Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 74

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storlom Sisjön, Askim 2002-04-11
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-01
Storskarv Smithska udden, Göteborg 2002-02-14
Gråhäger Välen, Göteborg 2002-02-14
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-23
Sångsvan Torslandaviken 2002-01-23
Kanadagås Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-21
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-04-05
Kricka Välen, Göteborg 2002-03-15
Gräsand Mölndalsån, Mölndal 2002-01-21
Vigg Torslandaviken 2002-01-23
Ejder Smithska udden, Göteborg 2002-02-14
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Knipa Mölndalsån, Mölndal 2002-01-21
Småskrake Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Ormvråk Söderleden, Mölndal 2002-02-14
Tornfalk Eklanda, Mölndal 2002-03-01
Fasan Fässberg, Mölndal 2002-04-15
Rörhöna Välen, Göteborg 2002-05-06
Strandskata Smithska udden, Göteborg 2002-03-09
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Tofsvipa Välen, Göteborg 2002-03-08
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-04-05
Drillsnäppa Sisjön, Askim 2002-05-15
Skrattmås Fiskebäck, Göteborg 2002-02-14
Fiskmås Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Gråtrut Åbyberg, Mölndal 2002-01-21
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-04
Havstrut Smithska udden, Göteborg 2002-02-14
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Tamduva Mölndals centrum 2002-01-21
Ringduva Villagatan Mölndal 2002-03-13
Turkduva Åbybergsgatan Mölndal 2002-03-13
Gök Sisjön, Askim 2002-05-19
Tornseglare Baazgatan, Mölndal 2002-05-22
Gröngöling Smithska udden, Göteborg 2002-04-01
Större hackspett Smithska udden, Göteborg 2002-04-01
Trädlärka Oxsjön, Askim 2002-04-04
Sånglärka Stora Amundön, Askim 2002-04-05
Hussvala Välen, Göteborg 2002-05-06
Skärpiplärka Kråkudden, Hönö 2002-05-05
Forsärla Grevedämmet, Mölndal 2002-05-12
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-04-05
Gärdsmyg Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Rödhake Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-22
Stenskvätta Torslandaviken 2002-05-06
Koltrast Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Björktrast Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-22
Sävsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-22
Grönsångare Sisjön, Askim 2002-06-23
Gransångare Sisjön, Askim 2002-04-11
Lövsångare Torslandaviken 2002-05-06
Kungsfågel Oxsjön, Askim 2002-04-04
Grå flugsnappare Hörsickan, Mölndal 2002-05-12
Svartvit flugsnappare Sisjön, Askim 2002-05-25
Blåmes Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Talgoxe Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Nötväcka Rya skog, Hisingen 2002-01-23
Trädkrypare Sisjön, Askim 2002-05-19
Törnskata Sisjön, Askim 2002-05-25
Skata Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Kaja Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Kråka Frölunda, Göteborg 2002-04-11
Korp Välen, Göteborg 2002-03-15
Stare Välen, Göteborg 2002-03-08
Gråsparv Baazgatan, Mölndal 2002-01-21
Bofink Smithska udden, Göteborg 2002-02-14
Grönfink Smithska udden, Göteborg 2002-02-14
Grönsiska Stora Amundön, Askim 2002-04-05
Domherre Broddgatan, Mölndal 2002-01-26
Gulsparv Hörsickan, Mölndal 2002-05-12