EXKURSIONER & RESOR 
Här hittar du rapporter från GOFs exkursioner och resor.
Senaste reserapporterna
Vinterrundan 6/1 2019
2019-01-10
Vinga 18/11 2018
2018-12-11
Hallandskusten 10/11 2018
2018-11-12
Öland 18–21/10 2018
2018-11-12
Skåne/Falsterbo 24–26/8 2018
2018-08-30
» Rapportarkiv
     2012-10-01 
Halland 30/8 2012

Klockan åtta samlades 13 vardagslediga vid Mios parkering i Frölunda för vidare transport till Halland; ledare var Jan Krantz som också var en av fyra bilförare som ställde upp.
På grund av regnovädret besöktes endast två lokaler, nämligen Galtabäck och Getteröns fågeltornsparkering.
Det dåliga vädret gjorde att det blev mycket vadare. Jag tror att det sågs 18 olika arter sammanlagt. Höjdpunkterna var kanske en småspov och två kustpipare vid Galtabäck, samt en mosnäppa och en sen skärfläcka vid Getterön.
Vi fick också se fem rovfågelsarter, nämligen havsörn, pilgrimsfalk, ormvråk, fiskgjuse och brun kärrhök. Alla dessa sågs vid Getterön.
Exkursionen avslutades vid Getteröns naturcentrum där alla fick göra vad dom ville.
Text: Hans-Erik Hermansson
     SKICKA IN RAPPORTER 
Har du varit med på en exkursion eller resa och vill skriva en rapport. Kontakta Rolf Skoog,