Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 16

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storskarv Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Gräsand Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Knipa Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Småskrake Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Fiskmås Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Havstrut Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Gärdsmyg Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Rödhake Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Skata Långströmsgatan, Hisingen 2002-01-04
Kaja Långströmsgatan, Hisingen 2002-01-04
Stare Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Domherre Kråkudden, Hönö 2002-01-12
Gulsparv Kråkudden, Hönö 2002-01-12