartsnäppa 34/59
Gluttsnäppa 47/59
Skogssnäppa 46/59
Grönbena 42/59
Drillsnäppa 48/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Dvärgmås 33/59
Tärnmås 5/59
Vittrut 13/59
Tretåig mås 45/59
Skräntärna 2/59
Fisktärna 50/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Sillgrissla 49/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Gök 46/59
Hökuggla 23/59
Lappuggla 30/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Tornseglare 49/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Berglärka 31/59
Backsvala 49/59
Ladusvala 52/59
Hussvala 52/59
Större piplärka 4/59
Trädpiplärka 43/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Skärpiplärka 45/59
Vattenpiplärka 14/59
Gulärla 48/59
Forsärla 46/59
Järnsparv 51/59
Näktergal 45/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Rödstjärt 46/59
Buskskvätta 48/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Rörsångare 48/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Ärtsångare 44/59
Törnsångare 51/59
Trädgårdssångare 44/59
Svarthätta 51/59
Lundsångare 1/59
Grönsångare 42/59
Lövsångare 52/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Svartvit flugsnappare 47/59
Entita 54/59
Talltita 41/59
Svartmes 50/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Svartpannad törnskata 29/59
Nötkråka 23/59
Gulhämpling 1/59
Snösiska 17/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Ortolansparv 7/59