HJÄLP 
» Rapportera
» Ladda upp bilder
» Sök bilder
     RAPPORTERA OBSERVATIONER 
Rapportering av observationer sker via det nationella rapportsystemet Svalan. Rapporterna visas sedan både på Svalan och Kustobsar. Så här gör du steg-för-steg:

1. Gå till Svalan
» http://www.artportalen.se/birds

2. Logga in eller Registrera dig
Klicka på "Logga in". Är du inte registrerad på Svalan klickar du istället på "Bli rapportör" och fyller i dina uppgifter. Under alternativet "Aktuellt rapportområde" väljer du det område du oftast skådar i (troligen Halland, Göteborg eller Bohuslän). När du fyllt i allt, klicka på "Skicka" och följ instruktionerna. Inom några minuter bör du ha ett mail med inloggningsuppgifter och kan logga in.

3. Anpassa rapportformuläret
När du har loggat in, klicka på fliken "Personligt" och därefter "Rapp. inställningar" (samma sida kan också kommas åt direkt inifrån rapportformuläret om du vill ändra något senare). Här kan du anpassa hur rapportformuläret kommer att se ut och fungera. Vi rekommenderar att de övre fem bockarna är ibockade, att atlaskriterierna visas samt - framför allt - att du väljer inställningen "Fyll i artnamn automatiskt" vid alternativet "Artlista". Detta gör att inrapporteringen går avsevärt mycket fortare. När det gäller de olika alternativen för lokalinmatning föreslår vi att du testar de olika varianterna och väljer den du gillar bäst. Klicka på "Spara" när du är klar.

4. Rapportera
Klicka på fliken "Rapportera". Sök fram den lokal du vill rapportera från via underfliken "Lokal". Klicka sedan på underfliken "Rapportera" och fyll i dina observationer i formuläret. OBS! Om du inte har valt någon lokal innan du klickar på underfliken "Rapportera" kommer ett lokalfält att synas där du antingen kan välja lokaler ur "Mina lokaler", från en vald kommun eller via ett popup-fönster beroende på hur du ställt in ditt formulär enligt punkten ovan. Vi rekommenderar popup-varianten, men notera dock att man via denna inte kan få fram en huvudlokals dellokaler i en meny. För att få fram dellokalerna måste lokalen sökas fram via lokalfliken som vanligt.

5. Spara
När observationerna är inmatade, klicka på "Spara".

6. Korrigera
Om något blev fel kan du ändra i dina inlagda observationer. Välj "Visa fynd" och bocka för "Visa egna rapporterade obsar" under fliken "Övriga inställningar". Klicka på fliken "Administrera fynd". Nu visas dina observationer i en tabell med den senast inlagda obsen överst. Markera den obs du vill ändra med bocken i början av raden och klicka på "Ändra" längst ner till höger.