Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 133

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Storlom Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-10
Smådopping Slätta damm, Hisingen 2002-04-07
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-03-15
Gråhakedopping Askimsviken, Göteborg 2002-03-17
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-04-27
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-16
Storskarv Hönö 2002-01-13
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-15
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-20
Knölsvan Hönö 2002-01-13
Sångsvan Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-13
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-03
Grågås Torslandaviken 2002-02-03
Kanadagås Björlanda, Hisingen 2002-02-03
Gravand Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Bläsand Kråkudden, Hönö 2002-02-16
Snatterand Torslandaviken 2002-04-27
Kricka Välen, Göteborg 2002-02-15
Gräsand Torslandaviken 2002-01-12
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-13
Vigg Torslandaviken 2002-01-12
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-11
Ejder Hönö 2002-01-13
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-16
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Knipa Torslandaviken 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Storskrake Göteborgs hamn 2002-01-09
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-03
Duvhök Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-13
Sparvhök Hönö 2002-01-13
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-05
Fjällvråk Gamla flygfältet, Torslanda 2002-01-12
Fiskgjuse Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-12
Pilgrimsfalk Torslandaviken 2002-03-04
Fasan Torslandaviken 2002-04-01
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-02-15
Sothöna Stensjön, Mölndal 2002-01-13
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-15
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-16
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-12
Skärsnäppa Hönö 2002-01-13
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-16
Morkulla Torslandaviken 2002-04-01
Myrspov Torslandaviken 2002-04-19
Storspov Torslandaviken 2002-04-19
Rödbena Torslandaviken 2002-04-06
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-27
Skogssnäppa Torslandaviken 2002-04-19
Dvärgmås Torslandaviken 2002-04-27
Skrattmås Hönö 2002-01-13
Fiskmås Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-06
Silltrut Torslandaviken 2002-04-27
Gråtrut Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Hönö 2002-01-13
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Fisktärna Torslandaviken 2002-04-27
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-03
Tamduva Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-04
Ringduva Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-06
Turkduva Bergsprängaregatan, Göteborg 2002-04-03
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-02-12
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-17
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-12
Jorduggla Torslandaviken 2002-04-06
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-02-11
Gröngöling Hästevik, Torslanda 2002-01-13
Spillkråka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-12
Större hackspett Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Mindre hackspett Flintstensgatan, Torslanda 2002-02-25
Sånglärka Björlanda, Hisingen 2002-02-03
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Backsvala Torslandaviken 2002-04-27
Trädpiplärka Torslandaviken 2002-04-19
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-03-16
Skärpiplärka Hönö 2002-01-13
Forsärla Ryaverket, Hisingen 2002-01-12
Sädesärla Flintstensgatan, Torslanda 2002-04-01
Sidensvans Saltholmsgatan, Göteborg 2002-02-10
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-13
Gärdsmyg Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-12
Järnsparv Röds Bygata, Torslanda 2002-04-22
Rödhake Chalmers, Göteborg 2002-01-19
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-19
Ringtrast Torslandaviken 2002-04-19
Koltrast Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Björktrast Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-05
Taltrast Hålsjön, Mölndal 2002-03-15
Gransångare Röds Bygata, Torslanda 2002-04-22
Kungsfågel Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-13
Skäggmes Hålsjön, Mölndal 2002-04-06
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-02-13
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-12
Tofsmes Mustadammen, Torslanda 2002-02-02
Svartmes Slottsskogen, Göteborg 2002-02-11
Blåmes Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Talgoxe Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Nötväcka Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Trädkrypare Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Varfågel Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-12
Nötskrika Mustadammen, Torslanda 2002-02-02
Skata Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Kaja Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Råka Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-03-16
Kråka Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Korp Rya skog, Hisingen 2002-01-12
Stare Flintstensgatan, Torslanda 2002-02-02
Gråsparv Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Pilfink Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Bofink Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Bergfink Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Grönfink Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Steglits Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-09
Grönsiska Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-05
Hämpling Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-02-12
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-01-12
Gråsiska Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Snösiska Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-16
Mindre korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-01-13
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-15
Domherre Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-04
Gulsparv Flintstensgatan, Torslanda 2002-01-20
Sävsparv Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-12