Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 153

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Smådopping Torslandaviken 2002-06-21
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Svarthalsad dopping Torslandaviken 2002-08-12
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-06-26
Storskarv Torslandaviken 2002-05-26
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-20
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-20
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-20
Grågås Arendalstippen, Hisingen 2002-02-03
Kanadagås Torslandaviken 2002-05-26
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-06-30
Gravand Torslandaviken 2002-03-17
Bläsand Torslandaviken 2002-05-26
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-26
Gräsand Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Stjärtand Torslandaviken 2002-08-12
Brunand Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Vigg Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Knipa Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-20
Småskrake Torslandaviken 2002-05-26
Storskrake Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Blå kärrhök Välen, Göteborg 2002-09-22
Duvhök Dysiksgatan, Hisingen 2002-02-10
Sparvhök Musikvägen, Frölunda 2002-02-02
Ormvråk Knapegården, Askim 2002-01-20
Fjällvråk Volvo Torslanda, Hisingen 2002-12-24
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-05-26
Tornfalk Knapegården, Askim 2002-01-20
Stenfalk Smithska udden, Göteborg 2002-10-01
Lärkfalk Hökälla, Hisingen 2002-06-29
Pilgrimsfalk Västra Frölunda 2002-09-26
Fasan Hovås Lyckhem, Askim 2002-02-24
Vattenrall Torslandaviken 2002-09-22
Kornknarr Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-07-17
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-03-17
Sothöna Torslandaviken 2002-05-26
Strandskata Torslandaviken 2002-05-26
Mindre strandpipare Lerjedalens golfbana, Angered 2002-04-22
Större strandpipare Torslandaviken 2002-04-21
Ljungpipare Partille 2002-07-29
Tofsvipa Knapegården, Askim 2002-02-27
Brushane Torslandaviken 2002-08-12
Enkelbeckasin Knapegården, Askim 2002-06-05
Morkulla Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Svartsnäppa Torslandaviken 2002-08-12
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-06
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-26
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Grönbena Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-10
Drillsnäppa Björndammen, Partille 2002-04-30
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-03
Skrattmås Göteborgs hamn 2002-01-12
Fiskmås Gnistgatan, Göteborg 2002-05-26
Silltrut Välen, Göteborg 2002-03-31
Gråtrut Göteborgs hamn 2002-01-12
Havstrut Göteborgs hamn 2002-01-12
Fisktärna Torslandaviken 2002-05-26
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-03-10
Tamduva Backaplan, Hisingen 2002-01-19
Skogsduva Partille 2002-04-04
Ringduva Ringön, Göteborgs hamn 2002-01-12
Turkduva Partille 2002-03-21
Gök Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-12
Berguv Torslandaviken 2002-06-02
Kattuggla Hålsjön, Mölndal 2002-06-02
Tornseglare Gnistgatan, Göteborg 2002-05-26
Gröngöling Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Spillkråka Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Större hackspett Bokedalen, Partille 2002-03-18
Mindre hackspett Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Trädlärka Sisjön, Askim  2002-05-26
Sånglärka Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Backsvala Torslandaviken 2002-05-26
Ladusvala Gnistgatan, Göteborg 2002-05-03
Hussvala Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-05
Mongolpiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-11-13
Trädpiplärka Lärjeåns dalgång, Angered 2002-05-10
Ängspiplärka Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-10
Rödstrupig piplärka Lerjedalens golfbana, Angered 2002-09-12
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Gulärla Torslandaviken 2002-05-07
Forsärla Jonsered, Säveån 2002-04-21
Sädesärla Lerjedalens golfbana, Angered 2002-03-17
Sidensvans Furulund, Partille 2002-10-30
Strömstare Jonsered, Säveån 2002-01-13
Gärdsmyg Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Järnsparv Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Rödhake Gnistgatan, Göteborg 2002-04-10
Näktergal Sisjöns industriområde, Askim 2002-05-11
Svart rödstjärt Postgatan, Göteborg 2002-06-30
Buskskvätta Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-20
Stenskvätta Torslandaviken 2002-05-26
Ringtrast Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Koltrast Gnistgatan, Göteborg 2002-01-13
Björktrast Gnistgatan, Göteborg 2002-04-15
Taltrast Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Rödvingetrast Lerjedalens golfbana, Angered 2002-04-26
Dubbeltrast Maderna, Partille 2002-08-14
Sävsångare Hökälla, Hisingen 2002-06-02
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-12
Kärrsångare Sisjöns industriområde, Askim 2002-05-11
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-07
Härmsångare Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-12
Ärtsångare Gnistgatan, Göteborg 2002-05-09
Törnsångare Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-15
Trädgårdssångare Rya skog, Hisingen 2002-05-23
Svarthätta Gnistgatan, Göteborg 2002-05-02
Grönsångare Sisjön, Askim  2002-05-26
Gransångare Hålsjön, Mölndal 2002-04-07
Lövsångare Gnistgatan, Göteborg 2002-04-25
Kungsfågel Kåsjön, Partille 2002-02-12
Grå flugsnappare Stora Amundön, Askim 2002-06-30
Svartvit flugsnappare Gnistgatan, Göteborg 2002-05-11
Skäggmes Välen, Göteborg 2002-11-21
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Entita Arendalstippen, Hisingen 2002-01-27
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-12-15
Tofsmes Kåsjön, Partille 2002-02-12
Svartmes Kåsjön, Partille 2002-08-14
Blåmes Gnistgatan, Göteborg 2002-01-13
Talgoxe Gnistgatan, Göteborg 2002-01-13
Nötväcka Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Trädkrypare Gnistgatan, Göteborg 2002-02-02
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Nötskrika Björlanda, Hisingen 2002-03-17
Skata Gnistgatan, Göteborg 2002-01-12
Nötkråka Kråkudden, Hönö 2002-10-03
Kaja Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Råka Knapegården, Askim 2002-04-28
Kråka Gnistgatan, Göteborg 2002-01-13
Korp Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Stare Stora Amundön, Askim 2002-02-03
Gråsparv Majorna, Göteborg 2002-02-02
Pilfink Torslanda golfbana, Hisingen 2002-01-20
Bofink Välen, Göteborg 2002-01-19
Bergfink Välen, Göteborg 2002-01-19
Grönfink Torslandaviken 2002-01-20
Steglits Lerjedalens golfbana, Angered 2002-05-15
Grönsiska Stora Amundön, Askim 2002-02-24
Hämpling Kråkudden, Hönö 2002-04-20
Vinterhämpling Stora Amundön, Askim 2002-11-10
Gråsiska Välen, Göteborg 2002-01-19
Mindre korsnäbb Gnistgatan, Göteborg 2002-03-25
Domherre Gnistgatan, Göteborg 2002-01-19
Stenknäck Gnistgatan, Göteborg 2002-04-28
Gulsparv Välen, Göteborg 2002-01-19
Sävsparv Torslandaviken 2002-03-17