Artlistor

Här kan du följa artutvecklingen av Göteborgsjakten, antingen totalt eller person för person. Som standard visas samtliga arter som har observerats av minst en deltagare i Göteborgsjakten tillsammans med förstadatum och information om hur många deltagare som årskryssat varje art.
·
Vill du veta när och på vilka lokaler de olika deltagarna har kryssat en viss art är det bara att klicka på ett artnamn så kommer en sådan lista upp (gäller endast totallistan).
·
Vill du istället för totallistan se en personlig lista väljer du namn i rutan nedan.


Antal arter: 162

Saknade arter

Jämför listor


Art  Lokal  Datum
Smålom Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Storlom Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Smådopping Axlemossen, Änggårdsbergen 2002-04-06
Skäggdopping Torslandaviken 2002-03-31
Gråhakedopping Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Svarthakedopping Torslandaviken 2002-05-05
Stormfågel Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Havssula Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Storskarv Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-02
Toppskarv Vinga 2002-03-16
Rördrom Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Gråhäger Vassgatan, Göteborg 2002-01-07
Knölsvan Torslandaviken 2002-01-13
Sångsvan Stensjön, Mölndal 2002-01-13
Spetsbergsgås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Grågås Prästgårdskilen, Björlanda 2002-02-10
Kanadagås Stensjön, Mölndal 2002-01-13
Vitkindad gås Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Gravand Torslandaviken 2002-03-10
Bläsand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Kricka Hökälla, Hisingen 2002-03-24
Gräsand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-02
Skedand Hökälla, Hisingen 2002-03-16
Brunand Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-02
Vigg Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-02
Bergand Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Ejder Stora Amundön, Askim 2002-01-18
Alfågel Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Sjöorre Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Svärta Vinga 2002-03-16
Knipa Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-02
Salskrake Torslandaviken 2002-01-19
Småskrake Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Storskrake Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-02
Bivråk Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Havsörn Rådasjön, Mölnlycke 2002-02-02
Brun kärrhök Torslandaviken 2002-05-04
Blå kärrhök Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-03
Duvhök Hökälla, Hisingen 2002-02-16
Sparvhök Stora Amundön, Askim 2002-01-18
Ormvråk E6, Kållered 2002-01-09
Fjällvråk Torslandaviken 2002-01-05
Kungsörn Björlanda, Hisingen 2002-02-03
Tornfalk Torslandaviken 2002-01-05
Stenfalk Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Pilgrimsfalk Älvsborgsbron, Göteborg 2002-03-04
Fasan Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Vattenrall Hålsjön, Mölndal 2002-03-12
Sothöna Torslandaviken 2002-01-13
Strandskata Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Mindre strandpipare Torslandaviken 2002-05-04
Större strandpipare Torslandaviken 2002-03-22
Tofsvipa Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-03
Mosnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Skärsnäppa Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Enkelbeckasin Hökälla, Hisingen 2002-02-23
Morkulla Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-03
Storspov Torslandaviken 2002-05-05
Rödbena Torslandaviken 2002-03-31
Dammsnäppa Torslandaviken 2002-05-12
Gluttsnäppa Torslandaviken 2002-05-05
Skogssnäppa Sjölyckan, Delsjöområdet 2002-04-01
Grönbena Torslandaviken 2002-05-05
Labb Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Dvärgmås Torslandaviken 2002-05-04
Skrattmås Göteborgs fiskhamn 2002-01-13
Fiskmås Vassgatan, Göteborg 2002-01-07
Silltrut Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Gråtrut Kommendörsgatan, Göteborg 2002-01-01
Vitvingad trut Slottsskogen, Göteborg 2002-03-02
Havstrut Säveåns mynning, Göta älv 2002-01-02
Tretåig mås Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Fisktärna Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Silvertärna Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Svarttärna Kråkudden, Hönö 2002-05-12
