Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 180

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Storlom Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-09
Smådopping Hinsholmskilen, Göteborg 2002-03-26
Skäggdopping Torslandaviken 2002-05-12
Gråhakedopping Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-24
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-08-31
Stormfågel Yttre Tistlarna 2002-04-28
Havssula Yttre Tistlarna 2002-04-28
Storskarv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Toppskarv Yttre Tistlarna 2002-04-28
Gråhäger Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Knölsvan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Mindre sångsvan Torslandaviken 2002-10-16
Sångsvan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Sädgås Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-11-02
Grågås Askimsfjorden, Göteborg 2002-02-09
Kanadagås Kalvholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Vitkindad gås Danska liljan, Gbg:s södra skärgård 2002-04-04
Prutgås Askimsfjorden, Göteborg 2002-05-27
Gravand Askimsfjorden, Göteborg 2002-02-11
Bläsand Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-25
Kricka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Gräsand Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-31
Skedand Yttre Tistlarna 2002-03-30
Brunand Torslandaviken 2002-08-31
Vigg Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Ejder Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Alfågel Yttre Tistlarna 2002-01-06
Sjöorre Lökholmen, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Svärta Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Knipa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Salskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-22
Småskrake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Storskrake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bivråk Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Havsörn Yttre Tistlarna 2002-11-02
Brun kärrhök Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-06
Blå kärrhök Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Duvhök Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-21
Sparvhök Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-18
Ormvråk Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-20
Fjällvråk Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-19
Fiskgjuse Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Tornfalk Valö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Stenfalk Askimsfjorden, Göteborg 2002-08-27
Pilgrimsfalk Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-09-05
Rapphöna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-15
Fasan Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Rörhöna Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-16
Sothöna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Strandskata Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-13
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-05-12
Större strandpipare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-14
Ljungpipare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-25
Kustpipare Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-12
Tofsvipa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-02
Kustsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-30
Sandlöpare Yttre Tistlarna 2002-05-19
Skärsnäppa Yttr Tistlarna 2002-01-06
Kärrsnäppa Yttre Tistlarna 2002-03-30
Brushane Yttre Tistlarna 2002-05-19
Enkelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Dubbelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Morkulla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-05
Myrspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-25
Småspov Yttre Tistlarna 2002-05-19
Storspov Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Svartsnäppa Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-12
Rödbena Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-04
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-12
Skogssnäppa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-01
Grönbena Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-19
Drillsnäppa Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-06
Roskarl Yttre Tistlarna 2002-05-19
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-08-31
Skrattmås Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Fiskmås Yttre Tistlarna 2002-01-06
Silltrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-25
Gråtrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-04
Havstrut Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Tretåig mås Yttre Tistlarna 2002-01-06
Kentsk tärna Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-19
Fisktärna Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-21
Silvertärna Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-12
Sillgrissla Yttre Tistlarna 2002-01-06
Tordmule Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-06
Tobisgrissla Yttre Tistlarna 2002-01-06
Tamduva Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-10
Skogsduva Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-03
Ringduva Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Turkduva Göteborg  2002-04-08
Gök Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-05
Berguv Göteborgs södra skärgård 2002-01-14
Tornseglare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-17
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-10-16
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-04
Göktyta Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-21
Gröngöling Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-09
Spillkråka Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-23
Större hackspett Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Mindre hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-19
Trädlärka Landvetter flygplats 2002-06-19
Sånglärka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-01
Backsvala Torslandaviken 2002-05-12
Ladusvala Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-28
Hussvala Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-02
Trädpiplärka Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-03
Ängspiplärka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-13
Skärpiplärka Tistlarna 2002-01-06
Gulärla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-02
Forsärla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-27
Sädesärla Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-27
Sidensvans Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-30
Strömstare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-27
Gärdsmyg Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Järnsparv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Rödhake Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Näktergal Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-06-15
Blåhake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Rödstjärt Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-25
Buskskvätta Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Stenskvätta Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-03
Ringtrast Yttre Tistlarna 2002-04-28
Koltrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Björktrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Taltrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-29
Rödvingetrast Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Dubbeltrast Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-10
Sävsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-10
Kärrsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-22
Rörsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-07
Härmsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-15
Ärtsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-26
Törnsångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-03
Trädgårdssångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-17
Svarthätta Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-01
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-02
Grönsångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-08
Gransångare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Lövsångare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-22
Kungsfågel Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Grå flugsnappare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-08-17
Svartvit flugsnappare Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-16
Stjärtmes Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Entita Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-19
Talltita Änggårdsbergen, Göteborg 2002-10-31
Svartmes Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-12
Blåmes Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Talgoxe Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Nötväcka Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-19
Trädkrypare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Törnskata Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-05-13
Varfågel Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-28
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-19
Skata Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-04
Kaja Hagen, Älvsborg, Göteborg 2002-02-01
Råka Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-03
Kråka Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Korp Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Stare Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-13
Gråsparv Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Pilfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bofink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Bergfink Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-07
Grönfink Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-05
Steglits Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-16
Grönsiska Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-04
Hämpling Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-28
Vinterhämpling Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-21
Gråsiska Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-08
Mindre korsnäbb Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-18
Domherre Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-08
Stenknäck Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-04-02
Snösparv Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-31
Gulsparv Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-09
Sävsparv Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-26