Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 151

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Storlom Vättlefjäll, Bergum 2002-03-31
Smådopping Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-02
Skäggdopping Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-03-27
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Storskarv Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-02
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-15
Gråhäger Bärby, Säve 2002-01-29
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-02
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-06
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-01-29
Grågås Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-01
Kanadagås Bergum, Göteborg 2002-01-18
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-02
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-03-15
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-30
Snatterand Torslandaviken 2002-04-26
Kricka Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Gräsand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Stjärtand Kråkudden, Hönö 2002-03-27
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Bergand Torslandaviken 2002-01-06
Ejder Torslandaviken 2002-01-06
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Knipa Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Salskrake Torslandaviken 2002-01-18
Småskrake Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Storskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-18
Blå kärrhök Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-01
Duvhök Bergum, Göteborg 2002-01-18
Sparvhök Rya skog, Hisingen 2002-01-18
Ormvråk Bergum, Göteborg 2002-01-18
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-18
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-06
Tjäder Vättlefjäll, Bergum 2002-03-31
Fasan Hålsjön, Mölndal 2002-03-15
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-30
Sothöna Torslandaviken 2002-01-06
Strandskata Askimsviken, Göteborg 2002-03-01
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-26
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-27
Tofsvipa Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-03-01
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-04-02
Morkulla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-14
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-03-27
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-02
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-26
Skogssnäppa Hökälla, Hisingen 2002-03-27
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-05-08
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Skrattmås Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Fiskmås Torslandaviken 2002-01-06
Silltrut Askimsviken, Göteborg 2002-04-02
Gråtrut Torslandaviken 2002-01-06
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Havstrut Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-26
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-01-29
Tamduva Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-06
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-01
Ringduva Kviberg, Göteborg 2002-01-06
Turkduva Hönö 2002-03-27
Gök Torslandaviken 2002-05-12
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-13
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-01-30
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-02
Gröngöling Slottsskogen, Göteborg 2002-01-04
Spillkråka Vättlefjäll, Bergum 2002-01-18
Större hackspett Slottsskogen, Göteborg 2002-01-04
Mindre hackspett Lärjeholm, Göteborg 2002-03-14
Trädlärka Torslandaviken 2002-04-02
Sånglärka Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-03-01
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-18
Backsvala Torslandaviken 2002-04-26
Ladusvala Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-04-25
Hussvala Torslandaviken 2002-05-08
Trädpiplärka Hökälla, Hisingen 2002-04-25
Ängspiplärka Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-14
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-03-15
Gulärla Torslandaviken 2002-04-26
Forsärla Kråkudden, Hönö 2002-03-27
Sädesärla Torslandaviken 2002-03-27
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-04
Gärdsmyg Slottsskogen, Göteborg 2002-01-04
Järnsparv Stora Amundön, Askim 2002-04-02
Rödhake Kortedala, Göteborg 2002-01-02
Näktergal Torslandaviken 2002-05-12
Rödstjärt Hökälla, Hisingen 2002-05-09
Buskskvätta Hökälla, Hisingen 2002-05-08
Stenskvätta Torslandaviken 2002-05-08
Koltrast Kortedala, Göteborg 2002-01-02
Björktrast Kortedala, Göteborg 2002-01-02
Taltrast Kråkudden, Hönö 2002-03-27
Rödvingetrast Kråkudden, Hönö 2002-03-27
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-03-15
Gräshoppsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-08
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-08
Ärtsångare Torslandaviken 2002-05-08
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-08
Svarthätta Hökälla, Hisingen 2002-05-08
Gransångare Torslandaviken 2002-04-02
Lövsångare Hökälla, Hisingen 2002-04-25
Kungsfågel Kviberg, Göteborg 2002-01-06
Svartvit flugsnappare Hökälla, Hisingen 2002-05-08
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-04-02
Stjärtmes Rya skog, Hisingen 2002-01-18
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-18
Talltita Vättlefjäll, Angered 2002-03-01
Tofsmes Kortedala, Göteborg 2002-01-02
Svartmes Kviberg, Göteborg 2002-01-20
Blåmes Kortedala, Göteborg 2002-01-02
Talgoxe Kortedala, Göteborg 2002-01-02
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-01-18
Trädkrypare Rya skog, Hisingen 2002-01-18
Varfågel Alleby, Björlanda 2002-03-01
Nötskrika Kviberg, Göteborg 2002-01-20
Skata Kortedala, Göteborg 2002-01-02
Kaja Kortedala, Göteborg 2002-01-02
Råka Torslandaviken 2002-04-26
Kråka Kortedala, Göteborg 2002-01-02
Korp Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-01-19
Stare Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-01-19
Gråsparv Göteborgs centralstation 2002-01-30
Pilfink Torslandaviken 2002-01-02
Bofink Rya skog, Hisingen 2002-01-18
Bergfink Rya skog, Hisingen 2002-01-18
Grönfink Kortedala, Göteborg 2002-01-02
Steglits Torslandaviken 2002-01-18
Grönsiska Rya skog, Hisingen 2002-01-18
Hämpling Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-01-02
Gråsiska Torslandaviken 2002-01-02
Snösiska Torslandaviken 2002-01-02
Mindre korsnäbb Vättlefjäll, Bergum 2002-01-18
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-29
Domherre Rya skog, Hisingen 2002-01-19
Stenknäck Hökälla, Hisingen 2002-03-01
Lappsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-02
Gulsparv Bergum, Göteborg 2002-01-18
Sävsparv Prästgårdskilen, Hisingen 2002-01-29