Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 94

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Storskarv Göteborgs hamn 2002-01-05
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-19
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-13
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-13
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Grågås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-19
Gravand Torslandaviken 2002-01-19
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Kricka Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Gräsand Åby, Mölndal 2002-01-05
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Torslandaviken 2002-01-19
Vigg Torslandaviken 2002-01-19
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Ejder Arendalstippen, Hisingen 2002-01-19
Alfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-17
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Knipa Torslandaviken 2002-01-13
Salskrake Torslandaviken 2002-01-13
Småskrake Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Storskrake Stora Amundön, Göteborg 2002-01-19
Duvhök Kungsten, Göteborg 2002-03-24
Sparvhök Arendalstippen, Hisingen 2002-03-02
Ormvråk Åby, Mölndal 2002-01-05
Fjällvråk Säve flygplats, Hisingen 2002-02-23
Tornfalk Ryaverket, Hisingen 2002-01-19
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Sothöna Torslandaviken 2002-01-13
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Tofsvipa Arendalstippen, Hisingen 2002-03-02
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-23
Morkulla Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Skrattmås Kommendörsgatan, Göteborg 2002-01-06
Fiskmås Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Gråtrut Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Torslandaviken 2002-01-13
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Tamduva Västra Hamngatan, Göteborg 2002-01-03
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-09
Ringduva Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Turkduva Mariaplan, Göteborg 2002-02-15
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-01-20
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-03-16
Gröngöling Majorna, Göteborg 2002-02-09
Spillkråka Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Större hackspett Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-06
Mindre hackspett Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Ängspiplärka Hökälla, Hisingen 2002-03-24
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Sidensvans Buråsskolan, Krokslätt, Göteborg 2002-02-17
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-20
Gärdsmyg Mariagatan, Göteborg 2002-01-12
Rödhake Mariagatan, Göteborg 2002-01-12
Koltrast Mariagatan, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Mariagatan, Göteborg 2002-01-01
Kungsfågel Stora Amundön, Göteborg 2002-01-19
Stjärtmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Entita Kållered, Mölndal 2002-01-19
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Svartmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Blåmes Mariagatan, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Mariagatan, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Mariagatan, Göteborg 2002-01-04
Trädkrypare Kållered, Mölndal 2002-01-19
Varfågel Säve flygplats, Hisingen 2002-02-23
Skata Mariagatan, Göteborg 2002-01-01
Kaja Mariagatan, Göteborg 2002-01-01
Kråka Såggatan, Göteborg 2002-01-04
Korp Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Stare Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-16
Gråsparv Mariagatan, Göteborg 2002-01-01
Pilfink Rya skog, Göteborg 2002-01-19
Bofink Rya skog, Göteborg 2002-01-19
Bergfink Klintens väg, Göteborg 2002-01-01
Grönfink Klintens väg, Göteborg 2002-01-01
Steglits Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20
Grönsiska Kållered, Mölndal 2002-01-19
Gråsiska Svalebogatan, Göteborg 2002-02-15
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Domherre Klintens väg, Göteborg 2002-01-01
Stenknäck Klintens väg, Göteborg 2002-01-05
Gulsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-01-20