EXKURSIONER & RESOR 
Här hittar du rapporter från GOFs exkursioner och resor.
Senaste reserapporterna
Vinterrundan 6/1 2019
2019-01-10
Vinga 18/11 2018
2018-12-11
Hallandskusten 10/11 2018
2018-11-12
Öland 18–21/10 2018
2018-11-12
Skåne/Falsterbo 24–26/8 2018
2018-08-30
» Rapportarkiv
     2011-04-16 
Foto: Daniel Gustafsson
Rambo mosse, Hårssjön 9/4

Fyra stycken i ungdomsgruppen samlades vid Kobacka för att vandra in i Rambo och leta orrar, men hittade inga; vi hade flera spelande morkullor, taltrastar och rödhakar, samt enstaka järnsparvar och annat längs vägen – när vi lämnat Bohusleden och följde kraftledningen hittade vi både tranor, varfågel och gulsparv.
Vi gick naturligtvis vilse, och fick överge den led vi följde för att istället braka rätt igenom skogen i riktning mot solen. Vi kom fram till en gård där vi hittade både steglits och skogssnäppa, och efter den kunde vi komma på vägen till Sjödala. Tillsammans med en grupp nötskrikor var en nötkråka, och det spelade fullt av järnsparvar och bofinkar.
Vi kom ner till Hårssjön och tornet, lagom för att få höra rördromen och se kärrhökarna vara uppe och flyga. Sävsparv i vassen, skäggdoppingar i sjön, och på vägen tillbaka till Kobacka och bilarna både talltita, trädkrypare och flera större hackspettar. Vi avslutade dagen med en vacker duvhök som cirklade en sväng över parkeringen.
Text: Daniel Gustafsson
     SKICKA IN RAPPORTER 
Har du varit med på en exkursion eller resa och vill skriva en rapport. Kontakta Rolf Skoog,