Sillgrissla Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Tordmule Kråkudden, Hönö 2002-02-23
Tobisgrissla Kråkudden, Hönö 2002-03-09
Tamduva Djurgårdsgatan, Göteborg 2002-01-01
Skogsduva Trädet, Säve, Hisingen 2002-03-10
Ringduva Slottsskogen, Göteborg 2002-01-01
Turkduva Östra begravningsplatsen, Göteborg 2002-02-02
Gök Torslandaviken 2002-05-12
Berguv Hisingen, Göteborg 2002-04-04
Sparvuggla Klippans naturreservat, Björketorp 2002-03-13
Kattuggla Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-03
Tornseglare Kommendörsgatan, Majorna 2002-05-19
Kungsfiskare Torslandaviken 2002-03-03
Gröngöling Välen, Göteborg 2002-01-19
Spillkråka Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Större hackspett Stora Amundön, Askim 2002-01-18
Mindre hackspett Stora Amundön, Askim 2002-01-18
Sånglärka Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Berglärka Arendalstippen, Hisingen 2002-02-10
Backsvala Torslandaviken 2002-05-04
Ladusvala Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Hussvala Torslandaviken 2002-05-04
Ängspiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-20
Skärpiplärka Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-20
Gulärla Torslandaviken 2002-05-04
Forsärla Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-23
Sädesärla Stora Amundön, Askim 2002-03-23
Sidensvans Gamlehagsvägen, Kållered 2002-01-19
Strömstare Grevedämmet, Mölndal 2002-01-13
Gärdsmyg Lagmansholmen, Säve, Hisingen 2002-03-03
Järnsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-04-01
Rödhake Hovåsvallen, Askim 2002-03-27
Näktergal Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Rödstjärt Stora Amundön, Askim 2002-05-04
Buskskvätta Torslandaviken 2002-05-04
Stenskvätta Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Koltrast Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Björktrast Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Taltrast Stora Amundön, Askim 2002-03-27
Rödvingetrast Sjölyckan, Delsjöområdet 2002-03-31
Dubbeltrast Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-23
Gräshoppsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Kärrsångare Ragnhildsholmen, Hisingen 2002-05-19
Rörsångare Torslandaviken 2002-05-12
Härmsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-12
Ärtsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-04
Törnsångare Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Trädgårdssångare Stora Amundön, Askim 2002-05-21
Svarthätta Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Grönsångare Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Lövsångare Ersdalen, Hönö 2002-05-04
Kungsfågel Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Grå flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Svartvit flugsnappare Bokedalen, Jonsered 2002-05-19
Stjärtmes Galterö, Gbg:s södra skärgård 2002-01-20
Entita Rya skog, Hisingen 2002-01-13
Talltita Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-03
Tofsmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-03
Svartmes Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-10
Blåmes Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Talgoxe Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Nötväcka Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Trädkrypare Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Varfågel Säve flygplats, Hisingen 2002-02-23
Nötskrika Renströmska sjukhuset, Göteborg 2002-02-03
Skata Kommendörsgatan, Göteborg 2002-01-01
Kaja Västra begravningsplatsen, Göteborg 2002-01-01
Råka Biskopsgården, Göteborg 2002-02-26
Kråka Kommendörsgatan, Göteborg 2002-01-01
Korp Torslandaviken 2002-01-19
Stare Torslandaviken 2002-01-05
Gråsparv Vassgatan, Göteborg 2002-01-08
Pilfink Slottsskogen, Göteborg 2002-02-23
Bofink Oxhagsgatan, Göteborg 2002-01-01
Bergfink Oxhagsgatan, Göteborg 2002-01-01
Grönfink Oxhagsgatan, Göteborg 2002-01-01
Steglits Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-02-03
Grönsiska Gamlehagsvägen, Kållered 2002-01-19
Hämpling Kråkudden, Hönö 2002-05-04
Vinterhämpling Arendalstippen, Hisingen 2002-02-26
Gråsiska Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-31
Mindre korsnäbb Stora Amundön, Askim 2002-01-18
Större korsnäbb Änggårdsbergen, Göteborg 2002-02-17
Domherre Klintens väg, Göteborg 2002-01-01
Stenknäck Klintens väg, Göteborg 2002-01-01
Gulsparv Stora Amundön, Askim 2002-02-10
Sävsparv Brudarebacken, Delsjöområdet 2002-03-23