Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 146

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-11
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-03-16
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-28
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Storskarv Torslandaviken 2002-01-06
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-23
Gråhäger Torslandaviken 2002-02-03
Knölsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-05
Sångsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-05
Grågås Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-19
Kanadagås Gunnebo, Mölndal 2002-01-12
Vitkindad gås Välen, Göteborg 2002-09-28
Gravand Välen, Göteborg 2002-04-11
Bläsand Torslandaviken 2002-09-08
Kricka Välen, Göteborg 2002-04-11
Gräsand Stensjön, Mölndal 2002-01-05
Stjärtand Torslandaviken 2002-09-08
Skedand Torslandaviken 2002-05-13
Brunand Torslandaviken 2002-01-06
Vigg Torslandaviken 2002-01-06
Bergand Torslandaviken 2002-01-06
Ejder Torslandaviken 2002-01-06
Knipa Torslandaviken 2002-01-06
Salskrake Torslandaviken 2002-01-06
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Storskrake Torslandaviken 2002-01-06
Duvhök Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-06
Sparvhök Torslandaviken 2002-04-21
Ormvråk Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-02-10
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-06
Tornfalk Arendalstippen, Hisingen 2002-02-03
Fasan Fässberg, Mölndal 2002-03-17
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-23
Småfläckig sumphöna Rådasjön, Råda 2002-05-25
Kornknarr Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-13
Rörhöna Välen, Göteborg 2002-04-11
Sothöna Stensjön, Mölndal 2002-01-05
Strandskata Stora Amundön, Askim 2002-03-16
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-21
Större strandpipare Torslandaviken 2002-05-05
Ljungpipare Arendalstippen, Hisingen 2002-02-03
Tofsvipa Fässberg, Mölndal 2002-03-10
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Enkelbeckasin Välen, Göteborg 2002-09-28
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-18
Storspov Torslandaviken 2002-09-05
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-28
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-28
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-05-25
Grönbena Torslandaviken 2002-05-13
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-05-13
Storlabb Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-05
Skrattmås Stensjön, Mölndal 2002-01-05
Fiskmås Fässberg, Mölndal 2002-03-10
Silltrut Johanneberg, Göteborg 2002-05-01
Gråtrut Guldheden, Göteborg 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Havstrut Torslandaviken 2002-01-06
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-07-12
Fisktärna Stora Amundön, Askim 2002-04-28
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-09-29
Tamduva Guldheden, Göteborg 2002-01-01
Ringduva Krokslätt, Mölndal 2002-01-11
Turkduva Guldheden, Göteborg 2002-05-19
Gök Torslandaviken 2002-05-13
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-18
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-10
Jorduggla Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-13
Tornseglare Guldheden, Göteborg 2002-05-20
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-03-12
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-06
Gröngöling Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Större hackspett Gunnebo, Mölndal 2002-01-05
Mindre hackspett Rya skog, Hisingen 2002-03-16
Korttålärka Torslandaviken 2002-05-05
Trädlärka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-04
Sånglärka Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-03
Backsvala Torslandaviken 2002-04-28
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-28
Hussvala Käringberget, Göteborg 2002-06-08
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-17
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-05-13
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-16
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-07-12
Gulärla Torslandaviken 2002-05-05
Forsärla Grevedämmet, Mölndal 2002-04-20
Sädesärla Krokslätt, Mölndal 2002-04-09
Sidensvans Krokslätt, Mölndal 2002-01-11
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-12
Gärdsmyg Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-13
Järnsparv Krokslätt, Mölndal 2002-02-12
Rödhake Johanneberg, Göteborg 2002-01-01
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-13
Buskskvätta Torslandaviken 2002-09-08
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-21
Koltrast Guldheden, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Krokslätt, Mölndal 2002-01-02
Taltrast Änggårdsbergen, Göteborg 2002-03-24
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-13
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-13
Ärtsångare Torslandaviken 2002-05-05
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-05
Trädgårdssångare Annedal, Göteborg 2002-05-20
Svarthätta Botaniska trädgården, Göteborg 2002-05-04
Grönsångare Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-05-01
Gransångare Stora Amundön, Askim 2002-04-28
Lövsångare Stora Amundön, Askim 2002-04-28
Kungsfågel Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-13
Svartvit flugsnappare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-05-04
Stjärtmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-13
Entita Ståloppet, Mölndal 2002-01-05
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Tofsmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-20
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Blåmes Guldheden, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Guldheden, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Gunnebo, Mölndal 2002-01-05
Trädkrypare Mölnlycke, Härryda  2002-01-05
Varfågel Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-20
Nötskrika Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-13
Skata Guldheden, Göteborg 2002-01-01
Kaja Guldheden, Göteborg 2002-01-01
Råka Välen, Göteborg 2002-03-24
Kråka Guldheden, Göteborg 2002-01-01
Korp Torslandaviken 2002-02-03
Stare Fässberg, Mölndal 2002-03-10
Gråsparv Guldheden, Göteborg 2002-01-01
Pilfink Arendalstippen, Hisingen 2002-02-03
Bofink Hökälla, Hisingen 2002-02-24
Bergfink Mölnlycke, Härryda  2002-01-05
Grönfink Guldheden, Göteborg 2002-01-01
Grönsiska Grevedämmet, Mölndal 2002-01-12
Hämpling Torslandaviken 2002-04-21
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-04-21
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-04
Domherre Krokslätt, Mölndal 2002-01-04
Stenknäck Hökälla, Hisingen 2002-02-24
Gulsparv Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-02-10
Sävsparv Torslandaviken 2002-04-21