Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 153

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Stora Amundön, Askim 2002-02-18
Storlom Sisjön, Askim  2002-04-16
Smådopping Välen, Göteborg 2002-01-20
Skäggdopping Välen, Göteborg 2002-01-31
Gråhakedopping Stora Amundön, Askim 2002-02-18
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-11-06
Storskarv Välen, Göteborg 2002-01-20
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-24
Gråhäger Välen, Göteborg 2002-01-02
Knölsvan Välen, Göteborg 2002-01-20
Sångsvan Välen, Göteborg 2002-01-22
Grågås Smithska udden, Göteborg 2002-02-03
Kanadagås Välen, Göteborg 2002-01-18
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-04-27
Gravand Stora Amundön, Askim 2002-02-18
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-09-07
Kricka Välen, Göteborg 2002-01-21
Gräsand Välen, Göteborg 2002-01-21
Stjärtand Torslandaviken 2002-10-12
Skedand Slottsskogen, Göteborg 2002-04-10
Brunand Torslandaviken 2002-10-12
Vigg Välen, Göteborg 2002-01-21
Bergand Välen, Göteborg 2002-01-16
Ejder Välen, Göteborg 2002-01-22
Alfågel Torslandaviken 2002-10-12
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-11-06
Svärta Kråkudden, Hönö 2002-11-06
Knipa Välen, Göteborg 2002-01-22
Salskrake Torslandaviken 2002-03-05
Småskrake Välen, Göteborg 2002-01-22
Storskrake Välen, Göteborg 2002-01-22
Brun kärrhök Hålsjön, Mölndal 2002-04-13
Duvhök Smithska udden, Göteborg 2002-02-07
Sparvhök Välen, Göteborg 2002-02-02
Ormvråk Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Fiskgjuse Hökälla, Hisingen 2002-05-28
Tornfalk Stora Amundön, Askim 2002-01-19
Stenfalk Välen, Göteborg 2002-10-24
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-05
Fasan Välen, Göteborg 2002-01-03
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-24
Rörhöna Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Sothöna Brottkärr, Askim 2002-02-05
Trana Smithska udden, Göteborg 2002-03-27
Strandskata Smithska udden, Göteborg 2002-03-13
Mindre strandpipare Stora Amundön, Askim 2002-05-06
Större strandpipare Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-05
Tofsvipa Stora Amundön, Askim 2002-03-04
Småsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-05
Mosnäppa Torslandaviken 2002-07-21
Spovsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-05
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-10-12
Kärrsnäppa Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-05
Brushane Amundön, Askim 2002-05-12
Dvärgbeckasin Välen, Göteborg 2002-10-18
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-05-28
Storspov Smithska udden, Göteborg 2002-07-31
Svartsnäppa Välen, Göteborg 2002-06-09
Rödbena Stora Amundön, Askim 2002-03-31
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-04-28
Skogssnäppa Hålsjön, Mölndal 2002-04-13
Grönbena Amundön, Askim 2002-05-12
Drillsnäppa Välen, Göteborg 2002-05-04
Smalnäbbad simsnäppa Torslandaviken 2002-07-30
Skrattmås Smithska udden, Göteborg 2002-03-29
Fiskmås Smithska udden, Göteborg 2002-03-29
Silltrut Smithska udden, Göteborg 2002-03-28
Gråtrut Välen, Göteborg 2002-01-22
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Havstrut Välen, Göteborg 2002-01-22
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-11-06
Fisktärna Smithska udden, Göteborg 2002-04-26
Sillgrissla Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-10-12
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-10-12
Alkekung Kråkudden, Hönö 2002-11-06
Tamduva Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Skogsduva Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-02-10
Ringduva Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Gök Smithska udden, Göteborg 2002-05-30
Kattuggla Slottsskogen, Göteborg 2002-03-03
Tornseglare Hökälla, Hisingen 2002-05-28
Kungsfiskare Välen, Göteborg 2002-10-18
Härfågel Donsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Gröngöling Järnbrott, Göteborg 2002-01-31
Spillkråka Välen, Göteborg 2002-11-04
Större hackspett Topasgatan, Göteborg 2002-03-30
Mindre hackspett Svalebogatan, Göteborg 2002-01-04
Sånglärka Torslandaviken 2002-03-05
Backsvala Torslandaviken 2002-04-28
Ladusvala Stora Amundön, Askim 2002-04-27
Hussvala Torslandaviken 2002-04-28
Trädpiplärka Smithska udden, Göteborg 2002-08-19
Ängspiplärka Torslandaviken 2002-04-28
Skärpiplärka Vrångö, Gbg:s södra skärgård 2002-02-14
Gulärla Smithska udden, Göteborg 2002-08-19
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-03-31
Sidensvans Topasgatan, Göteborg 2002-01-18
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-03-24
Gärdsmyg Välen, Göteborg 2002-01-22
Järnsparv Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Rödhake Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-06-08
Rödstjärt Smithska udden, Göteborg 2002-06-01
Buskskvätta Smithska udden, Göteborg 2002-05-28
Stenskvätta Smithska udden, Göteborg 2002-04-26
Koltrast Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Björktrast Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Taltrast Rambo mosse, Mölndal 2002-04-13
Rödvingetrast Stora Amundön, Askim 2002-03-31
Dubbeltrast Rambo mosse, Mölndal 2002-04-13
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-06-08
Busksångare Välen, Göteborg 2002-06-11
Rörsångare Smithska udden, Göteborg 2002-07-18
Törnsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-06-08
Svarthätta Smithska udden, Göteborg 2002-01-02
Taigasångare Styrsö, Gbg:s södra skärgård 2002-10-05
Gransångare Smithska udden, Göteborg 2002-04-18
Lövsångare Smithska udden, Göteborg 2002-05-03
Kungsfågel Ersdalen, Hönö 2002-10-12
Svartvit flugsnappare Smithska udden, Göteborg 2002-05-03
Entita Topasgatan, Göteborg 2002-01-04
Talltita Topasgatan, Göteborg 2002-03-28
Tofsmes Smithska udden, Göteborg 2002-01-04
Svartmes Rambo mosse, Mölndal 2002-04-13
Blåmes Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Talgoxe Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Nötväcka Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Trädkrypare Smithska udden, Göteborg 2002-01-18
Törnskata Rörö, Gbg:s norra skärgård 2002-08-05
Varfågel Stora Amundön, Askim 2002-02-18
Nötskrika Smithska udden, Göteborg 2002-02-23
Skata Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Kaja Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Råka Torslandaviken 2002-04-28
Kråka Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Korp Välen, Göteborg 2002-01-02
Stare Askims badplats, Göteborg 2002-01-21
Rosenstare Välen, Göteborg 2002-09-21
Gråsparv Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Pilfink Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Bofink Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Bergfink Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Grönfink Topasgatan, Göteborg 2002-01-22
Steglits Välen, Göteborg 2002-02-09
Grönsiska Stora Amundön, Askim 2002-01-19
Vinterhämpling Välen, Göteborg 2002-01-18
Gråsiska Välen, Göteborg 2002-01-20
Mindre korsnäbb Smithska udden, Göteborg 2002-07-30
Domherre Topasgatan, Göteborg 2002-01-04
Gulsparv Välen, Göteborg 2002-01-02
Ortolansparv Smithska udden, Göteborg 2002-08-15
Sävsparv Välen, Göteborg 2002-03-22