Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 132

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Lilla Saltboholmen, Öckerö 2002-04-28
Storlom Tjolme sund, Öckerö 2002-12-14
Smådopping Lundbyhamnen, Hisingen 2002-02-19
Skäggdopping Torslandaviken 2002-04-01
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-27
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-06
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-30
Storskarv Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Toppskarv Kröckle, Hönö 2002-01-13
Gråhäger Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-13
Knölsvan Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Sångsvan Hökälla, Hisingen 2002-01-28
Sädgås Backaplan, Hisingen 2002-12-12
Grågås Lindholmen, Hisingen 2002-02-15
Kanadagås Lammholmsviken, Öckerö 2002-03-03
Vitkindad gås Ersdalen, Hönö 2002-05-24
Gravand Lammholmsviken, Öckerö 2002-02-09
Bläsand Torslandaviken 2002-06-16
Kricka Torslandaviken 2002-04-29
Gräsand Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Stjärtand Torslandaviken 2002-04-29
Skedand Torslandaviken 2002-08-06
Brunand Torslandaviken 2002-01-23
Vigg Torslandaviken 2002-01-23
Ejder Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Alfågel Lilla Rävholmen, Öckerö 2002-04-21
Sjöorre Tjolme sund, Öckerö 2002-12-23
Knipa Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Salskrake Torslandaviken 2002-04-11
Småskrake Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Storskrake Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-13
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-07-03
Duvhök Öckerö fiskhamn 2002-03-28
Sparvhök Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-21
Fjällvråk Furuberg, Tuve, Hisingen 2002-02-04
Kungsörn Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-02-20
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-07-14
Tornfalk Hälsö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-02-25
Fasan Stora Rävholmen, Öckerö 2002-01-20
Rörhöna Torslandaviken 2002-04-08
Sothöna Hökälla, Hisingen 2002-03-06
Strandskata Gula Skäret, Öckerö 2002-02-03
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-24
Större strandpipare Torslandaviken 2002-04-01
Tofsvipa Hökälla, Hisingen 2002-02-04
Kärrsnäppa Lammholmsviken, Öckerö 2002-07-14
Brushane Torslandaviken 2002-06-16
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-07-31
Morkulla Ersdalen, Hönö 2002-04-04
Myrspov Lammholmsviken, Öckerö 2002-07-29
Storspov Torslandaviken 2002-04-30
Svartsnäppa Lammholmsviken, Öckerö 2002-08-04
Rödbena Torslandaviken 2002-04-29
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-29
Skogssnäppa Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-06-10
Grönbena Torslandaviken 2002-07-14
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-07-31
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-23
Skrattmås Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Fiskmås Lindholmen, Hisingen 2002-01-15
Silltrut Gula Skäret, Öckerö 2002-03-30
Gråtrut Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Havstrut Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Kentsk tärna Lammholmsviken, Öckerö 2002-07-01
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-24
Silvertärna Lammholmsviken, Öckerö 2002-05-03
Sillgrissla Gula Skäret, Öckerö 2002-02-03
Tordmule Stora Rävholmen, Öckerö 2002-02-16
Tobisgrissla Lilla Saltboholmen, Öckerö  2002-04-14
Tamduva Lindholmen, Hisingen 2002-01-15
Skogsduva Hökälla, Hisingen 2002-10-01
Ringduva Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-26
Turkduva Hälsövägen, Öckerö 2002-02-03
Gök Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-05
Tornseglare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-18
Gröngöling Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-20
Större hackspett Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Sånglärka Torslandaviken 2002-03-26
Backsvala Torslandaviken 2002-05-02
Ladusvala Öckerö Gbg:s norra skärgård 2002-04-28
Hussvala Torslandaviken 2002-05-02
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-04-24
Ängspiplärka Hummerviken, Öckerö 2002-03-23
Skärpiplärka Röd, Hönö 2002-01-13
Gulärla Torslandaviken 2002-04-30
Sädesärla Torslandaviken 2002-04-01
Sidensvans Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-27
Gärdsmyg Stora Rävholmen, Öckerö 2002-11-17
Järnsparv Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-02
Rödhake Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Näktergal Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-21
Rödstjärt Ersdalen, Hönö 2002-05-24
Buskskvätta Ersdalen, Hönö 2002-05-20
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-04-25
Koltrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Björktrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Taltrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-02
Rödvingetrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-27
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-06-01
Sävsångare Kornhalls färjeläge, Hisingen 2002-06-01
Kärrsångare Torslandaviken 2002-07-14
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-27
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-16
Ärtsångare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-05
Törnsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-16
Svarthätta Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-18
Lövsångare Öckerö Gbg:s norra skärgård 2002-04-28
Kungsfågel Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Grå flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Svartvit flugsnappare Ersdalen, Hönö 2002-05-10
Blåmes Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Talgoxe Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-02-26
Törnskata Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-18
Varfågel Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-06
Skata Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Kaja Nordstan, Göteborg 2002-01-07
Kråka Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-01
Korp Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-02
Stare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Gråsparv Lindholmen, Hisingen 2002-01-15
Pilfink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Bofink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-04
Grönfink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-06
Steglits Lammholmsviken, Öckerö 2002-02-03
Hämpling Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-09
Vinterhämpling Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-10-27
Domherre Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-23
Gulsparv Ersdalen, Hönö 2002-05-01
Sävsparv Torslandaviken 2002-04-24