EXKURSIONER & RESOR 
Här hittar du rapporter från GOFs exkursioner och resor.
Senaste reserapporterna
Vinterrundan 6/1 2019
2019-01-10
Vinga 18/11 2018
2018-12-11
Hallandskusten 10/11 2018
2018-11-12
Öland 18–21/10 2018
2018-11-12
Skåne/Falsterbo 24–26/8 2018
2018-08-30
» Rapportarkiv
     2015-01-23 
Foto: Stig Fredriksson
Jonsered 15/1 2015

Vi samlades på pendeltågstationen kl 10 cirka 50 deltagare – vandringen gick ned till Säveån där det var högt vattenstånd – ett tjugotal gräsänder och en kniphanne låg i vattnet. Längre bort vid brofästet upptäcktes åtta stjärtmesar och några blåmesar. Vid kraftverket såg Calle en kungsfiskare som flög nedströms. Den eftersöktes en stund men återupptäcktes inte. Ytterligare en kniphanne sågs. Vandringen fortsatte längs ån genom fabriksområdet. Där sågs cirka 50 grönsiskor åtta domherrar och några nötväckor. Vi fortsatte över parkeringen längs kanalen och upp till dämmet vid Aspen. Där sågs en strömstare. Några deltagare vände hemåt då det snöblandade regnet hade ökat. Övriga fortsatte till Aspen där medhavt kaffe intogs. Därefter delades vandringen upp, några gick tillbaka längs ån och övriga gick över herrgården till pendeltågsstationen och parkeringen.

Fåglar: Gräsand 20, knipa 2, gråtrut 10, kungsfiskare 1, strömstare 1, stjärtmes 8, blåmes 4, talgoxe 2, nötväcka 4, grönsiska 50, domherre 8, skata 4, kaja 6.
Text: Åke Svensson
     SKICKA IN RAPPORTER 
Har du varit med på en exkursion eller resa och vill skriva en rapport. Kontakta Rolf Skoog,