EXKURSIONER & RESOR 
Här hittar du rapporter från GOFs exkursioner och resor.
Senaste reserapporterna
Vinterrundan 6/1 2019
2019-01-10
Vinga 18/11 2018
2018-12-11
Hallandskusten 10/11 2018
2018-11-12
Öland 18–21/10 2018
2018-11-12
Skåne/Falsterbo 24–26/8 2018
2018-08-30
» Rapportarkiv
     2018-11-12 
Foto: Manne Strömbäck
Öland 18–21/10 2018

Årets oktoberexkursion till södra Öland, blev lika lyckad som vanligt; 25 deltagare fick bra väder och mycket fåglar. (Att resan blev av är mycket tack vare Berndt, som fick mycket extra jobb, när vår buss gick sönder redan utanför Halmstad. Men en ny buss fixades, och det blev bara en timmas försening innan vi kunde byta till en ny buss och fortsätta resan.)
Vi besökte flera av Ölands klassiska fågellokaler och vi bodde på Ottenby vandrarhem. Gruppen såg 115 fågelarter under resan, några av dessa var: rödhalsad gås, rostand, större korsnäbb, rapphöna, skärsnäppa, mindre sångsvan, sandlöpare, dvärgbeckasin (uppvisad vid Ottenbys fågelstations staket), hornuggla och tajgasångare (sågs bara av 2 personer i gruppen).
Ett speciellt stort tack till vår eminenta fågelguide Uno Unger!
Vi ses på nästa exkursion!

PS: Vi kan också nämna att deltagargruppen mötte Sveriges Konung när vi var i full färd med att leta efter en taigasångare. Kungen var på väg ut till sina jaktmarker i Södra lunden, och vi hade inte 100 % uppsikt över vägen vi stod på, men allt gick bra. Kungen behövde bara sakta in och väja lite för oss.
Text: Manne Strömbäck
     SKICKA IN RAPPORTER 
Har du varit med på en exkursion eller resa och vill skriva en rapport. Kontakta Rolf Skoog,