FÅGELLOKALER 
» Göteborg


» Härryda


» Kungsbacka


» Kungälv


» Mölndal


» Partille


» Bokedalen
» Maderna-Haketjärn
» Öckerö


      BOKEDALEN  
Läge


Bokedalen är ett naturreservat som ligger strax norr om Jonsereds samhälle på ”andra sidan” om Jonsereds fabriker.

Karta


» Lokalinformation i Svalan.

Vägbeskrivning


Bil
Kör E20 mot Stockholm och ta av vid Jonsered. Kör där genom Jonsereds samhälle och åk genom det gamla fabriksområdet. Innan du kör vidare kan det vara läge att ställa bilen och kolla i Säveån. Kör därefter upp till en parkeringsplats i området och promenera längs de vackra stigarna.


Tåg
Alingsåspendeln mellan Göteborg och Jonsered tar 11 minuter.
Uppdaterad 08-12-05.

Biotop


Reservatet består av flera delområden. Området är starkt kuperat. De södra delarna ligger i Säveåns dalgång och de övre, norra, utgörs av en urbergsplatå på mellan 90-130 meters höjd över havet.
I Bokedalen finns en mycket variationsrik miljö med många olika naturtyper. Här finns ädellövskogar med bok och ek, äldre talldominerad naturskog, åkermark, betade hagmarker, alléer och parkmiljöer med grova äldre lövträd.

Fåglar


Fågelsången kan vara mäktig i maj och juni i den vackra bokskogen. Grön-sångare, taltrast och bofink är karaktärsarter och i området finns även spillkråka, nötkråka, skogsduva, mindre hackspett, kattuggla och vissa år mindre flugsnappare. I Säveån intill fabriken finns strömstare och forsärla.


» Art- och skådarlista från Svalan


» De senaste obsarna från Svalan

Övrigt


Jonsereds fabriker är en av Sveriges bäst bevarade tidiga industrimiljöer. Fabriken byggdes upp kring vattenkraften i Säveån.
Området är ett Natura 2000-område.

      INFO 
Kartor


Lokalinformationen i Svalan inne-håller en karta med länkar till Eniro och Svalan. Där finns också länkar till en artlista för lokalen, de senaste obsarna och histogram över obsarnas fördelning över året.

Buss, spårvagn


Buss- och spårvagnslinjer kan ha ändrats. För tidtabeller och aktuella linjer se


» Västtrafiks hemsida.

Synpunkter


på dessa sidor kan lämnas till .