NYHETER 
GOF:s fågelnyheter presenteras i samarbete med Kustobsar för att nå så många av Västkustens skådare som möjligt.
Senaste nyheterna
Riksinventering av berguv 2019 och 2020
2019-02-27
Inventering av mindre hackspett
2019-02-06
GOF-resa till Pingvinernas rike
2019-01-12
Fågelcentralen
2018-11-22
iGoTerra på Ekliden 5/11 2018
2018-10-30
» Nyhetsarkiv
     2011-09-08 
Foto: Morgan Johansson
Biotopaftnar/biotopcirkel

Fåglarna är ju tydliga indikatorer på förändringar i miljön: Vi diskuterar under tre höstkvällar förändringar – och möjliga orsaker till förändringarna – i fågelutbredning och fågelbestånd i olika biotoper samt möjliga förbättringsåtgärder.

Skogen
Onsdag 28 september: Inledare och diskussionsledare: Leif Lithander.

Våtmarken
Onsdag 26 oktober: Inledare och diskussionsledare: Christer Johansson, Fågelskyddskommittén, GOF.

Odlingslandskapet
Onsdag 23 november: Inledare och diskussionsledare: Magnus Lundström, Fågelskyddskommittén, GOF.

Anmälan senast 20 september till Eklidens telefonsvarare 031-49 22 15 eller via e-post till gof@gof.nu. Ingen avgift.
Text: Stina Thelander
     TIPSA OSS OM NYHETER 
Har du snappat upp något som du tycker skulle passa som nyhet på gof.nu och Kustobsar? Oavsett om det gäller inventeringar, tävlingar, andra arrangemang eller intressanta iakttagelser med fågelanknytning är en nyhet på gof.nu och Kustobsar ett bra sätt att få ut informationen.


» Skicka in nyhetstips