Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 39

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Knölsvan Lilleby, Björlanda 2002-01-20
Kanadagås Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-13
Gräsand Kvistlungeby, Björlanda 2002-05-10
Ejder Lilleby, Björlanda 2002-01-20
Knipa Lilleby, Björlanda 2002-01-20
Duvhök Kvisljungeby, Björlanda 2002-03-10
Ormvråk Kvisljungeby, Björlanda 2002-02-05
Fjällvråk Kvisljungeby, Björlanda 2002-03-07
Tornfalk Lilleby, Björlanda 2002-02-14
Fasan Kvisljungeby, Björlanda 2002-03-13
Tofsvipa Lilleby, Björlanda 2002-03-19
Morkulla Kvisljungeby, Björlanda 2002-05-10
Gråtrut Lilleby, Björlanda 2002-01-20
Ringduva Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-20
Kattuggla Kvisljungeby, Björlanda 2002-04-09
Gröngöling Kvisljungeby, Björlanda 2002-02-05
Större hackspett Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-15
Sånglärka Kvisljungeby, Björlanda 2002-03-04
Sädesärla Kvisljungeby, Björlanda 2002-05-10
Gärdsmyg Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-13
Rödhake Kvisljungeby, Björlanda 2002-02-05
Näktergal Lilleby, Björlanda 2002-05-10
Koltrast Kvisljungeby, Björlanda 2002-03-13
Björktrast Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-19
Taltrast Kvisljungeby, Björlanda 2002-04-10
Rödvingetrast Kvisljungeby, Björlanda 2002-04-22
Lövsångare Kvisljungeby, Björlanda 2002-05-10
Blåmes Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-13
Talgoxe Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-15
Nötväcka Kvisljungeby, Björlanda 2002-03-10
Nötskrika Kvisljungeby, Björlanda 2002-03-02
Skata Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-13
Kaja Kvisljungeby, Björlanda 2002-02-05
Kråka Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-13
Korp Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-15
Stare Kvisljungeby, Björlanda 2002-05-10
Bofink Låssby, Björlanda 2002-03-07
Grönfink Kvisljungeby, Björlanda 2002-03-02
Domherre Kvisljungeby, Björlanda 2002-01-13