LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Jubileumsjakten 2012 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Jubileumsjakten 2012 - Pär Lydmark

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan Torslandaviken 2012-04-24
Sångsvan stensjön
Grågås Torslandaviken 2012-04-24
Kanadagås Mölnlycke
Vitkindad gås Torslandaviken 2012-05-04
Gravand Torslandaviken 2012-04-24
Bläsand Hökälla 2012-04-24
Snatterand Torslandaviken 2012-04-24
Kricka Torslandaviken 2012-04-24
Gräsand Mölnlycke
Årta Hökälla 2012-05-04
Brunand Torslandaviken 2012-04-24
Vigg Mölnlycke
Ejder Torslandaviken 2012-04-24
Knipa Mölnlycke
Småskrake Rådasjön
Storskrake Mölnlycke
Fasan Torslandaviken 2012-04-24
Smådopping Torslandaviken 2012-04-24
Skäggdopping Torslandaviken 2012-04-24
Storskarv Rådasjön
Gråhäger Torslandaviken 2012-04-24
Brun kärrhök Rådasjön
Sparvhök Fässberg
Ormvråk Mölnlycke
Fiskgjuse Torslandaviken 2012-04-24
Tornfalk Fässberg
Rörhöna Hökälla 2012-04-24
Sothöna Torslandaviken 2012-04-24
Strandskata Mölnlycke
Mindre strandpipare Torslandaviken 2012-04-24
Större strandpipare Torslandaviken 2012-04-24
Tofsvipa Fässberg
Mosnäppa Torslandaviken 2012-05-04
Brushane Torslandaviken 2012-04-24
Enkelbeckasin Hökälla 2012-05-04
Rödbena Torslandaviken 2012-04-24
Gluttsnäppa Torslandaviken 2012-04-24
Skogssnäppa Torslandaviken 2012-04-24
Grönbena Hökälla 2012-05-04
Drillsnäppa Torslandaviken 2012-05-04
Dvärgmås Torslandaviken 2012-05-04
Skrattmås Mölnlycke
Fiskmås Mölnlycke
Silltrut Göteborg
Gråtrut 10 ex Medicinareberget, Göteborg 2012-01-02
Havstrut Göteborg
Fisktärna Torslandaviken 2012-04-24
Tamduva 10 ex Medicinareberget, Göteborg 2012-01-02
Ringduva Mölnlycke
Kattuggla Mölnlycke
Gröngöling Mölnlycke
Spillkråka Mölnlycke
Större hackspett 1 ex Skogen, Mölnlycke 2012-01-04
Trädlärka Torslandaviken 2012-05-04
Sånglärka Torslandaviken 2012-04-24
Backsvala Hökälla 2012-05-04
Ladusvala Torslandaviken 2012-04-24
Hussvala Råda säteri 2012-05-04
Trädpiplärka Skogen, Mölnlycke 2012-04-29
Ängspiplärka Välen
Gulärla Välen 2012-05-04
Sädesärla Mölnlycke
Sidensvans Mölnlycke
Gärdsmyg Mölnlycke
Järnsparv Mölnlycke
Rödhake Mölnlycke
Buskskvätta Brudarebacken 2012-05-04
Stenskvätta Brudarebacken 2012-05-04
Koltrast Mölnlycke
Björktrast Mölnlycke
Taltrast Mölnlycke
Ärtsångare Skogen, Mölnlycke 2012-05-03
Törnsångare Brudarebacken 2012-05-04
Svarthätta Torslandaviken 2012-04-24
Grönsångare Skogen, Mölnlycke 2012-05-01
Gransångare Torslandaviken 2012-04-24
Lövsångare Torslandaviken 2012-04-24
Kungsfågel Mölnlycke
Svartvit flugsnappare Skogen, Mölnlycke 2012-04-28
Entita 1 ex Skogen, Mölnlycke 2012-01-04
Svartmes 1 ex Skogen, Mölnlycke 2012-01-02
Blåmes 5 ex Skogen, Mölnlycke 2012-01-02
Talgoxe 5 ex Skogen, Mölnlycke 2012-01-02
Nötväcka 1 ex Skogen, Mölnlycke 2012-01-02
Trädkrypare Mölnlycke
Nötskrika Mölnlycke
Skata Mölnlycke
Kaja Mölnlycke
Kråka 2 ex Medicinareberget, Göteborg 2012-01-02
Korp Mölnlycke
Stare Mölnlycke
Gråsparv Mölnlycke
Pilfink Mölnlycke
Bofink Mölnlycke
