Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 46

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storlom Sisjön, Askim 2002-04-06
Smådopping Svartemossen, Askim 2002-09-01
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Storskarv Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Knölsvan Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Sångsvan Svartemossen, Askim 2002-10-31
Kanadagås Välen, Göteborg 2002-03-17
Gravand Välen, Göteborg 2002-03-17
Gräsand Sisjön, Askim 2002-09-01
Vigg Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Knipa Välen, Göteborg 2002-03-17
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Storskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Fasan Välen, Göteborg 2002-03-17
Strandskata Askimsviken, Göteborg 2002-03-17
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-03-17
Skrattmås Välen, Göteborg 2002-03-17
Fiskmås Välen, Göteborg 2002-03-17
Gråtrut Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Havstrut Välen, Göteborg 2002-03-17
Större hackspett Svartemossen, Askim 2002-02-16
Sidensvans Svartemossen, Askim 2002-11-22
Rödhake Svartemossen, Askim 2002-01-02
Koltrast Svartemossen, Askim 2002-01-01
Björktrast Svartemossen, Askim 2002-04-06
Rödvingetrast Svartemossen, Askim 2002-04-04
Svarthätta Svartemossen, Askim 2002-02-16
Gransångare Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-05-08
Kungsfågel Östra Trollåsen, Askim 2002-01-27
Tofsmes Svartemossen, Askim 2002-02-16
Blåmes Svartemossen, Askim 2002-11-24
Talgoxe Svartemossen, Askim 2002-08-31
Nötväcka Svartemossen, Askim 2002-01-27
Skata Välen, Göteborg 2002-03-17
Kaja Askimsviken, Göteborg 2002-03-17
Kråka Askimsviken, Göteborg 2002-03-17
Korp Svartemossen, Askim 2002-01-27
Stare Askimsviken, Göteborg 2002-03-17
Pilfink Svartemossen, Askim 2002-01-01
Bofink Svartemossen, Askim 2002-02-17
Gråsiska Svartemossen, Askim 2002-01-31
Domherre Svartemossen, Askim 2002-01-01
Stenknäck Svartemossen, Askim 2002-02-02
Gulsparv Sandsjöbacka naturreservat, Askim 2002-05-08