Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 52

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storlom Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Skäggdopping Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Storskarv Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-12
Knölsvan Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Sångsvan Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Kanadagås Torslandaviken 2002-01-12
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Gräsand Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Vigg Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Ejder Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Sjöorre Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Knipa Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Salskrake Torslandaviken 2002-01-12
Småskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Storskrake Göteborgs fiskhamn 2002-01-12
Ormvråk Torslandaviken 2002-01-12
Tornfalk Söderleden, Mölndal 2002-02-10
Fasan Torslandaviken 2002-01-12
Skrattmås Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Fiskmås Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Gråtrut Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Havstrut Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Tamduva Göteborgs fiskhamn 2002-01-19
Ringduva Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-10
Gröngöling Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-10
Större hackspett Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-10
Ängspiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Gärdsmyg Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Koltrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Björktrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Stjärtmes Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Tofsmes Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Blåmes Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Talgoxe Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Nötväcka Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Skata Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Kaja Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Kråka Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Korp Lundbyvassen, Hisingen 2002-02-10
Gråsparv Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Pilfink Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Bergfink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Grönfink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Steglits Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-10
Domherre Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-12
Gulsparv Stora Amundön, Askim 2002-02-10