LISTOR 
Listinformation
» Översikt
» Gränser & regler
Aktuella listor
» Gbg-Skärgårdsjakten 2017
» Eko-Gbgjakten 2016
Äldre listor
» Jubileumsjakten 2012
» Göteborgsjakten 2005

Göteborgstolvan 2009
» Januari 2009
» Februari 2009
» Mars 2009
» April 2009
» Maj 2009
» Juni 2009
» Juli 2009
» Augusti 2009
» September 2009
» Oktober 2009
» November 2009
» December 2009
Huvudlistor
» Bohuslistan
» Hallandslistan
» Göteborgslistan
Lokala områden
» Hisingen
» Göteborgs skärgård
Lokallistor (från Svalan)
» Torslandaviken
» Brudarebacken
» Hönö
» Rörö
» Vrångö
» Galterö
» Stora Amundö
» Välen
» Smithska udden
Kommunlistor (från Svalan)
» Göteborg
» Öckerö
» Mölndal
» Partille
» Härryda
     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     Göteborgsjakten 2005 / Artlista 

Topplistan
just nu


Jämför
listor


Lägg in
nya kryss


Lägg in
saknade kryss


Min
artlista

Göteborgsjakten 2005 - Daniel Gustafsson

» Klicka på ett artnamn för att se var och när andra skådare kryssat arten.

» På din egen lista: Klicka på U för att uppdatera/ändra ett kryss (du måste vara inloggad).

