Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 178

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-06-24
Svartnäbbad islom Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Smådopping Torslandaviken 2002-07-25
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-04-23
Svarthakedopping Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Grålira Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Storskarv Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-27
Toppskarv Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-04-23
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-27
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-13
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-13
Spetsbergsgås Stora Hästholmen, Björlanda 2002-02-12
Grågås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-08
Kanadagås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-08
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-07-30
Prutgås Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Gravand Hyppeln, Gbg:s norra skärgård 2002-03-16
Bläsand Torslandaviken 2002-09-04
Kricka Torslandaviken 2002-05-01
Gräsand Fattighusån, Göteborg 2002-01-08
Stjärtand Torslandaviken 2002-09-04
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-05-01
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-13
Vigg Fattighusån, Göteborg 2002-01-08
Ejder Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-27
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Knipa Torslandaviken 2002-01-13
Salskrake Torslandaviken 2002-01-13
Småskrake Lilla Varholmen, Torslanda 2002-01-27
Storskrake Fattighusån, Göteborg 2002-01-08
Bivråk Landvetter 2002-09-02
Röd glada Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Brun kärrhök Hökälla, Hisingen 2002-05-01
Blå kärrhök Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-04
Duvhök Stora Hästholmen, Björlanda 2002-02-12
Sparvhök Bagaregården, Göteborg 2002-01-11
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-27
Fjällvråk Torslandaviken 2002-02-12
Fiskgjuse Bagaregården, Göteborg 2002-07-28
Tornfalk Arendalstippen, Hisingen 2002-01-13
Stenfalk Smithska udden, Göteborg 2002-09-25
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-16
Fasan Hökälla, Hisingen 2002-05-01
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-06-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-06-19
Sothöna Torslandaviken 2002-01-27
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Större strandpipare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-03-16
Tofsvipa Torslandaviken 2002-02-12
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Kärrsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-09-09
Brushane Torslandaviken 2002-09-04
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-07-25
Myrspov Stora Amundön, Askim 2002-09-09
Storspov Torslandaviken 2002-05-01
Svartsnäppa Stora Amundön, Askim 2002-05-06
Rödbena Torslandaviken 2002-05-01
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-01
Skogssnäppa Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-07-25
Grönbena Torslandaviken 2002-07-25
Drillsnäppa Torslandaviken 2002-05-01
Labb Kråkudden, Hönö 2002-06-24
Fjällabb Kråkudden, Hönö 2002-06-24
Dvärgmås Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Skrattmås Bagaregården, Göteborg 2002-01-03
Fiskmås Bagaregården, Göteborg 2002-01-14
Silltrut Säveåns mynning, Göta älv 2002-04-26
Gråtrut Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-17
Havstrut Torslandaviken 2002-01-13
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Kentsk tärna Kråkudden, Hönö 2002-06-24
Fisktärna Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-05-03
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-06-24
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-12
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Lunnefågel Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Tamduva Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Skogsduva Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-07-25
Ringduva Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Turkduva Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Gök Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Kattuggla Sisjöns scoutstuga, Askim 2002-06-13
Nattskärra Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-06-13
Tornseglare Bagaregården, Göteborg 2002-05-22
Kungsfiskare Säveåns mynning, Göta älv 2002-12-27
Gröngöling Bagaregården, Göteborg 2002-01-20
Spillkråka Änggårdsbergen, Göteborg 2002-08-25
Större hackspett Skatås, Göteborg 2002-02-10
Mindre hackspett Skatås, Göteborg 2002-05-03
Trädlärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-06-13
Sånglärka Torslandaviken 2002-02-12
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-13
Backsvala Torslandaviken 2002-05-01
Ladusvala Hökälla, Hisingen 2002-05-01
Hussvala Hökälla, Hisingen 2002-05-01
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-13
Trädpiplärka Skatås, Göteborg 2002-04-26
Ängspiplärka Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-03-16
Rödstrupig piplärka Stora Amundön, Askim 2002-09-25
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-08
Gulärla Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-26
Forsärla Stampen, Göteborg 2002-04-08
Sädesärla Bagaregården, Göteborg 2002-04-20
Sidensvans Bagaregården, Göteborg 2002-12-29
Strömstare Jonsereds fabriker, Säveån 2002-12-29
Gärdsmyg Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Järnsparv Östra kyrkogården, Göteborg 2002-04-22
Rödhake Strömmensbergs sjukhem, Göteborg 2002-01-02
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Rödstjärt Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-09-04
Buskskvätta Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Stenskvätta Torslandaviken 2002-05-01
Koltrast Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Björktrast Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Taltrast Skatås, Göteborg 2002-04-12
Rödvingetrast Skanstorget, Göteborg 2002-10-12
Dubbeltrast Hålsjön, Mölndal 2002-04-23
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-13
Kärrsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-12
Ärtsångare Bagaregården, Göteborg 2002-05-06
Törnsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Trädgårdssångare Härlanda tjärn, Göteborg 2002-05-23
Svarthätta Bagaregården, Göteborg 2002-05-01
Grönsångare Skatås, Göteborg 2002-05-03
Gransångare Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-04-29
Lövsångare Skatås, Göteborg 2002-04-26
Kungsfågel Skatås, Göteborg 2002-02-10
Svartvit flugsnappare Skatås, Göteborg 2002-05-03
Skäggmes Otterbäck, Askim 2002-12-30
Stjärtmes Hålsjön, Mölndal 2002-04-23
Entita Jonsereds kyrka 2002-12-29
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-12
Tofsmes Stora Delsjön, Göteborg 2002-05-16
Svartmes Skatås, Göteborg 2002-03-17
Blåmes Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Talgoxe Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Nötväcka Stigbergstorget, Göteborg 2002-02-05
Trädkrypare Ullevi, Göteborg 2002-01-30
Törnskata Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-08-25
Varfågel Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-12
Nötskrika Skatås, Göteborg 2002-04-12
Skata Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Nötkråka Härsjödamm, Härryda 2002-09-02
Kaja Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Råka Kråkudden, Hönö 2002-10-26
Kråka Olskroken, Göteborg 2002-01-06
Korp Torslandaviken 2002-01-13
Stare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-03-16
Gråsparv Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Pilfink Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Bofink Bagaregården, Göteborg 2002-01-27
Bergfink Bagaregården, Göteborg 2002-01-27
Grönfink Bagaregården, Göteborg 2002-01-02
Steglits Torslandaviken 2002-12-11
Grönsiska Stora Delsjön, Göteborg 2002-03-20
Hämpling Stora Amundön, Askim 2002-07-30
Vinterhämpling Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Gråsiska Bagaregården, Göteborg 2002-01-21
Bändelkorsnäbb Surtesjön, Angered 2002-09-06
Mindre korsnäbb Stora Delsjön, Göteborg 2002-07-10
Domherre Vidkärr, Göteborg 2002-01-27
Stenknäck Spadegatan, Angered 2002-08-30
Snösparv Kråkudden, Hönö 2002-10-27
Gulsparv Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-12
Sävsparv Hålsjön, Mölndal 2002-04-23