Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 115

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-11
Smådopping Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Skäggdopping Stensjön, Mölndal 2002-03-23
Storskarv Röda sten, Göteborgs hamn 2002-02-03
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Gråhäger Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Knölsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-21
Sångsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-21
Grågås Hålsjön, Mölndal 2002-03-16
Kanadagås Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-06-07
Gravand Torslandaviken 2002-04-21
Kricka Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-18
Gräsand Mölndals centrum 2002-01-13
Brunand Torslandaviken 2002-04-21
Vigg Hålsjön, Mölndal 2002-03-16
Ejder Torslandaviken 2002-04-21
Knipa Mölndalsån, Mölndal 2002-03-10
Småskrake Rådasjön, Råda 2002-02-24
Storskrake Hålsjön, Mölndal 2002-03-16
Bivråk Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-07-12
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-11
Duvhök Hålsjön, Mölndal 2002-03-31
Sparvhök Åbro, Mölndal 2002-02-19
Ormvråk Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Fiskgjuse Störtfjället, Mölndal 2002-08-17
Tornfalk Åbro, Mölndal 2002-01-21
Fasan Åbro, Mölndal 2002-03-12
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-19
Sothöna Stensjön, Mölndal 2002-01-21
Strandskata Kvarnbyn, Mölndal 2002-04-01
Tofsvipa Åbro, Mölndal 2002-03-16
Enkelbeckasin Hålsjön, Mölndal 2002-04-21
Myrspov Torslandaviken 2002-08-18
Storspov Torslandaviken 2002-04-21
Rödbena Torslandaviken 2002-04-21
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-08-18
Skogssnäppa Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-07-12
Grönbena Torslandaviken 2002-08-18
Skrattmås Slottsskogen, Göteborg 2002-03-07
Fiskmås Röda sten, Göteborgs hamn 2002-02-03
Silltrut Björlanda kile, Hisingen 2002-06-05
Gråtrut Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-09
Havstrut Röda sten, Göteborgs hamn 2002-02-03
Fisktärna Hålsjön, Mölndal 2002-05-07
Silvertärna Björlanda kile, Hisingen 2002-05-30
Tamduva Mölndals centrum 2002-03-24
Ringduva Mölndals centrum 2002-03-12
Gök Hålsjön, Mölndal 2002-05-07
Tornseglare Högsbo, Göteborg 2002-05-26
Gröngöling Mölndals centrum 2002-03-12
Spillkråka Hålsjön, Mölndal 2002-04-11
Större hackspett Safjället, Mölndal 2002-03-10
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-03-31
Trädlärka Rambo mosse, Mölndal 2002-03-30
Sånglärka Åbro, Mölndal 2002-03-12
Backsvala Torslandaviken 2002-08-17
Ladusvala Torslandaviken 2002-08-17
Hussvala Torslandaviken 2002-08-17
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-16
Trädpiplärka Hålsjön, Mölndal 2002-05-07
Ängspiplärka Åbro, Mölndal 2002-03-29
Gulärla Torslandaviken 2002-08-18
Forsärla Kvarnbyn, Mölndal 2002-03-30
Sädesärla Stensjön, Mölndal 2002-04-06
Sidensvans Mölndals centrum 2002-01-19
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-03-23
Gärdsmyg Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Rödhake Mölndals centrum 2002-01-12
Rödstjärt Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-07-11
Buskskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-19
Stenskvätta Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-05-19
Koltrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Björktrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Taltrast Rambo mosse, Mölndal 2002-04-07
Rödvingetrast Störtfjället, Mölndal 2002-04-01
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-03-24
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-06-09
Sävsångare Hålsjön, Mölndal 2002-06-04
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-12
Kärrsångare Hökälla, Hisingen 2002-06-09
Rörsångare Stensjön, Mölndal 2002-05-07
Ärtsångare Åbro, Mölndal 2002-05-14
Svarthätta Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Grönsångare Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Gransångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-01
Lövsångare Mölndals centrum 2002-04-30
Kungsfågel Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Stjärtmes Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Entita Grevedämmet, Mölndal 2002-03-30
Talltita Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-07-13
Tofsmes Delsjöområdet, Göteborg 2002-03-23
Svartmes Störtfjällsgatan, Mölndal 2002-01-21
Blåmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Talgoxe Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Nötväcka Störtfjället, Mölndal 2002-03-16
Trädkrypare Hålsjön, Mölndal 2002-03-16
Törnskata Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-07-13
Nötskrika Hålsjön, Mölndal 2002-03-16
Skata Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Kaja Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Kråka Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Korp Åbro, Mölndal 2002-01-21
Stare Åbro, Mölndal 2002-03-07
Gråsparv Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Pilfink Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-06
Bofink Högsbo, Göteborg 2002-03-09
Grönfink Mölndals centrum 2002-03-28
Grönsiska Hålsjön, Mölndal 2002-05-04
Hämpling Störtfjället, Mölndal 2002-03-20
Stenknäck Lackarebäck, Mölndal 2002-07-08
Gulsparv Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Sävsparv Åbro, Mölndal 2002-03-28