Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 119

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storlom Hålsjön, Mölndal 2002-03-31
Skäggdopping Hålsjön, Mölndal 2002-03-31
Storskarv Stensjön, Mölndal 2002-01-21
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-31
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-27
Knölsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-14
Sångsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-14
Grågås Torslandaviken 2002-05-12
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-14
Gravand Torslandaviken 2002-02-02
Kricka Torslandaviken 2002-04-13
Gräsand Stensjön, Mölndal 2002-01-14
Skedand Torslandaviken 2002-05-12
Brunand Torslandaviken 2002-01-19
Vigg Mölndalsån, Mölndal 2002-01-05
Bergand Torslandaviken 2002-02-16
Ejder Torslandaviken 2002-01-27
Knipa Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Salskrake Torslandaviken 2002-01-19
Småskrake Torslandaviken 2002-01-27
Storskrake Torslandaviken 2002-01-27
Havsörn Torslandaviken 2002-02-16
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-14
Sparvhök Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Ormvråk Söderleden, Mölndal 2002-01-01
Fiskgjuse Torslandaviken 2002-05-12
Tornfalk Järnbrott, Göteborg 2002-01-27
Orre Rambo mosse, Mölndal 2002-04-25
Fasan Söderleden, Mölndal 2002-01-06
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-31
Rörhöna Torslandaviken 2002-01-27
Sothöna Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Strandskata Torslandaviken 2002-04-13
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-21
Större strandpipare Torslandaviken 2002-04-13
Tofsvipa Torslandaviken 2002-02-16
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-04-13
Morkulla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-18
Storspov Fässberg, Mölndal 2002-04-19
Rödbena Fässberg, Mölndal 2002-05-01
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Skogssnäppa Fässbergsbäcken, Mölndal 2002-04-19
Roskarl Torslandaviken 2002-05-12
Skrattmås Stensjön, Mölndal 2002-01-14
Fiskmås Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Silltrut Fässberg, Mölndal 2002-04-12
Gråtrut Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Havstrut Torslandaviken 2002-01-27
Tamduva Solängen, Mölndal 2002-01-20
Ringduva Toltorpsdalen, Mölndal 2002-01-20
Turkduva Växthusgatan, Mölndal 2002-03-07
Berguv Torslandaviken 2002-05-12
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-18
Kattuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-18
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-02-02
Gröngöling Lackarebäck, Mölndal 2002-03-27
Spillkråka Eklanda, Mölndal 2002-01-20
Större hackspett Eklanda, Mölndal 2002-01-05
Mindre hackspett Eklanda, Mölndal 2002-03-15
Trädlärka Rambo mosse, Mölndal 2002-04-11
Sånglärka Fässberg, Mölndal 2002-03-05
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-27
Backsvala Torslandaviken 2002-05-12
Ladusvala Torslandaviken 2002-05-12
Hussvala Nya Ullevi, Göteborg 2002-05-08
Ängspiplärka Eklanda, Mölndal 2002-02-12
Gulärla Torslandaviken 2002-05-12
Sädesärla Eklanda, Mölndal 2002-03-30
Sidensvans Eklanda, Mölndal 2002-01-27
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-02-10
Gärdsmyg Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Järnsparv Hålsjön, Mölndal 2002-03-31
Rödhake Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Näktergal Eklanda, Mölndal 2002-05-11
Rödstjärt Eklanda, Mölndal 2002-05-03
Buskskvätta Eklanda, Mölndal 2002-05-07
Stenskvätta Torslandaviken 2002-04-21
Koltrast Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Björktrast Fässberg, Mölndal 2002-01-06
Taltrast Eklanda, Mölndal 2002-03-27
Rödvingetrast Rambo mosse, Mölndal 2002-04-11
Kärrsångare Eklanda, Mölndal 2002-05-11
Rörsångare Stensjön, Mölndal 2002-05-09
Ärtsångare Växthusgatan, Mölndal 2002-05-06
Törnsångare Eklanda, Mölndal 2002-05-10
Svarthätta Eklanda, Mölndal 2002-05-02
Grönsångare Eklanda, Mölndal 2002-05-04
Gransångare Eklanda, Mölndal 2002-04-06
Lövsångare Rambo mosse, Mölndal 2002-04-25
Kungsfågel Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Svartvit flugsnappare Eklanda, Mölndal 2002-04-25
Stjärtmes Eklanda, Mölndal 2002-03-18
Entita Botaniska trädgården, Göteborg 2002-02-09
Svartmes Eklanda, Mölndal 2002-03-24
Blåmes Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Talgoxe Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Nötväcka Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Trädkrypare Stensjön, Mölndal 2002-01-14
Törnskata Eklanda, Mölndal 2002-05-11
Nötskrika Hålsjön, Mölndal 2002-01-27
Skata Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Kaja Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Kråka Stensjön, Mölndal 2002-01-01
Korp Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Stare Åby, Mölndal 2002-03-08
Gråsparv Växthusgatan, Mölndal 2002-02-08
Pilfink Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Bofink Eklanda, Mölndal 2002-01-05
Bergfink Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Grönfink Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Steglits Slottsskogen, Göteborg 2002-01-06
Grönsiska Eklanda, Mölndal 2002-01-05
Hämpling Torslandaviken 2002-04-13
Vinterhämpling Torslandaviken 2002-04-21
Gråsiska Eklanda, Mölndal 2002-01-05
Domherre Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Stenknäck Fässbergs kyrka, Mölndal 2002-01-28
Gulsparv Eklanda, Mölndal 2002-01-01
Sävsparv Hålsjön, Mölndal 2002-03-31