EXKURSIONER & RESOR 
Här hittar du rapporter från GOFs exkursioner och resor.
Senaste reserapporterna
Vinterrundan 6/1 2019
2019-01-10
Vinga 18/11 2018
2018-12-11
Hallandskusten 10/11 2018
2018-11-12
Öland 18–21/10 2018
2018-11-12
Skåne/Falsterbo 24–26/8 2018
2018-08-30
» Rapportarkiv
     2010-11-12 
Foto: Stig Fredriksson
Askimsviken 11/11 2010

Askimsbadet i november månad? Kan det vara något? Ja, ett tjugofemtal vardagslediga fågelskådare hade infunnit sig denna kulna och ack så blåsiga (9 m/sek) torsdagsförmiddag för att vandra utmed Askimsvikens stränder.
Ett annalkande lågtryck med vind från sydväst innebar att havsytans nivå denna morgon låg tjugoen centimeter över medelvattenstånd och vi kunde raskt konstatera att sandbankarna vid badplatsen, där vitfågel och gäss brukar befinna sig vid denna tid på året, låg under vatten.
Vid pumphuset delade vi upp oss i två grupper, en skulle gå stigen utmed berget och den andra skulle följa strandkanten. Denna del av vår utflykt klarades av ganska raskt, varför vi begav oss till vassruggarna vid Otterbäcken. Skäggmesar hade rapporterats dagen innan, men tyvärr kunde vi varken se eller höra dessa fåglar.
Vi passerade Hovås småbåtshamn, där man under vinterhalvåret håller bryggor och pålar isfria, vilket uppskattas av övervintrande sjöfågel.
Etappmålet för denna del av exkursionen var berget ovanför Hovåsbadet. I maj detta år hade det vinnande laget i Kvadratjakten (72 arter!) förskansat sig på denna bergstopp med perfekt utsikt över hela Askimsfjorden och Askimsviken.
Vår förhoppning var att kunna finna doppingar som hade observerats i dessa vatten tidigare i veckan. Men icke!
På grund av blåst och tilltagande kaffetörst tog vi rast i lä av berget.
På återvägen diskuterade vi EU:s ”blå flagg” som vajade i GREFAB:s hamnanläggning. Tidigare har även Askims- och Hovåsbadet kunnat hissa denna flagga, men då vattenkvalitén försämrats, har dessa badplatser tvingats stryka flagg. Tillflöden av dagvatten från bland annat riksväg 158 har varit en starkt bidragande orsak.
Då tidsschemat inte stämde riktigt, valde några av deltagarna att avsluta dagens övningar vid Askimsbadet. Övriga fortsatte förbi Askim strand ut till Marholmen, vårt andra etappmål. Att bada var inte att tänka på. Visserligen angav skylten att det skulle vara 12 grader, men det var nog i september.
Den uppmätta vattentemperaturen enligt SMHI var endast 6,7 grader.
Hur många arter fick vi se? Tjugonio arter noterades och jag vill i detta sammanhang tacka Bengt Adamsson, Janne Krantz och Bert Olsson som ansvarade för att arterna blev inlagda på Kustobsar.
Flockar av sträckande sångsvan är nog det man mest vill minnas från denna höstdag!
Text: Christer Cederfalk
     SKICKA IN RAPPORTER 
Har du varit med på en exkursion eller resa och vill skriva en rapport. Kontakta Rolf Skoog,