FORUM 
» Senaste inläggen
» Översikt

» Föreningsfrågor (84)
» Kustobsar (80)
» Svalan (76)
» Lokaler (179)
» Utrustning (71)
» Atlasinventeringen (38)
» Fågelskydd (55)
» Torslandaviken (25)
» Rapportering/RRK (49)
» Fältbestämning (189)
» Observationer (291)
» Foto (49)
» Kustfoto (51)
» Upplevelser i fält (78)
» Köp & Sälj (349)
» Samåkning (34)
» Övrigt (631)

     LOGGA IN 
ANVÄNDARNAMN

LÖSENORD

     ÖVERSIKT 
Nedan visas en lista över samtliga kategorier och en beskrivning av dess ungefärliga innehåll. Klicka på ett kategorinamn för att visa, läsa eller skapa nya meddelanden inom den valda kategorin.


Föreningsfrågor     
Antal inlägg: 84     
Skapad: 2006-06-17     
Senaste inlägg: 2019-01-16     


Innehåll: Frågor och information som har med någon lokal fågelförening på Västkusten att göra. Även frågor gällande rikstäckande föreningar som SOF eller Club 300 kan göras här. Glöm inte att uppge vilken förening ämnet gäller.


Kustobsar     
Antal inlägg: 80     
Skapad: 2004-06-10     
Senaste inlägg: 2018-09-06     


Innehåll: Allt som handlar om Kustobsar, det kan vara specifika hjälpfrågor, tips eller något annat - vad som helst så länge det gäller denna hemsida.


Svalan     
Antal inlägg: 76     
Skapad: 2005-01-05     
Senaste inlägg: 2016-09-18     


Innehåll: Alla frågor som har med Svalan att göra, t.ex. rapporteringsproblem, hjälpfrågor eller förslag till förbättringar. Vad som helst bara det har med Svalan att göra.


Lokaler     
Antal inlägg: 179     
Skapad: 2004-06-10     
Senaste inlägg: 2018-09-08     


Innehåll: Ämnen som på ett eller annat sätt anknyter till fågellokaler på Västkusten. Det kan gälla lokaltips, vägbeskrivningar, frågor om landskapsgränser m.m.


Utrustning     
Antal inlägg: 71     
Skapad: 2004-06-10     
Senaste inlägg: 2022-12-07     


Innehåll: Alla former av utrustning som kan förknippas med fågelskådning - kikare, stativ, kläder, kängor, GPS, mobiltelefoner och mycket annat. Notera att det finns en speciell kategori avsedd för Foto.


Atlasinventeringen     
Antal inlägg: 38     
Skapad: 2005-02-22     
Senaste inlägg: 2010-10-04     


Innehåll: Allt som kan förknippas med den pågående Atlasinventeringen i Kungsbacka, Göteborgsområdet och Kungälv - inventeringsstrategier, tips, råd, administrering av rutorna i Svalan m.m.


Fågelskydd     
Antal inlägg: 55     
Skapad: 2007-11-19     
Senaste inlägg: 2016-03-14     


Innehåll: Frågor och information gällande fågelskydd (huvudsakligen fågelskyddsprojekt på Västkusten).


Torslandaviken     
Antal inlägg: 25     
Skapad: 2009-09-14     
Senaste inlägg: 2019-01-29     


Innehåll: Frågor och information gällande Torslandaviken med avseende på fågelskydd, aktuella händelser och framtida projekt i området.


Rapportering/RRK     
Antal inlägg: 49     
Skapad: 2004-06-10     
Senaste inlägg: 2018-07-31     


Innehåll: Ämnen relaterade till fågelrapportering, vilket ofta sammanfaller med någon av de tre regionala rapportkommittéer (RRK) som finns på Västkusten. Vad ska rapporteras, varför och hur gör man?


Fältbestämning     
Antal inlägg: 189     
Skapad: 2004-06-10     
Senaste inlägg: 2019-02-19     


Innehåll: Frågor och tips om artbestämning, diskussioner om dräktdetaljer och beteende hos aktuella fåglar, såväl rariteter som vanliga m.m.


Observationer     
Antal inlägg: 291     
Skapad: 2005-08-23     
Senaste inlägg: 2018-04-09     


Innehåll: Diskussioner kring intressanta aktuella (eller äldre) observationer, t.ex. frågor gällande omständigheter kring en viss obs till observatören eller liknande.


Foto     
Antal inlägg: 49     
Skapad: 2004-06-10     
Senaste inlägg: 2019-08-09     


Innehåll: Allt som kan förknippas med fågelfotografering, såväl digitalt som analogt. Kameror, adaptrar, objektiv, tillbehör, fototeknik, bildbehandling m.m.


Kustfoto     
Antal inlägg: 51     
Skapad: 2005-01-25     
Senaste inlägg: 2016-10-28     


Innehåll: Allt som har med tävlingen KustFoto att göra. Diskutera bilder, strategier, tekniker, regler m.m.


Upplevelser i fält     
Antal inlägg: 78     
Skapad: 2004-09-28     
Senaste inlägg: 2018-04-08     


Innehåll: Berättelser om läckra observationer, sammanfattningar av lyckade heldagar i fält, upptäckarberättelser, notiser om udda upplevelser m.m.


Köp & Sälj     
Antal inlägg: 349     
Skapad: 2005-02-16     
Senaste inlägg: 2023-09-14     


Innehåll: Köp- och säljannonser från privatpersoner gällande mer eller mindre skådarrelaterade produkter som t.ex. begagnade kikare och litteratur m.m. Företagsreklam är ej tillåtet.


Samåkning     
Antal inlägg: 34     
Skapad: 2007-06-19     
Senaste inlägg: 2019-07-09     


Innehåll: Frågor om samåkning och/eller samskådning! Åk flera i bilen så blir det miljövänligare, och skåda flera tillsammans så blir det roligare...


Övrigt     
Antal inlägg: 631     
Skapad: 2004-06-10     
Senaste inlägg: 2019-04-08     


Innehåll: Allt som inte passar in under övriga kategorier. Det kan gälla litteratur, väder m.m. - vad som helst så länge det har åtminstone lite med fågelskådning att göra.