Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 163

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Smådopping Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-28
Skäggdopping Torslandaviken 2002-04-23
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-05-24
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-05-05
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Storskarv Göteborgs hamn 2002-01-05
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-19
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-13
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-13
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Grågås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-19
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-29
Gravand Torslandaviken 2002-01-19
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Kricka Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Gräsand Åby, Mölndal 2002-01-06
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-24
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Torslandaviken 2002-01-19
Vigg Torslandaviken 2002-01-19
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-01-19
Alförrädare Stora Porsholmen, Torslanda 2002-06-22
Alfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Knipa Torslandaviken 2002-01-13
Salskrake Torslandaviken 2002-01-19
Småskrake Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Storskrake Stora Amundön, Askim 2002-01-19
Bivråk Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-05-04
Duvhök Kungsten, Göteborg 2002-03-24
Sparvhök Arendalstippen, Hisingen 2002-03-02
Ormvråk Åby, Mölndal 2002-01-06
Fjällvråk Säve flygplats, Hisingen 2002-02-23
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-07-07
Tornfalk Gamla flygfältet, Torslanda 2002-01-13
Vaktel Fässberg, Mölndal 2002-06-12
Fasan Majorna, Göteborg 2002-04-22
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-17
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-05-27
Sothöna Torslandaviken 2002-01-06
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-26
Större strandpipare Torslandaviken 2002-04-26
Tofsvipa Arendalstippen, Hisingen 2002-03-02
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Kärrsnäppa Torslandaviken 2002-08-24
Brushane Torslandaviken 2002-08-13
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-23
Morkulla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-14
Storspov Torslandaviken 2002-04-26
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-13
Rödbena Torslandaviken 2002-04-11
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-05
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-11
Grönbena Stora Amundön, Askim 2002-04-30
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-04
Skrattmås Majorna, Göteborg 2002-01-06
Fiskmås Stora Amundön, Askim 2002-01-19
Silltrut Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Gråtrut Majorna, Göteborg 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Torslandaviken 2002-01-19
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Fisktärna Stora Amundön, Askim 2002-04-29
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Tamduva Majorna, Göteborg 2002-01-01
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-09
Ringduva Majorna, Göteborg 2002-01-20
Turkduva Mariaplan, Göteborg 2002-04-12
Gök Torslandaviken 2002-05-12
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-01-20
Tornseglare Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-03-16
Gröngöling Majorna, Göteborg 2002-02-09
Spillkråka Majorna, Göteborg 2002-01-01
Större hackspett Majorna, Göteborg 2002-01-06
Mindre hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Backsvala Torslandaviken 2002-05-04
Ladusvala Torslandaviken 2002-04-23
Hussvala Torslandaviken 2002-05-04
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-04-23
Ängspiplärka Hökälla, Hisingen 2002-03-24
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Gulärla Torslandaviken 2002-05-04
Forsärla Jonsered, Säveån 2002-04-27
Sädesärla Frihamnen, Göteborg 2002-04-18
Sidensvans Buråsskolan, Krokslätt, Göteborg 2002-02-17
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-20
Gärdsmyg Ryaverket, Hisingen 2002-01-19
Järnsparv Stora Amundön, Askim 2002-04-29
Rödhake Majorna, Göteborg 2002-01-19
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Rödstjärt Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-04
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Koltrast Majorna, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Majorna, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-04-29
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Sävsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-26
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-09
Kärrsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-12
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-04
Törnsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Trädgårdssångare Stora Amundön, Askim 2002-05-21
Svarthätta Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Grönsångare Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Gransångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-28
Lövsångare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-28
Kungsfågel Stora Amundön, Askim 2002-01-19
Grå flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Svartvit flugsnappare Änggårdsbergen, Göteborg 2002-04-28
Stjärtmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Entita Kållered, Mölndal 2002-01-19
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Blåmes Majorna, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Majorna, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Majorna, Göteborg 2002-01-13
Trädkrypare Kållered, Mölndal 2002-01-19
Varfågel Säve flygplats, Hisingen 2002-02-23
Nötskrika Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Skata Majorna, Göteborg 2002-01-01
Kaja Majorna, Göteborg 2002-01-01
Kråka Majorna, Göteborg 2002-01-01
Korp Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Stare Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-16
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-01-19
Pilfink Majorna, Göteborg 2002-01-19
Bofink Ryaverket, Hisingen 2002-01-19
Bergfink Majorna, Göteborg 2002-01-01
Grönfink Majorna, Göteborg 2002-01-01
Steglits Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Grönsiska Kållered, Mölndal 2002-01-19
Hämpling Torslandaviken 2002-04-26
Gråsiska Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Bändelkorsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-12
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-12
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Domherre Majorna, Göteborg 2002-01-05
Stenknäck Majorna, Göteborg 2002-01-05
Gulsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Sävsparv Torslandaviken 2002-04-11