Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 67

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storskarv Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-20
Gråhäger Lammholmen, Öckerö 2002-06-17
Knölsvan Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-19
Sångsvan Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-11
Grågås Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-03-13
Kanadagås Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-01
Gravand Lammholmen, Öckerö 2002-03-14
Gräsand Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-27
Vigg Lammholmen, Öckerö 2002-03-04
Ejder Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-11
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Knipa Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-03
Småskrake Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-03
Storskrake Grandalen, Härryda 2002-03-24
Duvhök Torslandaviken 2002-08-12
Sparvhök Lilla Varholmen, Torslanda 2002-06-01
Ormvråk Gamlag flygfältet, Torslanda 2002-03-23
Tornfalk Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Fasan Hummerviken, Öckerö 2002-05-12
Sothöna Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-03
Strandskata Hjälvik, Öckerö 2002-03-02
Större strandpipare Hjälvik, Öckerö 2002-05-20
Tofsvipa Björlanda, Hisingen 2002-04-30
Morkulla Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-01
Skrattmås Lammholmen, Öckerö 2002-03-04
Fiskmås Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-03
Silltrut Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-06
Gråtrut Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-18
Havstrut Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-27
Fisktärna Kalvsund, Gbg:s norra skärgård 2002-05-03
Silvertärna Ersdalen, Hönö 2002-06-04
Sillgrissla Öckerö hamn  2002-10-30
Tamduva Göteborgs centrum 2002-03-08
Skogsduva Ersdalen, Hönö 2002-06-04
Ringduva Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-20
Turkduva Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-24
Gök Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-18
Tornseglare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-23
Gröngöling Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-14
Större hackspett Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-15
Mindre hackspett Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-26
Ladusvala Eriksberg, Lundby, Hisingen 2002-06-01
Hussvala Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-20
Sädesärla Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-04
Gärdsmyg Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-12-17
Rödhake Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-23
Näktergal Hönö 2002-06-01
Stenskvätta Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-20
Koltrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-29
Björktrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-29
Taltrast Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-04-22
Svarthätta Hjälvik, Öckerö 2002-05-20
Lövsångare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-05-18
Blåmes Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-02
Talgoxe Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-01
Skata Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-01
Kaja Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-20
Kråka Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-20
Korp Kråkudden, Hönö 2002-01-26
Stare Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-03-07
Gråsparv Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-02
Pilfink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-02
Bofink Torp, Göteborg 2002-03-08
Bergfink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-02
Grönfink Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-27
Domherre Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-02-26
Gulsparv Öckerö, Gbg:s norra skärgård 2002-01-15