Art Antal Lokal Datum  
Knölsvan 13 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Sångsvan 2 ex Torslandaviken 2005-01-09
Grågås 18 ex Torslandaviken 2005-01-09
Kanadagås 4 ex Välen, Gbg 2005-01-08
Vitkindad gås 5 ex Välen, Gbg 2005-04-17
Gravand 1 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-20
Bläsand 2 ex Torslandaviken 2005-04-01
Snatterand 2 ex Torslandaviken 2005-04-01
Kricka 6 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Gräsand 6 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Stjärtand 1 ex Karlsrodammen, Slottsskogen 2005-03-01
Årta 1 par Södra dammen, Hökälla 2005-04-07
Skedand 2 ex Välen, Gbg 2005-04-20
Brunand 72 Torslandaviken 2005-01-09
Vigg 1 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Bergand 1 ex Torslandaviken 2005-01-09
Ejder 2 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Alfågel 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-26
Sjöorre 7 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-26
Svärta 4 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-30
Knipa 6 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Salskrake 39 ex Torslandaviken 2005-01-09
Småskrake 7 ex Röds hamn, Hönö 2005-01-09
Storskrake 4 ex Välen, Gbg 2005-01-08
Fasan 4 ex Välen, Gbg 2005-01-15
Smålom 2 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-26
Storlom 2 ex Stora Amundö 2005-01-23
Svartnäbbad islom 1 ex Stora Amundö 2005-01-23
Smådopping 1 ex Välen, Gbg 2005-01-20
Skäggdopping 3 ex Stora Amundö 2005-01-23
Svarthalsad dopping 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Stormfågel 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Havssula 3 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Storskarv 4 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Toppskarv 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-26
Gråhäger 2 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Bivråk 1 ex Välen, Gbg 2005-05-20
Havsörn 1 ex Torslandaviken 2005-02-06
Brun kärrhök 2 ex Ragnhildsholmen 2005-04-07
Blå kärrhök 1 ex Torslandaviken 2005-04-01
Duvhök 1 ex Torslandaviken 2005-02-08
Sparvhök 1 ex Torslandaviken 2005-01-09
Ormvråk 1 ex IKEA, Mölndal 2005-02-26
Fjällvråk 2 ex Skålvisered, Säve, Hisingen 2005-04-07
Fiskgjuse 1 ex Torslandaviken 2005-05-05
Tornfalk 1 ex Torslandaviken 2005-01-09
Pilgrimsfalk 1 ex Röds sund, Hönö 2005-04-26
Vattenrall 1 ex Hålsjön, Mölndal 2005-05-03
Rörhöna 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-02-06
Sothöna 3 ex Torslandaviken 2005-01-09
Trana 2 ex Vättlefjäll, Angered 2005-04-04
Strandskata 60 ex Askimsbadet 2005-03-19
Mindre strandpipare 1 ex Välen, Gbg 2005-04-21
Större strandpipare 8 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-20
Ljungpipare 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-25
Tofsvipa 1 ex Välen, Gbg 2005-01-15
Kustsnäppa 25 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-25
Spovsnäppa 4 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-25
Skärsnäppa 30 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-30
Kärrsnäppa 5 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-08-25
Myrsnäppa 1 ex Galterö, Gbg:s södra skärgård 2005-05-31
Brushane 2 ex Lagmansholmen, Säve 2005-05-05
Dvärgbeckasin 1 ex Norra dammen, Hökälla, Hisingen 2005-10-15
Enkelbeckasin 1 ex Välen, Gbg 2005-03-30
Morkulla 1 ex Torslandakrysset 2005-04-30
Rödspov 1 ex Välen, Gbg 2005-09-29
Småspov 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Storspov 39 ex Askimsviken 2005-04-21
Rödbena 2 ex Välen, Gbg 2005-04-03
Gluttsnäppa 11 ex Torslandaviken 2005-04-30
Skogssnäppa 1 ex Torslandaviken 2005-04-01
Grönbena 2 ex Torslandaviken 2005-04-30
Drillsnäppa 4 ex Välen, Gbg 2005-04-30
Roskarl 1 ex Torslandaviken 2005-05-22
Kustlabb 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-26
Svarthuvad mås 1 ex Klippan 2005-01-21
Dvärgmås 1 ex Torslandaviken 2005-04-30
Skrattmås 1 ex Välen, Gbg 2005-01-08
Fiskmås Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Silltrut 2 ex mot S Askimsbadet 2005-04-03
Gråtrut Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Vitvingad trut 1 ex Göteborgs fiskhamn 2005-01-10
Havstrut 1 ex Välen, Gbg 2005-01-08
Tretåig mås 1 ex Lilla Varholmen 2005-01-09
Kentsk tärna 2 ex Stora Amundö 2005-04-17
Fisktärna 6 ex Stora Amundö 2005-04-17
Silvertärna 4 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-26
Sillgrissla 24 ex Kråkudden, Hönö 2005-01-09
Tordmule 1 ex Röds hamn, Hönö 2005-01-09
Tobisgrissla 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-26
Alkekung 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-10-30
Tamduva 1 ex Opaltorget, Tynnered 2005-01-06
Skogsduva 2 ex Öxnäs, Säve 2005-04-07
Ringduva 3 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Turkduva 1 ex Vagnhallarna, Majorna 2005-08-30
Gök 1 ex Öxnäs, Säve 2005-05-11
Kattuggla 2 ex Trollåsen, Askim 2005-04-01
Jorduggla 1 ex Torslandaviken 2005-02-06
Nattskärra 3 ex Brudarebacken, Gbg 2005-06-01
Tornseglare 3 ex Välen, Gbg 2005-05-03
Kungsfiskare 1 ex Välen, Gbg 2005-03-29
