Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 75

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smådopping Hinsholmskilen, Göteborg 2002-03-28
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-03-28
Stormfågel Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Storskarv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Gråhäger Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Knölsvan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Sångsvan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Grågås Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Kanadagås Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Gravand Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Bläsand Fjordholmarna, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Gräsand Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Skedand Yttre Tistlarna 2002-03-30
Vigg Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Ejder Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Alfågel Yttre Tistlarna 2002-03-28
Sjöorre Yttre Tistlarna 2002-03-28
Knipa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Salskrake Billdal, Askim 2002-03-28
Småskrake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Storskrake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Havsörn Billdal, Askim 2002-03-28
Blå kärrhök Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Duvhök Vargö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Sparvhök Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Tornfalk Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Sothöna Billdal, Askim 2002-03-28
Strandskata Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Större strandpipare Yttre Tistlarna 2002-03-28
Tofsvipa Yttre Tistlarna 2002-03-28
Skärsnäppa Yttre Tistlarna 2002-03-28
Kärrsnäppa Yttre Tistlarna 2002-03-30
Morkulla Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Skrattmås Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Fiskmås Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Silltrut Yttre Tistlarna 2002-03-28
Gråtrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Havstrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Tretåig mås Yttre Tistlarna 2002-03-28
Sillgrissla Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Tordmule Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Tobisgrissla Yttre Tistlarna 2002-03-28
Ringduva Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Pärluggla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Större hackspett Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Sånglärka Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Ängspiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Skärpiplärka Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Sädesärla Yttre Tistlarna 2002-03-30
Gärdsmyg Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Järnsparv Yttre Tistlarna 2002-03-30
Rödhake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Koltrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Björktrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Kungsfågel Yttre Tistlarna 2002-03-30
Stjärtmes Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Svartmes Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Blåmes Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Talgoxe Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Skata Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Kaja Saltholmen, Göteborg 2002-03-28
Kråka Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Korp Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Stare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Gråsparv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Pilfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Bofink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Bergfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Grönfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Vinterhämpling Yttre Tistlarna 2002-03-28
Gråsiska Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Mindre korsnäbb Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Domherre Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Snösparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Sävsparv Yttre Tistlarna 2002-03-30