Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 125

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smådopping Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-01-07
Skäggdopping Torslandaviken 2002-05-15
Gråhakedopping Torslandaviken 2002-06-06
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-09
Storskarv Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-07
Gråhäger Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-07
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-07
Grågås Bärby, Säve, Hisingen 2002-03-20
Kanadagås Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Gravand Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-10-02
Kricka Välen, Göteborg 2002-03-06
Gräsand Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-09
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-13
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-07
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-07
Bergand Torslandaviken 2002-01-23
Ejder Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Alfågel Säveåns mynning, Göta älv 2002-12-14
Knipa Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Salskrake Torslandaviken 2002-01-23
Småskrake Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Storskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-07
Brun kärrhök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-15
Duvhök Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-11-04
Ormvråk Kallhed, Hisingen 2002-01-07
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-06
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-07
Fasan Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Vattenrall Välen, Göteborg 2002-10-14
Kornknarr Ulvesund, Ytterby 2002-05-21
Rörhöna Hökälla, Hisingen 2002-04-18
Sothöna Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Trana Bärby, Säve, Hisingen 2002-03-20
Strandskata Saltholmen, Göteborg 2002-03-30
Större strandpipare Välen, Göteborg 2002-03-06
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-03-06
Enkelbeckasin Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Morkulla Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Storspov Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-06-10
Rödbena Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-08-09
Grönbena Torslandaviken 2002-08-09
Drillsnäppa Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-15
Skrattmås Göteborgs hamn 2002-01-23
Fiskmås Stensjön, Mölndal 2002-02-24
Silltrut Hisingsbron, Göteborgs hamn 2002-04-17
Gråtrut Göteborgs hamn 2002-01-23
Havstrut Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-18
Fisktärna Torslandaviken 2002-05-15
Tordmule Hovås småbåtshamn, Askim 2002-08-04
Tamduva Drottningtorget, Göteborg 2002-12-14
Skogsduva Bärby, Säve, Hisingen 2002-03-13
Ringduva Kyrkbytorget, Lundby, Hisingen 2002-01-23
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-15
Hornuggla Stora Holm, Tuve, Hisingen 2002-06-20
Tornseglare Torslandaviken 2002-08-09
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-12-29
Gröngöling Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-20
Större hackspett Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Sånglärka Välen, Göteborg 2002-03-06
Backsvala Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Ladusvala Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Hussvala Kållered, Mölndal 2002-05-09
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-05-15
Ängspiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Skärpiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Gulärla Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-15
Sädesärla Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Gärdsmyg Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Järnsparv Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Rödhake Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Näktergal Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Rödstjärt Smultronvägen, Göteborg 2002-05-18
Buskskvätta Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-15
Stenskvätta Torslandaviken 2002-08-09
Koltrast Arendal, Hisingen 2002-01-07
Björktrast Arendal, Hisingen 2002-01-07
Taltrast Brännö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-30
Rödvingetrast Kvillehed, Säve, Hisingen 2002-11-04
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-21
Sävsångare Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-15
Kärrsångare Kornhalls färjeläge, Säve, Hisingen 2002-05-21
Rörsångare Oxhagen, Rödbo, Hisingen 2002-05-15
Ärtsångare Gunnesby, Säve, Hisingen 2002-05-15
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-15
Trädgårdssångare Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-05-26
Svarthätta Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Lövsångare Hökälla, Hisingen 2002-05-15
Kungsfågel Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Grå flugsnappare Kviberg, Göteborg 2002-08-18
Svartvit flugsnappare Smultronvägen, Göteborg 2002-05-18
Skäggmes Välen, Göteborg 2002-10-14
Stjärtmes Hög, Rödbo, Hisingen 2002-03-15
Entita Hög, Rödbo, Hisingen 2002-03-15
Svartmes Kviberg, Göteborg 2002-08-18
Blåmes Kortedala, Göteborg 2002-01-07
Talgoxe Kortedala, Göteborg 2002-01-07
Nötväcka Slottsskogen, Göteborg 2002-03-06
Varfågel Assmundtorp, Säve 2002-02-07
Nötskrika Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Skata Kortedala, Göteborg 2002-01-07
Kaja Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Kråka Kortedala, Göteborg 2002-01-07
Korp Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Stare Slottsskogen, Göteborg 2002-03-06
Gråsparv Kortedala, Göteborg 2002-01-07
Pilfink Askesby, Säve, Hisingen 2002-03-13
Bofink Kallhed, Björlanda 2002-01-07
Bergfink Kallhed, Hisingen 2002-01-07
Grönfink Kallhed, Björlanda 2002-01-06
Steglits Torslandaviken 2002-11-04
Grönsiska Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-01-30
Hämpling Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-03-31
Vinterhämpling Sandvik, Torslanda 2002-11-04
Gråsiska Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-01-30
Mindre korsnäbb Kviberg, Göteborg 2002-08-18
Rosenfink Eriksdal, Rödbo, Hisingen 2002-05-30
Domherre Kippholmen, Björlanda 2002-01-07
Stenknäck Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Gulsparv Kallhed, Hisingen 2002-01-07
Sävsparv Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-13