Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 176

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Vitnäbbad islom Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Smådopping Välen, Göteborg 2002-03-28
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-24
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-06-20
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-09-16
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-04-01
Silkeshäger Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Gråhäger Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Knölsvan Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Mindre sångsvan Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-12
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-28
Bläsgås Slottsskogen, Göteborg 2002-02-06
Grågås Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-29
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Prutgås Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Snatterand Torslandaviken 2002-04-15
Kricka Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-12
Gräsand Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-08
Skedand Slottsskogen, Göteborg 2002-04-09
Brunand Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Vigg Majnabbe, Göteborgs hamn 2002-01-20
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Ejder Göteborgs fiskhamn 2002-02-01
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Knipa Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Salskrake Torslandaviken 2002-01-28
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Bivråk Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-16
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-04-07
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-03
Duvhök Torslandaviken 2002-02-12
Sparvhök Sannaplan, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Ormvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-03
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-28
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-04-15
Tornfalk Torslandaviken 2002-02-05
Lärkfalk Slottsskogen, Göteborg 2002-08-21
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-05
Fasan Slottsskogen, Göteborg 2002-02-16
Vattenrall Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-22
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Sothöna Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Strandskata Slottsskogen, Göteborg 2002-03-19
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-19
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-28
Ljungpipare Torslandaviken 2002-08-08
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-02-03
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-24
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Kärrsnäppa Torslandaviken 2002-03-28
Brushane Stora Amundön, Askim 2002-05-11
Dvärgbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Morkulla Slottsskogen, Göteborg 2002-03-27
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Småspov Torslandaviken 2002-05-16
Storspov Torslandaviken 2002-04-07
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-15
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Grönbena Torslandaviken 2002-07-31
Drillsnäppa Välen, Göteborg 2002-05-11
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Skrattmås Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Fiskmås Klippan, Göteborgs hamn 2002-01-20
Silltrut Slottsskogen, Göteborg 2002-04-05
Gråtrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Fisktärna Vallgraven, Göteborg 2002-05-07
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Tamduva Majorna, Göteborg 2002-01-20
Skogsduva Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-12
Ringduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Turkduva Botaniska trädgården, Göteborg 2002-03-30
Gök Stora Amundön, Askim 2002-05-13
Kattuggla Hålsjön, Mölndal 2002-05-20
Jorduggla Slottsskogen, Göteborg 2002-04-09
Tornseglare Torslandaviken 2002-05-16
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-02-19
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Spillkråka Maderna, Partille 2002-03-10
Större hackspett Slottsskogen, Göteborg 2002-01-26
Mindre hackspett Bokedalen, Jonsered 2002-05-11
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-30
Sånglärka Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-19
Backsvala Torslandaviken 2002-05-16
Ladusvala Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Hussvala Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Trädpiplärka Bokedalen, Jonsered 2002-05-11
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-28
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-04-09
Forsärla Slottsskogen, Göteborg 2002-09-25
Sädesärla Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Sidensvans Torslandaviken 2002-11-13
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-29
Gärdsmyg Sannaplan, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Järnsparv Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödhake Sannaplan, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Näktergal Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-15
Svart rödstjärt Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödstjärt Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-19
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-21
Stenskvätta Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Koltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Björktrast Göteborgs fiskhamn 2002-01-20
Taltrast Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödvingetrast Slottsskogen, Göteborg 2002-03-20
Dubbeltrast Slottsskogen, Göteborg 2002-09-11
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Sävsångare Bärby, Säve, Hisingen 2002-05-21
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Syrhåla, Lundby, Hisingen 2002-05-21
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-09
Ärtsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-10
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-16
Trädgårdssångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-19
Svarthätta Slottsskogen, Göteborg 2002-05-08
Grönsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-08
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Lövsångare Slottsskogen, Göteborg 2002-04-25
Kungsfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Grå flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2002-05-11
Svartvit flugsnappare Slottsskogen, Göteborg 2002-05-08
Skäggmes Torslandaviken 2002-11-13
Entita Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-12-21
Svartmes Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Blåmes Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Talgoxe Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Nötväcka Sjöbergen, Göteborg 2002-01-20
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Varfågel Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-03-05
Nötskrika Slottsskogen, Göteborg 2002-02-10
Skata Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Kaja Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Råka Hökälla, Hisingen 2002-04-17
Kråka Slottsskogen, Göteborg 2002-01-22
Korp Torslandaviken 2002-02-05
Stare Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Rosenstare Askimsbadet, Göteborg 2002-10-06
Gråsparv Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Pilfink Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Bofink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Bergfink Slottsskogen, Göteborg 2002-01-25
Grönfink Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Steglits Torslandaviken 2002-12-10
Grönsiska Slottsskogen, Göteborg 2002-02-16
Hämpling Torslandaviken 2002-04-07
Gråsiska Slottsskogen, Göteborg 2002-03-09
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-16
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-16
Domherre Kustens hus, Majorna, Göteborg 2002-01-20
Stenknäck Slottsskogen, Göteborg 2002-02-24
Gulsparv Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-12
Sävsparv Skändla, Tuve, Hisingen 2002-03-12