Bergfink Mölnlycke
Grönfink Mölnlycke
Grönsiska 1 ex Skogen, Mölnlycke 2012-01-03
Hämpling Torslandaviken 2012-05-04
Gråsiska Torslandaviken 2012-05-04
Domherre 10 ex Skogen, Mölnlycke 2012-01-03
Stenknäck 1 ex Skogen, Mölnlycke 2012-01-04
Gulsparv Torslandaviken 2012-05-04
Sävsparv Torslandaviken 2012-04-24Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 18/59
Sädgås 27/59
Spetsbergsgås 35/59
Bläsgås 3/59
Prutgås 19/59
Nilgås 7/59
Stjärtand 39/59
Skedand 47/59
Bergand 35/59
Praktejder 1/59
Alförrädare 6/59
Alfågel 33/59
Sjöorre 47/59
Svärta 38/59
Salskrake 49/59
Orre 4/59
Tjäder 33/59
Smålom 44/59
Storlom 45/59
Svartnäbbad islom 1/59
Vitnäbbad islom 1/59
Gråhakedopping 23/59
Svarthalsad dopping 17/59
Svarthakedopping 24/59
Stormfågel 29/59
Gulnäbbad lira 2/59
Grålira 13/59
Mindre lira 17/59
Balearisk lira 3/59
Klykstjärtad stormsvala 4/59
Havssula 39/59
Toppskarv 41/59
Rördrom 41/59
Bivråk 37/59
Brun glada 1/59
Röd glada 9/59
Havsörn 40/59
Gåsgam 2/59
Blå kärrhök 42/59
Stäpphök 3/59
Duvhök 53/59
Fjällvråk 42/59
Kejsarörn 1/59
Kungsörn 2/59
Stenfalk 36/59
Lärkfalk 16/59
Pilgrimsfalk 52/59
Vattenrall 40/59
Småfläckig sumphöna 13/59
Kornknarr 15/59
Trana 38/59
Skärfläcka 21/59
Fjällpipare 1/59
Ljungpipare 38/59
Kustpipare 28/59
Kustsnäppa 29/59
Sandlöpare 18/59
Småsnäppa 27/59
Spovsnäppa 27/59
Skärsnäppa 40/59
Kärrsnäppa 39/59
Myrsnäppa 11/59
Dvärgbeckasin 38/59
Dubbelbeckasin 15/59
Morkulla 43/59
Myrspov 37/59
Småspov 25/59
Storspov 44/59
Svartsnäppa 34/59
Roskarl 22/59
Smalnäbbad simsnäppa 12/59
Brednäbbad simsnäppa 4/59
Bredstjärtad labb 8/59
Kustlabb 26/59
Fjällabb 17/59
Storlabb 28/59
Svarthuvad mås 7/59
Tärnmås 5/59
Vitvingad trut 52/59
Vittrut 13/59
Tretåig mås 45/59
Skräntärna 2/59
Kentsk tärna 43/59
Silvertärna 34/59
Småtärna 1/59
Svarttärna 1/59
Sillgrissla 49/59
Tordmule 50/59
Tobisgrissla 40/59
Alkekung 26/59
Lunnefågel 14/59
Skogsduva 47/59
Turkduva 51/59
Gök 46/59
Berguv 43/59
Hökuggla 23/59
Sparvuggla 40/59
Lappuggla 30/59
Hornuggla 43/59
Jorduggla 26/59
Nattskärra 34/59
Tornseglare 49/59
Kungsfiskare 19/59
Härfågel 2/59
Göktyta 40/59
Mindre hackspett 47/59
Berglärka 31/59
Större piplärka 4/59
Rödstrupig piplärka 16/59
Skärpiplärka 45/59
Vattenpiplärka 14/59
Forsärla 46/59
Strömstare 47/59
Näktergal 45/59
Sydnäktergal 9/59
Blåhake 12/59
Svart rödstjärt 31/59
Rödstjärt 46/59
Svarthakad buskskvätta 36/59
Ringtrast 37/59
Rödvingetrast 48/59
Dubbeltrast 46/59
Gräshoppsångare 37/59
Vassångare 21/59
Sävsångare 36/59
Kärrsångare 42/59
Rörsångare 48/59
Härmsångare 36/59
Höksångare 1/59
Trädgårdssångare 44/59
Lundsångare 1/59
Grå flugsnappare 41/59
Mindre flugsnappare 15/59
Skäggmes 44/59
Stjärtmes 45/59
Talltita 41/59
Tofsmes 46/59
Sommargylling 1/59
Törnskata 40/59
Svartpannad törnskata 29/59
Varfågel 54/59
Nötkråka 23/59
Råka 35/59
Gulhämpling 1/59
Steglits 50/59
Vinterhämpling 39/59
Snösiska 17/59
Bändelkorsnäbb 41/59
Mindre korsnäbb 34/59
Större korsnäbb 6/59
Rosenfink 33/59
Tallbit 4/59
Lappsparv 8/59
Snösparv 32/59
Ortolansparv 7/59