NYHETER 
GOF:s fågelnyheter presenteras i samarbete med Kustobsar för att nå så många av Västkustens skådare som möjligt.
Senaste nyheterna
Riksinventering av berguv 2019 och 2020
2019-02-27
Inventering av mindre hackspett
2019-02-06
GOF-resa till Pingvinernas rike
2019-01-12
Fågelcentralen
2018-11-22
iGoTerra på Ekliden 5/11 2018
2018-10-30
» Nyhetsarkiv
     2010-05-31 
Foto: Björn Dellming
Nattsångarinventering på Hisingen

Nu är det dags att inventera nattsångare på Hisingen! 1973 och 1975 genomfördes heltäckande inventeringar av öns nattfåglar, så det är sannerligen dags för uppföljning. Hisingen har delats upp i elva delområden, lämpliga för avlyssning medelst cykel (rekommenderas!) eller bil.

Upplägg
Tanken är att alla lämpliga biotoper (och gärna olämpliga också) inom ett område skall lyssnas av under en natt, varefter samtliga hörda individer prickas in så noggrant som möjligt på en karta. En person skall vara huvudansvarig för varje delområde, men givetvis kan flera personer samarbeta och exempelvis täcka av olika delar av området.

Vi skall försöka genomföra inventeringen under perioden 4-13 juni. Det går såklart bra att kolla sitt område vilken eller vilka nätter som helst, men förhoppningen är att vi skall kunna täcka samtliga områden under en och samma natt någon av de två helger som infaller under denna period. Detta är förstås väderberoende, så det får vi bestämma slutgiltigt när det närmar sig. Men visst vill du vara med och hjälpa till att öka vår kännedom om nattens sångare, och kanske vaska fram några russin i kakan. Förutom att få uppleva den magiska stämningen en försommarnatt bland sångare, nattskärror, näktergalar och kanske någon kornknarr eller vaktel så finns ju faktiskt chansen att hitta något ännu rarare!

Intresseanmälan
För intresseanmälan och information, kontakta Johan Svedholm på johan.svedholm@kustobsar.se eller 0706-32 26 46. Ange gärna vilket område du är intresserad av.

Ni som inte kan vara med, men kanske ändå är ute och noterar nattfåglar på Hisingen i sommar, rapportera gärna i Svalan och ange så noggrant som möjligt var fågeln hördes. Inventeringen kommer att koncentrera sig på följande arter: vaktel, rapphöna, vattenrall, småfläckig sumphöna, kornknarr, hornuggla, nattskärra, näktergal, gräshoppsångare, rörsångare, kärrsångare och sävsångare.
Text: Johan Svedholm
     TIPSA OSS OM NYHETER 
Har du snappat upp något som du tycker skulle passa som nyhet på gof.nu och Kustobsar? Oavsett om det gäller inventeringar, tävlingar, andra arrangemang eller intressanta iakttagelser med fågelanknytning är en nyhet på gof.nu och Kustobsar ett bra sätt att få ut informationen.


» Skicka in nyhetstips