Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 57

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Storskarv Göteborgs fiskhamn 2002-01-26
Gråhäger Torslandaviken 2002-01-26
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-26
Sångsvan Lådämnesgatan, Göteborg 2002-01-26
Kanadagås Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-26
Gräsand Torslandaviken 2002-01-26
Brunand Torslandaviken 2002-01-26
Vigg Torslandaviken 2002-01-26
Ejder Torslandaviken 2002-01-26
Knipa Torslandaviken 2002-01-26
Salskrake Torslandaviken 2002-01-26
Småskrake Torslandaviken 2002-01-26
Storskrake Torslandaviken 2002-01-26
Sparvhök Lådämnesgatan, Göteborg 2002-01-26
Ormvråk Hökälla, Hisingen 2002-01-26
Tornfalk Arendalstippen, Hisingen 2002-01-26
Rörhöna Torslandaviken 2002-01-26
Sothöna Svarttjärn, Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-26
Skrattmås Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-26
Fiskmås Torslandaviken 2002-01-26
Gråtrut Marieholmsgatan, Göteborg 2002-01-25
Havstrut Marieholmsgatan, Göteborg 2002-01-25
Tamduva Marieholmsgatan, Göteborg 2002-01-25
Ringduva Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-26
Turkduva Munkebäckstorget, Göteborg 2002-01-26
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-01-26
Gröngöling Fräntorp, Göteborg 2002-01-26
Större hackspett Fräntorp, Göteborg 2002-01-26
Sånglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-26
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-01-26
Skärpiplärka Hjärtholmen, Torslanda 2002-01-26
Sidensvans Lådämnesgatan, Göteborg 2002-01-26
Gärdsmyg Fräntorp, Göteborg 2002-01-26
Rödhake Munkebäcksmotet, Göteborg 2002-01-25
Koltrast Fräntorp, Göteborg 2002-01-25
Björktrast Fräntorp, Göteborg 2002-01-25
Kungsfågel Lådämnesgatan, Göteborg 2002-01-26
Stjärtmes Lådämnesgatan, Göteborg 2002-01-26
Entita Lådämnesgatan, Göteborg 2002-01-26
Blåmes Lådämnesgatan, Göteborg 2002-01-25
Talgoxe Lådämnesgatan, Göteborg 2002-01-25
Nötväcka Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-26
Trädkrypare Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-26
Nötskrika Delsjöområdet, Göteborg 2002-01-26
Skata Lådämnesgatan, Göteborg 2002-01-26
Kaja Marieholmsgatan, Göteborg 2002-01-25
Kråka Marieholmsgatan, Göteborg 2002-01-25
Korp Torslandaviken 2002-01-26
Gråsparv Fräntorp, Göteborg 2002-01-26
Pilfink Fräntorp, Göteborg 2002-01-26
Bofink Fräntorp, Göteborg 2002-01-26
Bergfink Fräntorp, Göteborg 2002-01-26
Grönfink Fräntorp, Göteborg 2002-01-26
Grönsiska Fräntorp, Göteborg 2002-01-26
Gråsiska Fräntorp, Göteborg 2002-01-26
Domherre Lådämnesgatan, Göteborg 2002-01-26
Stenknäck Fräntorp, Göteborg 2002-01-26