Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 31

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Gräsand Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Ejder Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Småskrake Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Myrspov Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Storspov Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Gluttsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Silltrut Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Gråtrut Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Havstrut Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Tornseglare Mölndals centrum 2002-06-23
Ladusvala Mölndals centrum 2002-06-23
Hussvala Mölndals centrum 2002-06-23
Ängspiplärka Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-06-23
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Koltrast Vegagatan, Göteborg 2002-03-31
Björktrast Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Kärrsångare Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Lövsångare Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Törnskata Ersdalen, Hönö 2002-06-23
Skata Järntorget, Göteborg 2002-01-05
Kaja Hönö 2002-06-23
Kråka Hönö 2002-06-23