EXKURSIONER & RESOR 
Här hittar du rapporter från GOFs exkursioner och resor.
Senaste reserapporterna
Vinterrundan 6/1 2019
2019-01-10
Vinga 18/11 2018
2018-12-11
Hallandskusten 10/11 2018
2018-11-12
Öland 18–21/10 2018
2018-11-12
Skåne/Falsterbo 24–26/8 2018
2018-08-30
» Rapportarkiv
     2010-10-13 
Foto: Stig Fredriksson
Torslandaviken 9/9 2010

Den sensommarvarma förmiddagen dök 27 deltagare upp för att se vad Torslandaviken kunde erbjuda vid denna tid på året; vi kunde raskt konstatera att Mudderdammen var helt torrlagd och således inte kunde visa upp några vadare. Emellertid hade vi förmånen att få ta del av Rune Blomgrens beskrivning beträffande områdets kommande utveckling till det naturområde som vi alla hoppats på.
Under vårt samtal kunde vi beskåda gulärlor, ängspiplärkor och en tornfalk som kom jagande över muddret.
Vandringen gick vidare mot backsvalekolonins bokulle. På vägen dit kunde någon höra steglits och krickor flög förbi.
I Karholmsdammen kunde vi räkna in sångsvanar, brunänder, viggar, skäggdoppingar, storskarvar, gråhägrar, fiskgjusar (3 st!) och sothöns.
Några av deltagarna noterade även sparvhök, enkelbeckasin och sånglärka. Backsvalor sågs även av någon.
I samband med kaffepausen berättade Rune hur utbyggnadsplanerna kommer att påverka Karholmsdammen och dess fågelliv och vi fick även veta varför fågeltornet vid Vadarstranden står där det står. Alternativet hade varit en golfbana!
Till kaffet kunde vi avnjuta tre tornfalkars akrobatik runt backsvalornas boplatser.
Exkursionen upplöstes i samband med fikapausen och de som så önskade kunde fortsätta vandringen.
Text: Christer Cederfalk
     SKICKA IN RAPPORTER 
Har du varit med på en exkursion eller resa och vill skriva en rapport. Kontakta Rolf Skoog,