Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 127

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Storlom Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Smådopping Säveåns mynning, Göta älv 2002-02-25
Skäggdopping Tulebosjön, Kållered 2002-03-12
Gråhakedopping Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-05
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-03-05
Storskarv Torslandaviken 2002-01-21
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-13
Gråhäger Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-21
Sångsvan Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-05
Grågås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-05
Kanadagås Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-25
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Kricka Hökälla, Hisingen 2002-02-05
Gräsand Torslandaviken 2002-01-21
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-14
Brunand Torslandaviken 2002-01-21
Vigg Torslandaviken 2002-01-21
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Sjöorre Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Knipa Torslandaviken 2002-01-21
Salskrake Torslandaviken 2002-01-21
Småskrake Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Storskrake Torslandaviken 2002-01-21
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-05-03
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-07
Duvhök Lärjeåns dalgång, Angered 2002-02-12
Sparvhök Hjällbo, Angered 2002-02-06
Ormvråk Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Fjällvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-05
Kungsörn Säve, Hisingen 2002-02-25
Tornfalk Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Fasan Marieholm, Göteborg 2002-03-06
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-13
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-02-19
Sothöna Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-03-05
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-04-15
Större strandpipare Kråkudden, Hönö 2002-03-05
Tofsvipa Öxnäs, Säve, Hisingen 2002-02-05
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Enkelbeckasin Torslandaviken 2002-04-15
Småspov Torslandaviken 2002-05-03
Storspov Torslandaviken 2002-04-15
Rödbena Torslandaviken 2002-05-03
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-03
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-03
Skrattmås Torslandaviken 2002-01-21
Fiskmås Fässberg, Mölndal 2002-01-24
Silltrut Torslandaviken 2002-04-15
Gråtrut Torslandaviken 2002-01-21
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Torslandaviken 2002-01-21
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Fisktärna Torslandaviken 2002-05-03
Sillgrissla Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Tordmule Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-09
Tamduva Torslandaviken 2002-01-21
Skogsduva Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-05
Ringduva Ryaverket, Hisingen 2002-02-04
Turkduva Hönö 2002-03-05
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-02-19
Gröngöling Tynnered, Göteborg 2002-02-04
Spillkråka Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Större hackspett Vättlefjäll, Angered 2002-03-04
Mindre hackspett Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-09
Trädlärka Tulebo, Kållered 2002-03-13
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-04
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-04
Backsvala Torslandaviken 2002-04-15
Ladusvala Torslandaviken 2002-05-03
Ängspiplärka Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-15
Skärpiplärka Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Gulärla Torslandaviken 2002-05-03
Sädesärla Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-09
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-03-12
Gärdsmyg Ersdalen, Hönö 2002-03-05
Rödhake Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-25
Näktergal Torslandaviken 2002-05-03
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-03
Stenskvätta Torslandaviken 2002-05-03
Koltrast Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-25
Björktrast Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Taltrast Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-15
Rödvingetrast Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-04-15
Dubbeltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-09
Ärtsångare Torslandaviken 2002-05-03
Törnsångare Torslandaviken 2002-05-03
Gransångare Hökälla, Hisingen 2002-03-25
Lövsångare Torslandaviken 2002-05-03
Kungsfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Stjärtmes Torslandaviken 2002-01-21
Entita Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-25
Talltita Vättlefjäll, Angered 2002-03-04
Blåmes Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Talgoxe Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-21
Nötväcka Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Trädkrypare Stora Amundön, Askim 2002-02-06
Varfågel Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-05
Nötskrika Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-05
Skata Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-21
Kaja Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-21
Råka Fässberg, Mölndal 2002-01-24
Kråka Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-21
Korp Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-21
Stare Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Gråsparv Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-25
Pilfink Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-25
Bofink Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Bergfink Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Grönfink Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Grönsiska Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-25
Hämpling Fässberg, Mölndal 2002-03-14
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-03-01
Gråsiska Ryaverket, Hisingen 2002-02-04
Mindre korsnäbb Vättlefjäll, Angered 2002-03-04
Domherre Lärjeåns dalgång, Angered 2002-01-25
Stenknäck Hjällbo, Angered 2002-02-07
Gulsparv Säve flygplats, Hisingen 2002-01-21
Sävsparv Hökälla, Hisingen 2002-03-25