Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 98

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smådopping Stora Amundön, Askim 2002-03-29
Skäggdopping Torslandaviken 2002-05-28
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-28
Storskarv Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-01-12
Gråhäger Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Knölsvan Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Sångsvan Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Grågås Välen, Göteborg 2002-02-06
Kanadagås Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-29
Prutgås Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-07
Bläsand Slottsskogen, Göteborg 2002-01-31
Kricka Stora Amundön, Askim 2002-04-19
Gräsand Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Skedand Torslandaviken 2002-05-28
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-12
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-12
Ejder Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-24
Sjöorre Stora Amundön, Askim 2002-02-07
Knipa Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-24
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Killingsholmen, Billdal, Askim 2002-01-24
Storskrake Skintebo, Askim 2002-01-24
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-05-28
Ormvråk Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-01-13
Fiskgjuse Stora Amundön, Askim 2002-06-19
Tornfalk Skintebo, Askim 2002-02-06
Fasan Skintebo, Askim 2002-02-06
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-01-31
Sothöna Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Trana Härryda 2002-05-19
Strandskata Stora Amundön, Askim 2002-03-24
Mindre strandpipare Stora Amundön, Askim 2002-04-19
Större strandpipare Torslandaviken 2002-05-28
Tofsvipa Stora Amundön, Askim 2002-02-07
Storspov Byggholmen, Askim 2002-04-19
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-29
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-28
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-05-28
Skrattmås Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Fiskmås Skintebo, Askim 2002-01-24
Gråtrut Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Havstrut Göteborgs hamn 2002-01-12
Fisktärna Skintebo, Askim 2002-05-12
Silvertärna Skintebo, Askim 2002-05-12
Tamduva Kungstorget, Göteborg 2002-01-27
Ringduva Backatorp, Backa, Hisingen 2002-03-20
Gök Skintebo, Askim 2002-05-08
Gröngöling Skintebo, Askim 2002-02-06
Spillkråka Skintebo, Askim 2002-01-27
Större hackspett Skintebo, Askim 2002-01-01
Sånglärka Torslandaviken 2002-01-31
Backsvala Torslandaviken 2002-05-28
Ladusvala Skintebo, Asakim 2002-05-09
Hussvala Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Ängspiplärka Stora Amundön, Askim 2002-03-24
Sädesärla Ryggåsholmen, Askim 2002-04-19
Sidensvans Marconimotet, Göteborg 2002-01-12
Strömstare Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Gärdsmyg Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Rödhake Hjällbo, Angered 2002-01-03
Näktergal Torslandaviken 2002-05-28
Rödstjärt Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Stenskvätta Ryggåsholmen, Askim 2002-04-19
Koltrast Hjällbo, Angered 2002-01-04
Björktrast Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-24
Rörsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Härmsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Ärtsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Törnsångare Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Svarthätta Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Lövsångare Skintebo, Askim 2002-05-25
Kungsfågel Stora Amundön, Askim 2002-03-29
Entita Skintebo, Askim 2002-02-06
Blåmes Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Talgoxe Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Nötväcka Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Törnskata Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Nötskrika Stora Amundön, Askim 2002-05-25
Skata Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Kaja Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-12
Kråka Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Korp Torslandaviken 2002-01-30
Stare Skintebo, Askim 2002-02-06
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-02-07
Pilfink Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Bofink Backatorp, Backa, Hisingen 2002-03-28
Bergfink Backatorp, Backa, Hisingen 2002-01-29
Grönfink Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Grönsiska Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Hämpling Stora Amundön, Askim 2002-03-24
Vinterhämpling Stora Amundön, Askim 2002-12-31
Gråsiska Stora Amundön, Askim 2002-03-24
Domherre Gunnebo, Mölndal 2002-01-06
Gulsparv Stora Amundön, Askim 2002-12-31
Sävsparv Torslandaviken 2002-05-28