Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 53

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storskarv Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-01-11
Gråhäger Säveåns mynning, Göta älv 2002-03-04
Knölsvan Torslandaviken 2002-03-07
Sångsvan Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Kanadagås Torslandaviken 2002-03-07
Gräsand Torslandaviken 2002-03-07
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Ejder Torslandaviken 2002-03-07
Knipa Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Salskrake Torslandaviken 2002-03-07
Småskrake Torslandaviken 2002-03-07
Storskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Duvhök Delsjöområdet, Göteborg 2002-11-11
Sparvhök Vasaparken, Göteborg 2002-03-11
Ormvråk Marieholmsgatan, Göteborg 2002-01-03
Tornfalk Torslandaviken 2002-03-07
Fasan Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-03-07
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-03-19
Sothöna Hökälla, Hisingen 2002-03-07
Strandskata Torslandaviken 2002-03-07
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-07
Tofsvipa Torslandaviken 2002-03-07
Skrattmås Göteborgs centrum 2002-01-02
Fiskmås Säveåns mynning, Göta älv 2002-03-05
Gråtrut Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-19
Havstrut Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Tamduva Vasaparken, Göteborg 2002-03-08
Ringduva Hökälla, Hisingen 2002-03-07
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-03-13
Större hackspett Slottsskogen, Göteborg 2002-03-19
Sånglärka Torslandaviken 2002-03-07
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-11
Rödhake Torslandaviken 2002-03-07
Koltrast Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Björktrast Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-01-03
Entita Slottsskogen, Göteborg 2002-03-19
Blåmes Torslandaviken 2002-03-07
Talgoxe Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-01-03
Nötväcka Vasaparken, Göteborg 2002-03-13
Varfågel Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-03-07
Skata Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-01-03
Kaja Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-01-03
Kråka Gullbergskajen, Göteborgs hamn 2002-01-03
Korp Hökälla, Hisingen 2002-03-07
Stare Slottsskogen, Göteborg 2002-03-19
Gråsparv Landala, Göteborg 2002-01-15
Bofink Slottsskogen, Göteborg 2002-03-19
Grönfink Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-03
Hämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-03-13
Gråsiska Slottsskogen, Göteborg 2002-03-06
Gulsparv Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-03-07