Gröngöling 1 ex Guldheden, Gbg 2005-01-13
Spillkråka 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-05-13
Större hackspett 1 ex Välen, Gbg 2005-01-16
Mindre hackspett 1 ex Brottkärr, Askim 2005-03-20
Sånglärka 2 ex Brottkärr, Askim 2005-03-20
Backsvala 3 ex Hålsjön, Mölndal 2005-05-03
Ladusvala 15 ex Torslandaviken 2005-04-30
Rostgumpsvala 1 ex Torslandaviken 2005-05-07
Hussvala 1 ex Torslandaviken 2005-04-30
Trädpiplärka 2 ex Hålsjön, Mölndal 2005-05-03
Ängspiplärka 1 ex Torslandaviken 2005-01-09
Skärpiplärka 1 ex Stora Amundö 2005-01-23
Gulärla 30 ex Välen, Gbg 2005-05-03
Forsärla 1 ex Ryaverket, Hisingen 2005-02-08
Sädesärla 1 ex Välen, Gbg 2005-03-29
Sidensvans Ca 20 ex Röds hamn, Hönö 2005-01-09
Strömstare 1 ex Grevedämmet, Mölndal 2005-09-13
Gärdsmyg 1 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Järnsparv 1 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-03-01
Rödhake 1 ex Torslandaviken 2005-01-09
Näktergal 1 ex Syrhåla, Lundby, Hisingen 2005-05-22
Buskskvätta 3 ex Torslandaviken 2005-04-30
Stenskvätta 1 ex Brudarebacken, Gbg 2005-04-09
Koltrast 1 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Björktrast Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Taltrast 1 ex Vättlefjäll, Angered 2005-04-04
Rödvingetrast 1 ex Krokegården, Askim 2005-04-01
Dubbeltrast 1 ex Vättlefjäll, Angered 2005-04-04
Sävsångare 1 ex Öxnäs, Säve 2005-05-11
Kärrsångare 1 ex Syrhåla, Lundby, Hisingen 2005-05-22
Rörsångare 2 ex Hålsjön, Mölndal 2005-05-03
Härmsångare 1 ex Välen, Gbg 2005-05-20
Ärtsångare 1 ex Kråkudden, Hönö 2005-04-26
Törnsångare 3 ex Torslandaviken 2005-05-05
Trädgårdssångare 1 ex Välen, Gbg 2005-05-03
Svarthätta 1 ex Torslandaviken 2005-04-30
Grönsångare 5 ex Slottsskogen, Gbg 2005-05-04
Gransångare 1 ex Ryaverket, Hisingen 2005-02-08
Lövsångare 1 ex Hönö 2005-04-26
Kungsfågel 5 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-01-24
Grå flugsnappare 2 ex Ingebäck, Säve, Hisingen 2005-06-01
Svartvit flugsnappare 1 ex Högsbo, Gbg 2005-04-25
Skäggmes 8 ex Välen, Gbg 2005-01-15
Stjärtmes 3 ex Rya skog, Hisingen 2005-01-26
Entita 1 ex Rya skog, Hisingen 2005-01-26
Talltita 1 ex Vättlefjäll, Angered 2005-04-04
Tofsmes 1 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-01-24
Svartmes 2 ex Göteborgs botaniska trädgård 2005-02-28
Blåmes Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Talgoxe Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Nötväcka 2 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Trädkrypare 1 ex Välen, Gbg 2005-03-04
Varfågel 1 ex Torslandaviken 2005-01-26
Nötskrika 4 ex Delsjöområdet, Gbg 2005-01-24
Skata Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Kaja Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Råka 1 ex Välen, Gbg 2005-03-29
Kråka Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Korp 1 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Stare 18 ex Välen, Gbg 2005-03-19
Gråsparv Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Pilfink Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Bofink 1 ex Torslandaviken 2005-01-09
Bergfink 10 ex Vättlefjäll, Angered 2005-04-04
Grönfink Grevegårdsvägen, Tynnered 2005-01-06
Steglits 4 ex Välen, Gbg 2005-01-06
Grönsiska Minst 50 ex Välen, Gbg 2005-01-20
Hämpling 1 ex Välen, Gbg 2005-03-30
Vinterhämpling 4 ex Torslandaviken 2005-01-26
Gråsiska 1 ex Lagmansholmen, Säve 2005-05-05
Mindre korsnäbb 2 ex Vättlefjäll, Angered 2005-04-04
Rosenfink 2 ex Rönning, Rödbo 2005-06-01
Domherre 2 ex Välen, Gbg 2005-01-16
Stenknäck 2 förbiflygande Medicinareberget, Gbg 2005-10-17
Snösparv 5 ex Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2005-03-20
Gulsparv 1 ex Torslandaviken 2005-01-09
Sävsparv 1 ex Röds hamn, Hönö 2005-01-09Saknade arter på listan
Mindre sångsvan 17/55
Sädgås 16/55
Spetsbergsgås 18/55
Prutgås 21/55
Nilgås 11/55
Alförrädare 1/55
Orre 17/55
Tjäder 9/55
Rapphöna 11/55
Vaktel 17/55
Vitnäbbad islom 7/55
Gråhakedopping 24/55
Svarthakedopping 24/55
Grålira 20/55
Mindre lira 6/55
Stormsvala 5/55
Klykstjärtad stormsvala 17/55
Rördrom 16/55
Ägretthäger 2/55
Röd glada 13/55
Ängshök 1/55
Kungsörn 7/55
Aftonfalk 6/55
Stenfalk 25/55
Lärkfalk 18/55
Jaktfalk 1/55
Småfläckig sumphöna 14/55
Kornknarr 20/55
Skärfläcka 15/55
Kustpipare 27/55
Sandlöpare 19/55
Småsnäppa 5/55
Mosnäppa 29/55
Dubbelbeckasin 13/55
Myrspov 25/55
Svartsnäppa 27/55
Smalnäbbad simsnäppa 12/55
Brednäbbad simsnäppa 14/55
Bredstjärtad labb 24/55
Fjällabb 14/55
Storlabb 15/55
Kaspisk trut 12/55
Medelhavstrut 5/55
Svarttärna 13/55
Lunnefågel 27/55
Berguv 17/55
Sparvuggla 16/55
Hornuggla 19/55
Pärluggla 20/55
Göktyta 20/55
Tretåig hackspett 8/55
Trädlärka 27/55
Berglärka 2/55
Större piplärka 2/55
Rödstrupig piplärka 12/55
Vattenpiplärka 13/55
Blåhake 12/55
Svart rödstjärt 21/55
Rödstjärt 31/55
Svarthakad buskskvätta 20/55
Ringtrast 23/55
Gräshoppsångare 28/55
Höksångare 3/55
Taigasångare 3/55
Brandkronad kungsfågel 1/55
Törnskata 30/55
Nötkråka 23/55
Rosenstare 8/55
Snösiska 17/55
Större korsnäbb 13/55
Lappsparv 16/55
Ortolansparv 12/55